[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1608747851637.png (1.07 MB, 2000x2177, 2000:2177, newvegas.png) ImgOps Google

ffd21 No.492

/v/ akmıyor ve tiradı kimse siklenmeyecek ama yine de sorayım. neden mr.house new vegas community'si tarafından sevilmiyor?

>legion


edward sallow kekosu öldükten sonra dağılmaya mahkum absürt bir cult of personality. kendisi de itiraf ediyor hatta bütün roma larp'ının kabilelerin primal kimliklerini silip tek bir paydada birleştirmek amaçlı olduğunu.

>ncr


günümdeki yozlaşmış demokrasinin post apokaliptik hali.

>mr house


robco gibi bir şirketi kurmuş teknokrat dahi. değil sadece wasteland bütün dünyaya refah getirme potansiyeli ve imkanları olan tek kişi. ayrıca sadece house ending kuryeyi gerçekten ödüllendiriyor (sezar bildiğin bozuk para veriyor ncr ise sikko broş kek). yüksek egosu dışında mr.house'u seçmemek için hiçbir sebep yok. eved.

ba68d No.493

File: 1608751643790.png (816.81 KB, 1000x562, 500:281, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>492
Muhtemelen gelecek için en iyi seçim Mr. House olur ama şöyle bir şey var anon, Benny reisin de dediği gibi Mr. House tek tabanca olmak istiyor. Sonsuza kadar her şeyi kendisi yönetecek ve kendisi bir faşist. İstediği, istemediği her şeyi yıkıyor ve hayatı gelişmek üzerine yönlendiriyor. Ama hayat bundan ibaret değil malesef, bizler robotlar değiliz. İçimizde hırs var, hayal gücü var, istek var, şehvet var. House'un tek amacı parazit gibi yayılıp tüm evrene yayılmak, hayalindeki ütopyayı kurmak ve bu yolda onunla en küçük fikir ayrılığı olan kişiyi yok etmek. Dediğin gibi egosu yüksek ve ona göre dünya onun oyun alanı. Ayrıca House'un böyle cömert olmasının nedeni zengin olması. Kumarhanelerin çoğu onun elinde ve tüm çöle hakimiyet kurabilecek kadar robot ordusu var.
NCR çöp zaten, hiçbir zaman yardım etmeyip başkan piçine sniper tüfeği soktum.
Yes man'ın anaşrizimini sevmiyorum.
Legion muhtemelen senin de dediğin gibi sezarın dağılışından sonra yok olacak. Ben şahsen sezardan nefret ediyordum ve en son lejyon suikastinin biri beni öldürünce kafayı yedim, gidip yeni save ile Legion'a yürüdüm. Duyduğuma göre beyin amelyatı sırasında suikast yapabiliyormuşuz. Tabi ben ilerledikçe lejyonun felsefesini de öğrenmek istedim. O keko dediğin adam kütüphanelerde çalışmış ve bu ömrüne büyük bir felsefe yerleştirmiş birisi. Teknoloji konusunda onunla konuşurken aşağı yukarı şöyle bir şey söyledi "Teknoloji düşmanı mı, etrafın bak. Tüm bunlar gelişen teknolojinin doğurduğu şeyler.". O anda aklıma fermi paradoksu geldi. Bir uygarlık gelişmeye çalıştıkça duvara tosluyor, kendini yok ediyor ve bitiyor. Sezarın amacı sabit ve güçlü bir devire tutunarak hayatları boyunca orada kalmak. Hayalgücünü, şehveti, isteği yok ederek insanlığı sabitleştirmek istiyor. Ama hırsı ellemiyor ki insanoğlunun tekrar kurulmasını sağlasın. Ondan sonra gelecek kişi babadan oğula değil arenada kavgayla girecek. Ve sence kavga konusunda iyi olan birinin teknolojiyi ilerletme gibi bir düşüncesi olabilir mi?

tl;dr: Sezar'ı seviyorum çünkü insanlığı sonsuza dek sürecek yok olma loop'undan bir devirde sıkıştırarak kurtarmaya çalışıyor.

34953 No.501

File: 1608898282929.jpg (177.84 KB, 991x940, 991:940, 710FU5Tw1wL._AC_SL1200_.jpg) ImgOps Google

tanrı hanları korusun ve yüceltsin

544cd No.502

File: 1608923285944.png (325.6 KB, 418x370, 209:185, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>501
>Uyuşturucu bağımlısı köpek yiyen soytarı sürüsü
>Tanrı hanları korusun
Bitter Springs olayında delik deşik edilen, gelişmek yerine inatla yağmalayarak parazitleşen salak halkı tanrı ne yapsın.

34953 No.503

File: 1608926037770.jpg (48.2 KB, 484x364, 121:91, yeah-well-thats-just-like-….jpg) ImgOps Google

>>502
>gelişmek yerine inatla yağmalayarak parazitleşen salak halkı tanrı ne yapsın.

aklı başında bir courier 'sezar piçini siktir edin' göçün bu diyarlardan diye ikna edip liderlerine dokunmayınca wyoming'e yerleşip followers of the apocalypse'le birleşerek kuzeydoğunun 'literally' kralı oluyorlar, oyun sonunda belirtiliyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]