[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611229956235.jpeg (92.39 KB, 460x605, 92:121, B7A112A1-EB91-4786-AC33-1….jpeg) ImgOps Google

75b6f No.620

kazanmak için takım çalışmasının mecburi olduğu bir oyun var mı? tek kişi ne kadar iyi oynarsa oynasın oyun kazanmasına izin vermiyor olmalı.

065f1 No.621

Dead by Daylight?

bfd41 No.622

uzun eşek(KURALLAR.HTML)

4cb73 No.624

File: 1611337009834.jpg (14.33 KB, 850x398, 425:199, bird.jpg) ImgOps Google

team fortress 2.

9201a No.628

Mobaların hepsi öyle op. Üstünü başını komple dizsen de 1v2 bile şartlara bağlı, gerisi zaten imkansız hemen ölürsün.

03ba2 No.629

league of legends
dota
d0ta 2

85aa0 No.633

WoW. bugün curve aldım puglarla çok mutluyum.

tam tamına 168 wipe'ım var. mükemmel oynasanız da raiddeki eşekler yüzünden sire denatrius gavatını kesemiyorsunuz heroicte. m+ dungeonlarda da aynısı mevcut. kafası çalışan 4 kişi bulmak 20 kişi bulmaktan daha kolay. hakeza arenada partnerlerinizin işi biliyor olması lazım. oyunun her aşamasında takım çalışması gerekiyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]