[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1589757437237.jpg (596.26 KB, 1920x1080, 16:9, age-of-empires-3.jpg) ImgOps Google

066ce No.319

Age of Empires 3'ü çok seviyorum. buram buram 2000ler kokan bir oyun. müziğini, grafiklerini, geçtiği zamanı, hissini seviyorum. keşke başarılı olsaydı.

facb3 No.321

>>319
Bana ae3 hep sisli ve bulanık cartoon gibi gelmiştir. Bu yüzden hiç sevemedim

9100b No.323

Aoe3 pek tutmamisti, turk karakterler falan vardi malta kusatmasi vardi ama multiplayeri biraz garipti. AOE2 ve bir nebze mythology oynuyor insanlar hala, aoe3 pek yok.

f5176 No.326

File: 1590580197424.jpg (158.18 KB, 526x750, 263:375, kon-was-01-3.jpg) ImgOps Google

Age of mythology oyna yunanca, eski nord dili öğretiyor

416e6 No.327


25519 No.328

File: 1590593155475.jpg (387.65 KB, 1366x768, 683:384, ageofmythology.jpg) ImgOps Google

>>326
o da çocukluğumun oyunudur. oradan buldum aoe3ü.
>>327
bende steamde var da asla steamimi vermem buradakilere :DDD

a795c No.329

>>328
bu resmi 4. atışın
aynı şeyi 2. söyleyişin[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]