[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1616028379991.jpg (142.95 KB, 1280x844, 320:211, 7ubcttp9.jpg) ImgOps Google

cb5f2 No.673

neden battlefield 1 oynamıyorsun?

ea play ilk ay 6 sonra 30 tl.

f1153 No.674

1.dünya savaşı ilgimi çekmiyor

e80fd No.675

>>673
grafikleri çok dull
animasyon pornosu, oyuncuya özgürlük sunmuyor
sikik mekanikler

bf2 indiriyorum 10 yıl öncenin oyunu olmasına rağmen tadından yenmiyor bir de modlarsam başından kalkamıyorum sikeyim bf1 i yarak gibi oyun. aynı düşüncelerim warhammed tw ve m2tw, rtw kıyasları için de geçerli

7dccc No.677

>>673
Oynayın da farmlayacak adam olsun bana.
t. level 150 4 k/d

1fce5 No.678

>işbu tiradda, zumcular kendi otizmlerine yeni alan açıyorlar.

1. dünya savaşı nedir afedersiniz. sizin bir ve iki kuşak üstünüz ejderhalı mejderhalı masaüstü frp oynayarak günümüzdeki çoğu rpg'nin önünü açtı. siz gerizekalı gibi dedenizin dedesinin çoğu cephede eline aldığı bir savaşta shell-shock olma simülasyonu ile eğliyorsunuz kendinizi. yazıklar olsun.(KURALLAR.HTML)

63cc2 No.679

>>678
eğlence polisi hoşgeldin

e931d No.680

File: 1616465889980.jpg (47.31 KB, 1080x607, 1080:607, gigachad pc.jpg) ImgOps Google

>>678
evet.

ddb72 No.682

>>680
>>680
nabalım 250 saat aynı stellaris kaydını mı oynayalım ZAMAN YOK ZAMAN

bf169 No.685

bf4 ten sonra vatandaşın server kurması engellendi. official olan bu serverlarda da admin diye bir şey olmuyor. o yüzden hileciler banlanmıyor. bir dünya hileci sayısız rapor almasına rağmen ea dice neden banlamıyor bunları bilmiyorum. bf1 ve bf5 hileci dolu sürüsüne bereket. ve saklamıyorlar. görünmez olup tek vuruşta öldürme açıp 100-0 gidiyorlar sürekli. battlefield 6'da bunu düzeltmezlerse bf serisi benim için biter. yeni hiçbir oyunu almam. bak bf5 almadım mesela.

561e8 No.717

File: 1618508122043.jpg (105.76 KB, 1200x675, 16:9, DIGLjc2XgAAkDJb.jpg) ImgOps Google

>>673
bf1 kadar kino fps bir daha yapılmaz. bf v ikinci dünya savaşı olmasına rağmen doğu cephesi yoktu. bf1'de rus iç savaşı bile vardı. onynanışı da 4 gibi kötü değil. 4'de jetler tanklar dokunulmazdı. 1 daha balanced ve eğlenceli.

91a32 No.723

>>717
aynen anon ana bf4'te tankların hızlı gitmesi bazen çok komik oluyor. amerikan tankı yine yere yapışık gidiyor da rus tankı rampalardan uçarak gidiyor. paldır küldür alana daldıklarını görünce eğleniyorum. durdurulamaz oldukları doğru özellikle shangai haritasındaki helikopterler. bf1'dr tanka bi bomba atıyorsun palet patlıyor kıpırdayamıyor. uçaklar bile makineli tüfek ile hasar alıyor. denge güzel.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]