[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1609412029944.jpeg (52.89 KB, 512x456, 64:57, images-31.jpeg) ImgOps Google

036ba No.534

Oyun dünyasının en nefret ettiğiniz npcleri tiradı
Bu orosupuyu nida ile öldürerek güzel bir ironi yapmıştım, allax elf ırkını korusun

30803 No.540

>ulfric ol
>el kadar bebeye dövüş teklif et
>tecrübe ve yaşına rağmen bebeyi alt edeme
>dragon shout at hile yap
>kişisel hırsına talos'u bahane et din tüccarlığı yap
>boktan sebeple iç savaş çıkar empire'ı zayıflat
>thalmor elçiliğinde seni öven istihbarat raporları bulunsun
>morrowind'den kaçıp gelen gariban dunmer'lara azap çektir
>yaptığın tek bir iyi iş olmamasına rağmen millet götünü yalasın

c986f No.542

File: 1609550227888.jpg (962.84 KB, 1920x1080, 16:9, Three_crones.jpg) ImgOps Google

tatlı bir hayvanı sertçe mıncıklamak istersin ya, tripofobide delikleri kaşıyıp yırtmak istersin ya, ben de bu witcher 3'teki crones cadılarını paramparça etmek istiyorum. kılıcı balta gibi vurmak, kıyma olana kadar küçük parçalara bölmek istiyorum. iğreniyorum bunlardan.

4038e No.543

>>542
ulfric gavatını ben de sevmiyorum ama skyrim norddur, nord kalacaktır. eşek kulaklı thalmor p*çlerini savunmak da zavallılık.

>>542
zaten kesme opsiyonun var be anon. ben daha çok cinsel 8 opsiyonu olmasını isterdim. genç ve güzel göründükleri halle 4 biraz yaparken orijinal görünüşlerine dönseler muhteşem bi plot-twist olurdu. ama sanırım toplum buna henüz hazır değil.

cf2e5 No.548

>>543
ööööffffff beeee sana ne? sa-na-ne? thalmor gelince ne olacak? götü boklu nordolar daha falmerlere yaptığınız soykırımı itiraf edemiyorsunuz reachteki köyleri yaktınız siz onlara cevap verin ilk önce. skyrim nord olsa eline ne geçecek? ver forsworna toprağını gitsin kurtul. falmerlere özür dilerseniz thalmoru kazanacaksınız. sizin yüzünüzden thalmor evreni yok etmeye çalışıyor. anlamıyorum bu insan milloşlarını siz kendinizi ne sanıyorsunuz sen daha atmorada donuyorken elfler sihirle büyüyle kalkınıyordu. elfler bu toprakların kadim halklarından biridir onlara uzanan elleri kırarız.

4038e No.549

>>548
falmerlere yapılan tehcirdir, soykırım değil. barış içinde yaşarken gaza gelip saarthalı yıkıp çoluk çocuğa kıyarsan adamı böyle sikerler. esas onları bu hale getiren dwemerlar ayrıca.

forsworn denen vatansız çapulculara da yağmurlu havada su yok. üç-beş emperyalist eşek kulaklıya yaranmak için kılıç hakkıyla alınmış toprağımızı verecek değiliz.

9eb74 No.551

File: 1610031405787.jpg (43.69 KB, 601x401, 601:401, EYVYZDCWAAIeHt9.jpg) ImgOps Google

>bokayrim(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]