[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1543768292220.mp4 (3.63 MB, 720x450, 8:5, smbros.mp4) ImgOps Google

6e182 No.87

ne emüle ediyorsunuz bu aralar?

sonunda tüm achievement'ları yapıp mario'yu master'ledim. artık tam bir "mario üstadı" yım diyebilirim, bir alkışı hakettiğimi düşünüyorum.

a3ca5 No.88

peki ya kanit?

6e182 No.89

File: 1543777243248.png (236.77 KB, 385x620, 77:124, bıyıksız.png) ImgOps Google

>>88
hepsi hardcore'da yapılmış işte daha ne kanıt olacak. 72'de 72, hile yok hurda yok, savestate yok cheat yok. ne var? bilek var.

a3ca5 No.90

>>89
senin oldugunu nerden bilelim onu diyorum?

22d3c No.91

Bomberman

:DDDDDDD

a7768 No.92

internetten atari oyunları oynuyorum sayılır mı?

33dd1 No.152

zelda'yı emüle edeceğim. çok sağlıksız çalıştığını söylüyorlar ama birinci elden denemek gerek.

33dd1 No.153

>>152
1050ti ile aslanlar gibi oynanıyor. kontrollerine alışmak çok zor, gamepad olmadan zulüm gibi.

088ea No.154

>>87
kirby emüledim. delicesine kirby oynadım ama snes'ten yukarına çıkamadım.

d2332 No.252

bittboy edindim yakın zamanda. harika bir cihaz, içinde onlarca emulator ve oyun var. dışarda falan aşırı rahat oluyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]