[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611086194138.png (3.76 MB, 1920x1080, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

8d353 No.615

Şu oyunu benim dışımda oynayan yok mu ya? Çizimlerinden tut oynanışına kadar buram buram tim burton kokuyor ve her ay bir büyük update alıyor. Oyunun hikayesiyle birlikte içeriği de değişiyor.

9e85d No.616

tek oyuncu içinse oynarım. don't starve togetherla farkı ne?

dce3a No.617

tim buton malın bayrak sallayanı, o kokması beni cezbetmez.

bd3ca No.618

>>616
>don't starve togetherla farkı ne?

tek oyuncu için.

de52c No.676

File: 1616356596273.png (1.2 MB, 2220x1248, 185:104, 1608722499250.png) ImgOps Google

>>615
ilk çıktığı sıralar çok zevkliydi quariontv rehber diye bi kanal buldum taktikleriyle day 2k ya kadar dayandım sonrasında ölümsüz oluyorsun herş ey tekrar ediyor kendini. daha sonra shipwrecked çıktı biraz debelettirdi başta sonrasında onda da 1k ya kadar oynadım. sonra baktım oyuna başlayınca her şeyi ezber yapıyorum palyaçoyla ölmeden oynuyorum felan zoraki oynadığımı fark ettim bıraktım. şimdi de salak salak eventler çıkarıyorlar galiba. benim amacım kendimi kendime kanıtlamaktı bunu da ötesine bile geçerek başardım daha da oynamam gerek yok

4c4df No.683

File: 1616501930466.gif (3.71 MB, 800x800, 1:1, mod_publish_preview.gif) ImgOps Google

>>676
Together hala aktif olarak güncelleniyor anon. Geçenlerde tarla sistemi baştan sona yenilendi. Güncellemeler oyunu daha kolay hale getiriyor, tek sıkıntısı bu. Ama kötü değiller yani…
Ayrıca götüne güveniyorsan together'da atölyede Uncompromising Mode diye bir mod var. Oyunu olumlu anlamda zorlaştırıyor ve oyun aşırı keyifli hale geliyor.
Modun sayfası: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2039181790&searchtext=the+uncompromising
Modun traileri:
https://youtu.be/7c9-MCtUWG0

ef170 No.707

>>615
Bu oyunu hiçbir zaman düzgünce oynayamadım/bitiremedim. Bu survival tarzı oyunlar beni fazla zorluyor.

1de30 No.712

>>707
Oyunun olayı zor olması. Birkaç video izlemeden öğrenmeye çalışırsan bayağı vaktini alır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]