[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1637321762784.jpg (22.87 KB, 480x360, hqdefault.jpg) ImgOps Google

fde3a No.1023

Terraria ve Don't Starve oyunlarını birleştirip iki oyun için de ilginç bi şey çıkarmışlar, steam'e iki oyuna da beleş update'i geldi:

https://www.youtube.com/watch?v=5ybulMdPLKY

1e8d6 No.1024

terrariada 1200 saatim var. başka oyun oynamaya vakit kalmıyor diye silmiştim. 1.4 update'inden sonra da oynamadım. yine oynarsam muhtemelen 200-300 saat daha gömerim. don't starve'ı beceremedim bi türlü.

be452 No.1028

boss, yiyecek, skin filan eklenmiş. ben de bir şey oldu sandım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]