[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1603040252680-0.jpg (167.73 KB, 800x600, 4:3, silkroad4.jpg) ImgOps Google

File: 1603040252680-1.jpg (126.22 KB, 800x600, 4:3, 1.jpg) ImgOps Google

File: 1603040252680-2.jpg (108.83 KB, 800x600, 4:3, 7.jpg) ImgOps Google

File: 1603040252680-3.jpg (139.35 KB, 800x600, 4:3, 2.jpg) ImgOps Google

2de3d No.449

yarın 3 gün sürecek olan kararlı sürüm testi başlıyor, sonra da grand opening. kimler oynamayı düşünüyor ve hangi server???

726b4 No.451

>t.20 level kastıktan sonra bırakacak casual

6f097 No.452

Myra, Spear.

efcfc No.454

>t. İlk defa oynayacak anon

Bazı sorularım var;
1- Para yatırmadan sağlıklı bir şekilde oynamak mümkün mü?
2- Nuker int ve STR nedir? Mesela hangi classla oynamam gerekiyor nuker olmak için? Ya da hangisi en iyisi?
3- Skilleri falan neye göre verecem? Bir guide benzeri bir şey var mı?

95c68 No.455

File: 1603816071513.jpg (397.59 KB, 1920x1080, 16:9, SRO[2020-09-24 17-31-57]_9….jpg) ImgOps Google

>>454
>1- Para yatırmadan sağlıklı bir şekilde oynamak mümkün mü?
botsuz silkroad oynamak mümkün ama max level çoooook uzun sürer ve sıkıcı olur. bot alman kesin gerekli, ayda 4 dolara phbot ve 5 euroya sbot var bunlardan birini alman gerek. birde oyuna giriş için, proxyleri banlayabilirlerse (banlayacağız diyorlar) para yatırmana gerek yok, yoksa oyuna girmek için premium alman lazım (75 TL) almassan giriş ekranında saatlerce beklersin, örnek pic related
>2-3
bu soruların cevabını ufak bir araştırmayla internette çok rahat bulabilirsin 14 yıllık oyun hem türkçe hem ingilizce bir çok guide var. oyunun 90 cap sadece çin ırkı olduğunu söyleyeyim silkroadın en kolay versiyonu gibi bişey.

9947d No.456

>>454
>>t. İlk defa oynayacak anon


yapma.

efcfc No.458

>>456
hayatım yok[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]