[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1597783488581.jpg (173.52 KB, 1920x1077, 640:359, 80.jpg) ImgOps Google

40382 No.402

bokistanın sıçmık durumunda güzel zaman eylemek için şu oyunu almak istiyorum ama en fazla kaç k*amal verilir bilemiyorum. .25 -.3k bandında bulsam basıcam kamalı ama bi yandan da gram altın göz kırpıyor.

>bokistanda yatırım yapmak


hedonistliğin dibine vuramayan anon. yani sen, yani o, yani siz ve aslında hepiniz. bizden birisi, bir halk kahramanı. doomer. slowed down + reverb müzik dinleyip akbokistanpesosu.comda scollin down

a2d05 No.403

fitgirl'de var indirsene.

a2f90 No.421

File: 1601984891453.gif (972.72 KB, 200x224, 25:28, assburgwtf2.gif) ImgOps Google

>>403
benim pc bunu kaldıracak kapasitede olsa iki dakka durmam korsanlarım. burda para yok alamıyorum diye zırlayan buyfag'leri görünce sinirim tepeme çıkıyor. yav sistemin yeterliyse gidip indirsene?

287ba No.422

>>421
çok iyi yapılmış indieler haricinde oyuna para veren denyodur bu ekonomik şartlarda. istersen milyoner ol.

a2f90 No.423

>>422
çok iyi yapılmış indieyi diğerlerinden ayıran şey ne?

bende daha doğru düzgün bilgisayar toplayacak para yok. skidrowda çat çut iki tıkla indireceğim şey için buhar tüccarına mı tücüleceğim bir de.

287ba No.424

>>423
milyonlarca doları pazarlamaya harcamayan ve yeni ekran kartlarıyla anlaşıp milleti tücmeyen yapımlar olması. sen de evinde günde on saatini bilgisayarda geçiniyorsan sıçanlamak ve sıvazlamak yerine bir oyun üretebilirsin. beğenen insanlar satın alır ve çok daha iyi bir bilgisayar toplayacak paran + daha iyi bir oyun yapacak tecrübe ve maddi kaynağın olur. fark o kadar.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]