[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1566420499244.png (450.16 KB, 800x450, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google

9417a No.181

kafayı yemek üzereyim anonlar. tüccara 8k tücüldüm ve tutku ile oynayabileceğim bir oyun bulamıyorum. indirdiğim ya da s*tın aldığım oyunu 2-3 saat içerisinde siliyorum.

1 haftamı kendisine teslim edebileceğim allax-tier bir oyun tavsiyeniz var mı?

tahmin de edeceğiniz üzere PC piçiyim bu arada.

7304e No.182

6k vereyim pc'ni bana sat(KURALLAR.HTML)

3d017 No.188

En çok posta almış tirad LoL tiradı. Vidya board'u neredeyse bitmiş.

82c39 No.221

-san andreas'ı bitir.
-surviving mars
-war thunder ultra grafiklerle aşırı eğlenceli oluyor

40810 No.224

doki doki[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]