[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1561223600321.gif (4.19 MB, 455x262, 455:262, FrequentAromaticAmericancr….gif) ImgOps Google

3abdd No.137

kılıçları çok seviyorum. içerisinde bolca greatsword bulunan bir oyun önerir misiniz?

>t. Dark Souls 1(+remastered)-2-3 oynamış ve hâlâ oynamakta olan anon.

075fb No.139

Anoncum bak, skyrim legendary edition indir. Gir nexus'a bütün kılıç modlarını indir. Race seçiminde kuzeyli'yi seç ve greatsword sallayarak ulfric piçini onurlandır

a7a43 No.147

>>139
çok teşekkür ederim anon, şu an indiriyorum hepsini.

a83a1 No.151

kingdoms of amalur reckoning greatsword açısından beni datmin etmişti. hikayesi de fena değil. denemeni tavsiye ederim

ea8c4 No.159

File: 1564338436085.jpg (168.39 KB, 881x905, 881:905, Maybe some day _8705828473….jpg) ImgOps Google

>>151
kel bahsetmiş bu oyundan bir sonraki oyunum bu öyleyse

https://www.youtube.com/watch?v=V9u0Qbtxo4A

64890 No.226

Oyunu ilk çıktığında alıp buglarından geri iyade etmeme rağmen şu an geri dönmek istediğim oyunlardan biri, Mordhau. Tabiiki move-set ilişkisi olan bir oyun değil fakat kılıcın hissiyatını verebilen iyi ve beni tatmin etmiş bir oyun.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]