[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1624529443201.png (1.28 MB, 1200x675, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

259eb No.875

Steam yaz indirimleri bugün başlayacak. Almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Ben f*llout 4 indirime girerse almayı düşünüyorum.

259eb No.876

File: 1624529534347.png (355.89 KB, 480x360, 4:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

Nedeni modlanılabiliyor olması ve orjinal olmayan oyunda modlamada sıkıntı çıkarması. Yoksa bethesdanın elinin değdiği bir şeye beş kuruş verilmez

e259c No.877

File: 1624554255763.jpg (134.4 KB, 639x601, 639:601, j3lm8e1wfqw61.jpg) ImgOps Google

şimdi indirimler başladı. henüz tamamına bakamadım. var mı aldığınız oyunlar?

259eb No.878

File: 1624565285219.png (166.5 KB, 394x210, 197:105, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>877
STALKER serisini ve Oxygen Not Included aldım, DLC'sini sonra alırım şu an pahalı.

15c64 No.879

>>878
>kanalizasyonistanda yaşa
>oyuna para ver

esaslı salaksınız(KURALLAR.HTML)

e259c No.880

stardew valley, tabletop simulator, hoi iv, people playground, unheard ve 5d chess aldım.

daha da alcam gibi görünüyor.

dd424 No.881

>>880
>tabletop simulator
nedir, oynanır mı?

57d3c No.882

hiçbir şey almayın, paranızı çöpe atmayın.

e259c No.883

>>882
parayı çöpe atmazsan değeri yoktur

>>881
fena değil[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]