[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1623653472185.png (2.26 MB, 1450x815, 290:163, ClipboardImage.png) ImgOps Google

000c0 No.861

E3 2021'de Bethesda'nın Starlink'i dışında pek güzel bir şey bulamadım. Zaten yarısını update traileri yapmışlar anasını satayım. Şu Fallout 76, among us gibi bokları ciddiye alıp da güncellemelerini E3'e koyma amaçları ne çok merak ediyorum.

Starfield Teaser: https://youtu.be/pYqyVpCV-3c

Neyse, var mı gelmesini beklediğiniz bir şey?

000c0 No.862

>>861
Ek olarak The Outer worlds 2 ve stalker 2 de ilginç duruyor

5912f No.865

File: 1623833913940.jpg (36.27 KB, 500x376, 125:94, morrowind.jpg) ImgOps Google

Yeni çıkan oyunlara karşı artık ilgim sıfır ve yaşlı falan da değilim 26 yaşındayım.

Neden sıfır? Çünkü hep aynı hikaye; bol bol makyajlı, shaderlı grafikler, içi boş vaatler (oyun şöyle efsane olacak böyle müthiş olacak), üstüne büüyk hype ve reklamla velet tücmece, sonuç? 1 haftada oynanıp köşeye atılacak bi balon. Zumcular ne zaman başını iki elinin arasına alıp şu kısır döngüdeki aptallığın farkına varacaklar bilmiyorum, daha hala E3 muhabbeti dönüyor. Başka bi velet de aşağıdaki tiratta Hytale diye boktan bişeyi forsluyor, Minecraft klonları daha hala prim yapıyor mu kek amına koyim be. Yemin ederim şu yeni neslin aptallığının derinliklerine indikçe velet tücme girişimciliğine dair cesaretim kabarıyor.

f334d No.868

File: 1623929203024.png (120.62 KB, 236x205, 236:205, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>865
O da benim tiradımdı anon[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]