[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1667164302078.jpg (7.6 KB, 300x168, rim.jpg) ImgOps Google

53293 No.1106

aranızda twitch ya da yahuditübünde oyun kanalı izleyen zumcu varsa bir isteğim olacak işim düştü bu öptüğümün oyunu bir süredir diskimde yer kaplıyor ama öğrenme süreci uzunmuş. ingilizce ya da türkçe temelleri hızlı gösterip vır vır kafa sikmeyen bir yayıncı tavsiyesi verebilir misiniz?

c48a4 No.1108

francis john iyidir

96d1a No.1109

>>1108
eyvolleh anon.

0701e No.1111

pete complete'in serisi var, çırılçıplak 0 itemle buzulda başlama vs. gibi challenge'ları var. Otur dizi gibi izle hem de oyunu öğren.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]