[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1581631910630.webm (3.61 MB, 854x480, 1579129150525.webm) ImgOps Google

7fc90 No.922

nasıl male squirt yapabilirim?

70c90 No.926

>>922
Kadın duş aldı amina koyum.

24da4 No.927

bol su iç işe.

72f24 No.957

sos

8933e No.969

File: 1584288947518.webm (3.73 MB, 640x360, ps12.webm) ImgOps Google

>>927
ereksiyon halinde işeyemiyorum

c6d9c No.983

>>969
bu ne? bir seferde değil de yavaş yavaş gelmiş olması normal değil. bir şey basıyorlardır içine.

op'nin sorusuna gelince. spermleri arttırmanın en iyi yolu bol protein ve çinko. 5-6 saat boşalmadan faplersen de en doğal sonuca ulaşabilirsin.

00b23 No.987

>>983
Kegel+ edging

14ec4 No.1440

>>1438
Erekte halde işemenin nesi zor anlayamadım[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]