[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1536938394714.png (8.33 MB, 3840x2160, 16:9, Monika.png) ImgOps Google

976eb No.50

Merhaba

02c4b No.51

nedir bu oyun?

6f127 No.52

>>51
Doki Doki Literature Club. Bundan sonrasını garardacağım

Hiç "visual novel" tarzı oyunlar oynadın mı bilmiyorum ama bu oyun da onlar gibi başlıyor. Dört tane animeden fırlamış gibi duran kız var, bunlardan birini şiir yazarak etkilemeye çalışıyorsun. Fakat daha sonrasında bir intihar sahnesiyle beyninden vurulmuşa dönüyorsun ve ondan sonra oyun sapıtmaya başlıyor; türlü türlü glitchler, kafayı sıyıran kızlar, sonra bir intihar sahnesi daha ve ardından anası da sikilen dördüncü duvar ile beraber oyunun niçin "psikolojik korku" kategorisinde değerlendirildiğini ve "bu oyun çocuklar ve kolayca rahatsız olabilecekler için uygun değildir" uyarısının ne anlama geldiğini anlıyorsun.

32675 No.53

>>52
visual novel neymiş diye bakmıştım ve school days denilen oyunu oynamıştım vaxx oynamaz olaydım. şansıma o kötü sonlu bölüm geldi heralde bu daha kötüsü. hemen indireceğim merak ettim.

57b0c No.54

>>53
Buna benzer bir de Yandere Simulator varmış ama onu ben oynamadım. Tahtada animeci çok, belki birinin hoşuna gider.

a0969 No.55

File: 1537370700759.jpg (48.1 KB, 640x359, 640:359, 1528222203128.jpg) ImgOps Google

ben bu oyunu hala bitiremedim şiir yazma bölümünde kalmıştım en son[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]