[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/v/ - Oyun

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1549829131362.jpeg (6.31 KB, 281x179, 281:179, images.jpeg) ImgOps Google

6fa16 No.100

2002-2006 arasinda cikmis oyun onerilerinizi alabilir miyim anon-c(h)anlar?

NOT: Windows XP ile uyumluluk sorunu olmadigi surece 1999-2002 arasına da acigim.

67d68 No.101

mobile forces. demosu vardı bende aynı haritada sürekli oynardım. çağın ötesinde.

0979d No.102

crazy taxi 3

384f0 No.108

File: 1551572899438.png (33.1 KB, 256x325, 256:325, ClipboardImage.png) ImgOps Google

The Matrix: Path of Neo

97085 No.109

File: 1551613119161.jpg (79.72 KB, 1024x576, 16:9, ss_a02eb6c41b374e7954831b0….jpg) ImgOps Google


1ef98 No.124

Vampire the Masquerade: Bloodlines

9a1a6 No.131

>>109
Benim zencim. Bir de bunun üstüne Wars of Liberty modu göm.

9a1a6 No.134

>>131
benim bundan neden haberim yok? efsaneymiş anon teşekkür ederim.

c1bc0 No.374

postal 2
manhunt

4b896 No.375

File: 1595917836117.jpg (121.97 KB, 1024x640, 8:5, ArthasSpotlight-1024x640.jpg) ImgOps Google

>>100
Warcraft 3

a1e77 No.378

>The Elder Scrolls III: Morrowind

Umarım bunu görüsün xp-suyum ;__;

0ade4 No.381

File: 1596249665055.png (1.59 MB, 630x1200, 21:40, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>100
F.E.A.R - Cossacks II

44f47 No.396

File: 1597085163630.jpg (414.72 KB, 768x768, 1:1, cc32a47858004b7a458a4761cd….jpg) ImgOps Google

>>378

XP suyun burada, yeni bilgisayar aldı ve maalesef şu an götü boklu 10da.

Burada bahsedilen çoğu oyunu oynadım, Morrowind'i de bilgisayarı almadan iki ay önce falan bitirmiştim sanırım.

Yeni bilgisayar almış olmama rağmen halen WoW oynuyorum. Oyun önerilerinize halen açığım.

2a6e5 No.404

File: 1598201417276.jpg (68.13 KB, 256x364, 64:91, NFS_Underground_2.jpg) ImgOps Google


95c15 No.409

çıkış yılı 2000 ancak diablo 2.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]