[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1611002504225.jpg (2.39 MB, 3120x4160, 3:4, P_20210118_233835.jpg) ImgOps Google

7031e No.604

Merhaba anonlar

f99c4 No.605

selam, gba görmemiştim uzun süredir; hala alınır mı?
ikinci el fiyatları nasıl?

7031e No.610

>>605
>ikinci el fiyatları nasıl
bilgim yok anon, bana bir arkadaşım verdi.

>hala alınır mı?

bence kesin alınır. handheld'de alpha 3 oynamak olağanüstü zevkli, ben sadece bu oyun için bile alırdım. ama dövüş oyunu ve genel anlamda eski arcade dövüş oyunları fantezisi herkese hitap etmiyor, ama benim en sevdiğim şey. bunun yanında sadece elime alıp kurcalamak bile zevk veriyor, kapağını kapatınca cüzdan gibi olan o küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk hali çok sevimli. gba sp bence yapılmış en estetik konsol.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]