[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1599902232280-0.jpg (447.98 KB, 1920x1080, 16:9, 645654645.jpg) ImgOps Google

File: 1599902232280-1.jpg (855.46 KB, 1920x1080, 16:9, 546654645.jpg) ImgOps Google

File: 1599902232280-2.jpeg (822.61 KB, 2419x840, 2419:840, 435453.jpeg) ImgOps Google

1ba73 No.413

ne yanlış gitti?

3 saattir şunu oynuyorum ironik olmayan şekilde ekranın her köşesinden yazılar, notificationlar fışkırıyor, 4 köşede ayrı butonlar var yine de eski UI'da 1 tıkla ulaşılan şeyler için 3-5 tık, menülerin içlerinde gezinmek gerekiyor.
oyun siteleri utanmadan CK3 UI'ının CK2'den daha temiz ve anlaşılır olduğunu iddia ediyorlar UI'ın zumcu fps oyunlarına dönmüş olması paradox tüccarlarının getirdikleri bütün yenilikleri ve düzgün şeyleri heba ediyor.

30c6c No.414

Oyun Imperator Rome'la aynı boktanlığa sahip. Ama bu sefer masraftan kaçınmadılar türlü normie eğlendirir "meme-master"lara parayı dayadılar, oyun çıkmadan önce övüldü de övüldü, şimdi Imperator Rome'a boktan diyen tipler oyuna tapıyor. Hatta Spiffing Brit kendi itiraf etti oyunu oyna diye paradox para vermiş adama:
https://www.youtube.com/watch?v=289TqIqDLJQ

İlerde türlü dükkan, cafe, restoran açmayı düşünen ya da küçük çaplı internet satıcılığı, oyun yapmak, fl studio'dan müzik kasmak, sosyal medyadan para kazanmak isteyen tüm anonların kulağına küpe olsun, marketing artık bu yüzyılın her şeyi ama her şeyi. Sermayenizin yüzde doksanını marketing'e ayırın.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit ] [ Kurallar / Stats ] ]