[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1605440538186.jpg (152.37 KB, 393x533, 393:533, Penultimo.jpg) ImgOps Google

fafbd No.461

Merak ediyorum burada oldschool gamerlar kaldı mı?

Red Alert 2'yi, Fallout 1'i, Call of Duty 2'yi çıktığı yıllarda oynama şansı yakalamış anonlar var mı? Sadece Meraktan soruyorum.

8941a No.462

Hiçbirini hayatımda hiç oynamadım. Benden daha gamer yoktur ama bu tahtada. En gamer benim.(KURALLAR.HTML)

0c734 No.463

>>461
call of duty 2 çıktığı sene değil ama world at war çıktığı sene oynamıştım sayılır mı?

10088 No.466

kendi bilgisayarıma alıp oynadığım ilk oyun crazy taxi 3. sonrasında bi tane spider man oyunu. sonra cod 1 ve 2 cd ciye ilk geldiğinde aldım. sonda herkes cod 3 sormaya başladı, herkes cod 3 aradı. bi tane buldum cod 3 diye verdi, cod 1 ek paket çıktı. sonradan öğrendik ki pc ye çıkmamış. o zamanlarda müzik cd leri yaparlardı. karışık dıptıs dıptıs falan araba müzikleri. ilkel zamanlardı diyeceğim, hemen tv nin siyah beyaz olduğu dönemden bi dede damlayacak.

4656c No.469

türkiyede avernum ve exile serisini bilen tek adam benim herhalde

c57c2 No.546

File: 1609659786733.jpg (84.78 KB, 600x714, 100:119, 21945326133[1].jpg) ImgOps Google

Ben varım. ilk Red Alert'i de oynardık abimle ama kendi bilgisayarımız değildi. Hepsinden daha virjinlik belirtisi olarak orijinal ATARI 2600'ümüz vardı bizim. Pac-man'dir benim ilk göz ağrım.

07b8c No.575

>>546
>Atari 2600

Yuh gerçekten o dönemleri yakaladın mı anon yoksa bizle taşak mı geçiyosun? E.T'yi çıktığı sene oynama şerefine nail oldun mu peki?

cce6b No.659

>>575
Yakaladım anon valla taşak değil. Alet ve kartuşlar hala memleketteki evde olmasa çekerdim resmini. Gerçi bozuktu bayağıdır. E.T yoktu bende. pacman, missile command, space invaders, asteroids, miner 2049, jungle hunt hatırladıklarım. 10 tane falan oyun alıp gelmişler bizimkiler aletle birlikte, onun dışında sürekli yeni oyun almış veya oyun piyasasını takip etmiş değilim ama şimdi falan bakınca bayaaa büssürü oyun varmış alette.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]