[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1625543087203-0.png (558.04 KB, 620x465, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

File: 1625543087203-1.png (2.03 MB, 1279x742, 1279:742, ClipboardImage.png) ImgOps Google

4d970 No.892

kıyıda köşede kalmış eski kimsenin bilmediği lakin karmaşık ve kaliteli olan otistik oyunlar tiradı.

combat mission serisini çok seviyorum. tarihsel açıdan en tutarlı strateji oyunu olabilir. çeşit çeşit yüzlerce birim var. sadece iki taraf yok, finlandiya cephesi, macaristan-romanya ve doğu cephesindeki italyan ordusu bile var. sovyetlerin ve almanların ordularındaki her kuvveti oynayabiliyorsunuz ve her kuvvetin kendilerine özel birimleri var. tur bazında oynarken kendimi ileri boyutta satranç oynarmış gibi hissediyorum. bir tankı yönetirken tank kumandanının kafasını dışarı çıkarıp ya da çıkarmamasını sağlayabiliyorsunuz, kafasını çıkarırsa görüş alanı artıyor ama aynı zamanda karşıdan vuran makinalılar tarafından öldürülme riski oluyor, böyle bir sürü küçük detay var. senaryo editöründe aklınıza gelebilecek herhangi bir senaryoyu canlandırabiliyorsunuz; bunlar berlin'de IS-2 ve ISU-152 tanklarını panzerfaustla indirmeye çalışan çaresiz volksturmlar hakkında olabilir, kursk savaşında tank, top, tüfek, uçak, saldırı bölükleri, zırhlı ss taburları ve kızıl muhafızların ateşli çatışmalarını konu alabilir, ya da prokhorovka'da sadece tankların çarpıştığı bir senaryo olabilir. ihtimaller sonsuz. tekrardan oynanabilirlik açısından çok iyi. adamı hiç sıkmıyor.

55a41 No.907

Başka combat mission gibi zor platform oyunları sayar mısın ?

268c9 No.910

File: 1626380741420.jpg (45.07 KB, 512x250, 256:125, unnamed.jpg) ImgOps Google


64e43 No.920

File: 1627176057707.png (488.15 KB, 700x560, 5:4, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>892
Anonlar Hearts of iron 3 indirip üzerine BlackICE modunu kurun. Vanilla'nın 3 tugaylı boktan tümen sistemini 7 savaşın ilerleyen yıllarında 8 alaylı sisteme çevirip daha gerçekçi ve immersive bir tecrübe sunuyor. Üstüne üstlük binlerce event, yüzlerce tarihi tümen ve birim, yeni teknoloji sistemi beraberinde getiriyor.

HOI4 falan hikaye. Asıl olay üçüncü oyunda.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]