[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1561223600321.gif (4.19 MB, 455x262, 455:262, FrequentAromaticAmericancr….gif) ImgOps Google

3abdd No.137

kılıçları çok seviyorum. içerisinde bolca greatsword bulunan bir oyun önerir misiniz?

>t. Dark Souls 1(+remastered)-2-3 oynamış ve hâlâ oynamakta olan anon.

075fb No.139

Anoncum bak, skyrim legendary edition indir. Gir nexus'a bütün kılıç modlarını indir. Race seçiminde kuzeyli'yi seç ve greatsword sallayarak ulfric piçini onurlandır

a7a43 No.147

>>139
çok teşekkür ederim anon, şu an indiriyorum hepsini.

a83a1 No.151

kingdoms of amalur reckoning greatsword açısından beni datmin etmişti. hikayesi de fena değil. denemeni tavsiye ederim

ea8c4 No.159

File: 1564338436085.jpg (168.39 KB, 881x905, 881:905, Maybe some day _8705828473….jpg) ImgOps Google

>>151
kel bahsetmiş bu oyundan bir sonraki oyunum bu öyleyse

https://www.youtube.com/watch?v=V9u0Qbtxo4A

64890 No.226

Oyunu ilk çıktığında alıp buglarından geri iyade etmeme rağmen şu an geri dönmek istediğim oyunlardan biri, Mordhau. Tabiiki move-set ilişkisi olan bir oyun değil fakat kılıcın hissiyatını verebilen iyi ve beni tatmin etmiş bir oyun.

3c11e No.232

witcher 3

aad30 No.233

>>232
Greatsword var mı ki Witcher'da?

a2fea No.234

File: 1574382737277.jpg (66.18 KB, 650x477, 650:477, 6554654654.jpg) ImgOps Google

-m&b warband + modları.
-kingdom come deliverance (greatsword yok sadece longsword var ama sanırım 1 tane piç kılıç var ama arayıp bulman/internetten bakman lazım) kılıç kullanımı zırh-kılıç dengesi olarak en gerçekçisi şuan bu oyundur herhalde en azından mekaniklerine alışana, perkleri açana kadar.
-mordhau (online)
-Gloria Victis (mmo - sadece longsword)


aşırı büyük kılıçlı veya +10 ~ 20 farklı çeşit büyük kılıç olan oyun oyunlar arıyorsan asya çıkışlı oyunlarda vardır gavurlar ortaçağ silahlarında doğru düzgün çeşitlilik koymuyorlar.

0a08f No.236

>>233
witcher 3 teki kılıçlar greatsword zaten.>>137 şu boyda hepsi.

70c33 No.237

File: 1575192768877.png (424.89 KB, 531x752, 531:752, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>236
yanlış anımsamıyorsam o kılıçlar greatsword değil, onlara witcher kılıcı diyorlar. op'nin kastettiği şey, berserk ekolünden gelmiş, kalın ve büyük kılıçlar.

58606 No.238

kılıç dediğin şey bildiğin uzun jilet.

8b9ea No.239

File: 1575306713633.jpg (133.06 KB, 720x550, 72:55, 226692_o042d.jpg) ImgOps Google

Kılıç mekanikleri güzel olan açık dünya oyunları nelerdir?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]