[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572011970598.png (6.11 MB, 1440x2160, 2:3, ClipboardImage.png) ImgOps Google

9b259 No.213

oynayan var mı?

sci-fi rpg, sümüğümü bile atmayacağım bir türdür ama gameplay videosunda gördüğüm ışıklı güzel kılıçlar birazcık aklımı çeldi. tuncay komutanım 60 benjamin piçi verip satın alırsa ondan izlerim biraz.

457c6 No.214

File: 1572016837440.png (31.89 KB, 892x464, 223:116, 432342324.png) ImgOps Google

şuan torrent sitelerine düştü, ben fit'i bekliyorum oynamak için. 35 gb büyük değil ama ilk 1-2 gün içinde büyük patchler gelirse oturup uğraşmak istemiyorum.

22e08 No.215

>>214
fit coin miner eklemiyor muy?

e0d98 No.216

>>214
Yorumlarını yaz muhakkak anon. OP gibi ben de merak içerisindeyim.

>>215
2 saat kazsın, o da onun hakkı.

457c6 No.217

>>215
fit'in sitesinde minerı var http://fitgirl-repacks.site/donate-by-mining/ ama çalıştırman için o miner'ın programını kurman gerekiyor. oyunların içine miner gömüyor senaryosu çok inandırıcı değil codex'in, cpy'nin vs.'nin upload ettiği dosyaları küçültüp yüklüyor kullandığı dosyanın içinde bir şey varsa vardır, içine bir şekilde miner ve türevi şeyler atıyor olsa çoktan ortaya çıkardı, bundan indiren herkes aptal olsa bile en azından bu oyunları crackleyen veya orjinal dosyayı yükleyen gruplar ortaya çıkartırlardı bizim üzerimizden para kazanıyor pc'lerinize 3. parti yazılımlar atıyor ondan değil bizden indirin diyerek.

bu hikayelerin çıkmasının en büyük sebebi herhalde fitten indirilen oyunların yüklenmesinin özellikle patates pc'lerde aşırı uzun sürmesi, insanlara ulan bu bilgisayarıma bir şeyler yapıyor korkusu yaşatıyor başka bir şey değil.

c0d87 No.218

>>217
kurulum süresince pcde miner çalıştırıyor extaction altında, monero miner.

eskiden 2014-2015 ilk çıktığı yıllarda direkt miner koyuyordu.
karı taklidi yapan tıravesti orospu çocuklarından bi bok yapılmaz. adam akıllı net alıp doğru düzgün cpy-codex vs den direkt indirin

2 saat fazla sürsünindirmesi zaten kurması çok uzun sürüyo

9b259 No.219

>>218
İyi bir sistemde oyunların kurulumu maksimum iki saat sürüyor anon. Ki bu da iyi bir rakam. SWBF2 bokunun ham boyutu 80gb ve ben yaklaşık 1-1.5 saatte kurmuştum.

Evet, düşük sistemlerde 7 saati görenler olduğunu duyuyorum, bunun sebebi arkada çalışan miner olabilir

7b922 No.220

>tuncay komutanım 60 benjamin piçi verip satın alırsa ondan izlerim biraz.

anon yeni oyunlar için biraz bekliyorum, 2 sebebi var birincisi rtx 2080 4k 60 fpsye yetişemiyor ikincisini almayı düşünüyorum (ya da o problemi çözebilecek başka bir kart) ikincisi de yeni oyunlar yarım yamalak piyasaya sürülüyor yamalarla adam ediliyor ilk alanlar hep sorun yaşıyor[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]