[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1620985618839.jpeg (65.31 KB, 739x415, 739:415, images-12.jpeg) ImgOps Google

686bb No.781

Bir strateji oyunu almak istiyorum ama piyasada 1000 farklı strateji oyunu var.
EU4 var, köklü oyun ve workshopu bayağı zengin ama gereksiz fazla DLC'si var
Crusader Kings 3 var, EU kadar eski olmamasına rağmen Workshopu iyi, karakter özelleştirme olayını sevdim ama EU4 kadar detaylı bir oyun mu bilmiyorum
HoI4 var ama kısa bir zaman aralığına sahip (worldwar dönemlerinde başlıyor diye biliyorum) pek hoşuma gitmedi. Ben krallığımın uzun soluklu bir şey istiyorum. Aynı şekilde bunun da workshopu full, fallout modu falan bile var
Sizce gerçek hayatla tutarlı, RP yapabileceğim, detaylı ve tercihen Workshopu olan en iyi strateji oyunu nedir?

27eb2 No.783

Victoria 2

c6382 No.784

Bu aralar dominions 5'ın adını duyuyorum hep. Ona bakmadan geçme

>>783
Vic2'de güzel RP topluluğu bulunca bile 50 tane kural falan koyuyorlar direk normal multiplayer girmek daha eğlenceli

a03ef No.785

op grand strategy deseydin keşke. ayrıca rp istiyorsan ck2 ya da paradoks aptal fanlarını sömürmek için 12 dlc çıkardıktan sonra, yani seneye ck3 öneririm.

b5232 No.794

>gereksiz fazla DLC'si var
paran yetmiyorsa korsanla.

fb540 No.795

>>794
>ve truva atlarının tadını çıkar*[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]