[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1535498092638.jpg (45.68 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

7ea01 No.28

oynayacak hiçbir şey bulamıyorum anonlar

eğlenceli ve vakit geçirmelik öneriniz var mı?

04788 No.29

Anon, yeni oyun denemek hep zevklidir, bu yüzden son zamanlarda yeni başladığım ama aslında çok da kaliteli olmayan iki oyun sana. Elona ve Elona+ var, dwarf fortress oynayan boyunsakalların bile gerçek roguelike kabul ettiği bir oyun. Elona orijinal yapımcının başka oyuna tamamen geçince geride kalan hali, Elona+ ise topluluğunun geliştirmeye devam edip ilerlettiği hali. Ben Elona oynuyorum ancak kimi Elonadan başlayın diyor kimi ise Elona+dan, karar senin. Barotrauma ise gmoddan çıkan ancak alfadan çıkamayan 30 dolarlık olan, acaba rastgele 5 10 kişilik bir ekip bir gemiyi adam akıllı kontrol edebilir mi tarzındaki bir oyun ancak Barotrauma diğerlerinden farklı olarak Elona/Elona+ gibi hem bedava hem 2d. Barotrauma tek başına ai ile de oynanabiliyor. Onlineda ana sorun rastgele girince oyunu sikip atan çok. Ancak isterseniz Barotraumayı tahta olarak topluca oynayabiliriz, server filan açıp. Hesap açma filan yok, direkt ana ekranda isim yazıp giriyorsun bir servera ve yine ana ekranda ismini direkt değiştirebilirsin.

b63b6 No.30

File: 1535585618707.jpg (38.72 KB, 643x362, 643:362, 643x0w.jpg) ImgOps Google

zaman yiyen bir oyun

3465d No.31

o kadar canım sıkılıyor ki l*l'e geri döndüm. aram atıyorum sadece.

not: bir keresinde karşıma teemo, janna ve swain gelmişti. adamlar bizi önce zıplatıp (janna hortumu) sonra çekip (swain pasifi) mantarlarla yok etmişlerdi. istisnasız her takım savaşında katliam yedik ve karşı kuleye minyonları bile doğru dürüst ittiremeden kaybettik.

4c8e9 No.32

File: 1535648181545.png (395.27 KB, 434x671, 434:671, harlaus.png) ImgOps Google

Modu bol olan oyun bulun anonlar. O kadar mod oynuyorum ki sıkılması zor zamanım geçip gidiyor.

04788 No.33

File: 1535672908935.jpg (12.73 KB, 300x300, 1:1, Hmmmmmmm.jpg) ImgOps Google

>>31
>l*l
Anon bırakın şu laneti, bu kadar zayıf olmayın, her sıkıldığınızda l*le dönüyorsunuz. Warframe yükle, grind filan var ancak zevkli oyun. Sana tek tavsiyem oyunda second dream görevini yapana kadar jewtubeda bir boka bakma yeter, onun dışında wiki senin dostun, ona bak, yine sorun olursa gel buraya sor, cevap veririm daima.

101b5 No.34

>>28
anon otizmin ev veriyorsa terraria oyna. ben modlarla 500+ saat oynadım

81f52 No.35

>>34
Terrariada hangi modları önerirsin anon? Starboundu duymuşsunuzdur, benzer bir oyuna benziyor, acaba denediniz mi, denediyseniz oyunu önerir misiniz?

400ef No.38

>>35
modsuz oynamadıysan modsuz oyna saatlerini göm.

81f52 No.39

>>38
Modsuz en son, ay bossunu filan kestim, yapmadığım bi fishtron vardı galiba. Modsuz hali bitti, yapacak tek şey karakter giydirmek, düzgün ev yapmak gibi daha boş işler.

c793f No.393

File: 1596939406318.png (330.11 KB, 616x353, 616:353, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>28

>No.28


axx be anonlar eğer hala lurkluyorsanız diye atıyorum. bu aralar otist gibi bu oyuna gömülmüş haldeyim. tam anlamı ile vakit geçirmelik bir oyun.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]