[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611003528032.jpg (592.62 KB, 1668x2388, 139:199, pokemon.jpg) ImgOps Google

be147 No.606

Uzun süredir gba emülatorüyle pcde fire red oynuyordum, simülasyon

6a619 No.608

fire red uyuşturucu ve alkolle aynı seviyede. başlandı mı bırakılmıyor. favori pokemonun nedir?

6f984 No.609

>>608
amacım tirat açmak değildi aşağıdaki gba'cı anona cevap vermekti ama soruna yanıt vereyim, en sevdiğim pokemon tabi ki Machoke. Saffron city'deki hitmonlee ve hitmonchan bile machoke'a ihanet ettirtmedi bana. Senin ne?

6a619 No.611

:^) vay machoke seven birisi. benim ki tabii ki magikarp. kendime benzetiyorum :P

c1fd7 No.612

File: 1611004234284.jpg (6.91 KB, 225x225, 1:1, oddish.jpg) ImgOps Google

:3

ba1c2 No.619

çarizard denen abartılmış balondan nefret ediyorum. her oynayışımda sikörtılı seçtim ve blastoise ile ortalığın amına koydum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]