[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1640668534663.jpg (179.27 KB, 1280x720, nier-automata-5-milyon-ade….jpg) ImgOps Google

d70ce No.1034

bunu tipik canavar kesmeli japon oyunu zannetmiştim. tesadüfen çok iyi olduğu yorumlarını görünce denemek istedim. güzel hikayeli oyunları seviyorsanız nier automata öneririm. spec ops the line gibi efsane bir hikayeye sahip. oyun bitti derken baştan başka karakterle başlıyor ve hikayenin diğer kısımlarını görüyorsunuz. standart kamera ayarlarıyla oynamanın çok sinir bozucu olduğunu göreceksiniz. bu ayarları internette bulabilirsiniz. iyi oyunlar.

a7210 No.1037

oynadınız mı anonlar? oynayın gerçekten güzel.

25579 No.1041

anonlar oynasanıza pişman olmazsınız. dövüş mekanikleri seri akıcı. karakterin yürürken durma animasyonu bile güzel.

24fa7 No.1042

File: 1642732741899.webm (2.86 MB, 640x550, 2b (2).webm) ImgOps Google

yoncalı /v/'ye git istisnasız her gün nier tiradı açılıyor

cb9ef No.1043

>>1041
mevzubahis oyunu geçen yıl oynadım genel olarak beğendim lakin oyunun açık dünyası müthiş gereksiz + 2d sekansları da vasat kalmış

83c3e No.1044

>>1043
2d'ye gerek yoktu, koymuş olmak için koymuşlar. sıkıcı zaten.

>>1042
o göte bülbül öte. ama modlu bu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]