[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1571399358465.jpg (94.16 KB, 1024x775, 1024:775, DSC_0122_1024x1024.jpg) ImgOps Google

ac357 No.209

bir oyun gamepad tuşlarını configure etmeme izin vermiyor. başka bir programla tuşların yerini değiştirebilir miyim?

6670d No.212

x360ce ile her oyunun gamepad kontrolleriyle oynarsın.

cdb82 No.222

>>212
gecikmeye neden oluyor mu?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]