[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1608666092770.png (1.66 MB, 708x900, 59:75, ClipboardImage.png) ImgOps Google

30e0f No.491

Oyunlardan düşenleri sattım, elimde 22 lira var, sizce ne almalı?
Kafamda Stardew Valley dışında almalık bir oyun yok çünkü orjinal olmayınca bazı modlar çalışmıyor. STALKER alacaktım ama korsanlayabileceğim için parama yazık.

29a37 No.494

Hearts of Iron 2 ve 3 alsan en az 1 aylık sıçanlığını karşılar ama siz zumcuların reklamcılık hype'ı ve grafikten başka bi sike önem verdiğiniz yok.

ce5b0 No.495

red faction guerilla.

5c585 No.496

File: 1608821791737.gif (1.81 MB, 418x261, 418:261, Z081.gif) ImgOps Google

>>494
Ulan salak herif yazdığım oyunlar hypelanan oyunlar mı? Grafikleri iyi mi? Kendi kendini niye tetikliyorsun?
>>495
Korsanda oynamıştım

8fcf5 No.497

sw'yi al op. gerçekten comfy zamanlar-günler geçirecek kadar- verriyor ve tek kişi tarafından yapıldığından tücülme hissin olmaz. paran artarsa da yine indie oyun al üstüne. oyunun hype'ı düştüyse ve parayı hakediyorsa o ayrı ama onun dışında koca şirketlere para bayılmak kerizlik gibi.

8fcf5 No.498

>>497
stardew valley'i*

onun dışında kart düşüremeyeceğin ama güzel zaman geçireblieceğin eski oyun da çok. vn ve rpg seviyorsan hele vakti.

5c585 No.499

>>498
New vegası bunu da alırım anoncum öptüm ;*[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]