[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1640530517095.png (63.02 KB, 1024x1024, Steam_icon_logo.svg.png) ImgOps Google

168e7 No.1033

bu kış indiriminde tücüldünüz mü? ben bir 120 lira verdim. bir de yılbaşından sonra dolar kurunda düzeltme yapılabilir söylentisi var. ne kadar doğrudur?

336cd No.1035

1 ay önce steam cüzdana 500 tl atmıştım şimdi 22 tl kaldı

942b0 No.1036

>>1035
neler aldın anon? özellikle oynayıp beğendiklerini sayarsan çok şugar olur. 3 gün kaldı.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]