[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/tv/ - Izlenebilecek her sey

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1534153477418.jpg (58.1 KB, 592x358, 296:179, 1485423_2.jpg) ImgOps Google

6fd75 No.34[Reply]

battlefield 3 ile hayatımda gördüğüm en korkunç oyun videosu yapılmış

https://www.youtube.com/watch?v=8vHpc7ppZMg


File: 1533723962104.png (48.72 KB, 263x202, 263:202, doctor_who_oh_shit_face_by….png) ImgOps Google

84f12 No.33[Reply]

hemşire hanım boşalmamda yardımcı olur musunuz?

https://www.youtube.com/watch?v=1pjaxx4WebM


File: 1533127301304.jpeg (35.86 KB, 670x300, 67:30, en-cilgin-10-mucit--80450….Jpeg) ImgOps Google

ac13e No.31[Reply]

george clooney susturucu yapıyor:
https://www.youtube.com/watch?v=y34CfcWXmkw&t=2m15s

1e043 No.32

bunun gibi bir şeyler üretilen sahneler atsanıza.File: 1533033972299.jpg (13.12 KB, 480x360, 4:3, hqdefault.jpg) ImgOps Google

5114b No.30[Reply]

virajlı sokak yarışı:
https://www.youtube.com/watch?v=UKqkJ3TzVqY

bu da sokak yarışı animesi wangan midnight:
https://www.youtube.com/watch?v=LoPGKUByaDs


File: 1533009837313.jpg (25.1 KB, 250x355, 50:71, The_Life_of_David_Gale.jpg) ImgOps Google

3724c No.29[Reply]

İkinci kez izledim ve ikinci kez göz yaşlarımı tutamadım.


File: 1532377950599.jpg (4.17 KB, 299x168, 299:168, pl.jpg) ImgOps Google

48c5d No.15[Reply]

Korku filmi önerileriniz nelerdir anonlar? Sabaha kadar izlemeyi düşünüyorum
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

292a6 No.19

the conjuring

tırt bir filmmiş gibi gözükür ama alta sıçırtır

ef272 No.25

dont breathe fena değildi. nefes tutma sahnelerinde ben de farkında olmadan tutmuşum.

98b76 No.26

File: 1532736281651.png (756.83 KB, 1200x1009, 1200:1009, ClipboardImage.png) ImgOps Google

august undergroundFile: 1532207274879.gif (6.84 MB, 498x280, 249:140, giphy.gif) ImgOps Google

67d78 No.7[Reply]

Tip olarak en sevdiğim DC karakterinin filmi geliyor. Umarım dövüş sahneleri güzel olur. Çocuk espirilerini ignore edip bol bol cgi izleyeceğim. Belki 50 gb bluray indirip sadece dövüş sahnelerini izlerim. Yalnız Kara Adam'ım ve onu canlandıracak Dwayne Johnson'ın olmaması üzdü.

https://www.youtube.com/watch?v=-oD7B7oiBtw
9 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

a2fdf No.22

File: 1532527982978.gif (4.91 MB, 498x280, 249:140, captain_marvel_vs_black_ad….gif) ImgOps Google


a2fdf No.23

File: 1532528582536.gif (6.84 MB, 498x280, 249:140, captain_marvel_and_superma….gif) ImgOps Google


a2fdf No.24

File: 1532529035222.gif (5.18 MB, 498x280, 249:140, superman_and_captain_marve….gif) ImgOps Google
File: 1531643421990.jpg (7.45 KB, 318x159, 2:1, indir.jpg) ImgOps Google

57487 No.1[Reply]

Legion izleyen anonlar var mı? Ne düşünüyorsunuz?

5fe37 No.2

tirada kimse yazmamış üzüldüm dizi mi film mi onu bile bilmiyorum izlemedim tirad boş kalmasın diye yazdım anonum

0674e No.11

sinematografi ve yapım kalitesi çok üst düzey, izlemesi zevkli. ancak hikayeyi çok karışık anlatıyorlar, bir o koldan bir bu koldan gidiyor. hatta bazı bölümler arasında öyle kopukluk var ki bu sezonda bir bölümü atlamışım, fark etmedim bile.

>david kendi gördüğüne/bildiğine/duyduğuna güvenemiyor hocum

>izleyici de izlediğine güvenemesin diye bilerek yapıyorlar hocum

yapım 10/10 ancak izleme zevki 3-4/10, o da bölümün içeriğine bağlıFile: 1531952291109.jpg (72.08 KB, 950x534, 475:267, 2014/06/11/9f/napoleandyn.….jpg) ImgOps Google

40513 No.3[Reply]

napoleon dynamite gibi hollywood klişelerinden uzak, amerikan çomarlarının hayatını en gerçekçi biçimde anlatan ve mümkünse rahatsız edici filmler var mı bildiğiniz?

not: başka bir ülkeden çıkma film de olabilir, sadece klişelerden uzak olması ve o yörenin çomarlarını anlatması yeterli.

9194c No.4

gummo, napoleon dynamite'ın daha garanluğu ve southern white trashleri gerçekçi yansıtmışPrevious [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]