[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1572212120265.jpg (224.52 KB, 900x1200, 3:4, EGWWL1KW4AAOR1r.jpg) ImgOps Google

b09a0 No.759

Ama kafamız nasıl güzel.
https://twitter.com/kekstarr19/media

e8680 No.760

File: 1572227792012.png (2.36 MB, 1599x1200, 533:400, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>bu

e8680 No.761

File: 1572228138525.zip (124.89 MB, gktrkcarmenn🏳️‍🌈 (@kekstar….zip)

>>760
ugrasamadim toptan alin

3fc06 No.762

>>761
Anon hangi program bu? Bana balık tutmayı öğret lütfen.

e8680 No.765

>>762
hitomi

76661 No.880

File: 1580257525558.png (387.19 KB, 680x708, 170:177, a09.png) ImgOps Google

tirkolar tosunlayıp yeni açtığı hesabı da kapattırmış. Ne istediniz thot waifumdan barbarlar kattiler eroyin tüccarları

dceb4 No.881

>>761

sağol anon

bdee2 No.882

>>880
wallaxi bu tirkoların ben sikişemiyorsam kimse sikişemesin hasetinden gına geldi. acını anlıyorum anon

e8680 No.1070

File: 1588286681787-0.jpg (198.97 KB, 1072x1582, 536:791, [20-03-04] 123522830957278….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-1.jpg (290.33 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-04] 123532439341441….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-2.jpg (317.79 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-06] 123588439206680….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-3.jpg (1014.9 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-11] 123769193060943….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-4.jpg (440.5 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-14] 123877655752053….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-5.jpg (1021.63 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-14] 123888722714658….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-6.jpg (745.35 KB, 1536x2048, 3:4, [20-02-07] 122568426350634….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-7.jpg (255.45 KB, 1536x2048, 3:4, [20-02-23] 123155870679976….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-8.jpg (137.5 KB, 897x1024, 897:1024, [20-02-23] 123168990149152….jpg) ImgOps Google

File: 1588286681787-9.jpg (1.05 MB, 1536x2048, 3:4, [20-02-23] 123169684183567….jpg) ImgOps Google

yenisini buldum, dumpi

e8680 No.1071

File: 1588286726387-0.jpg (577.23 KB, 2048x1861, 2048:1861, [20-03-22] 124182106233948….jpg) ImgOps Google

File: 1588286726387-1.jpg (796.91 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-15] 123910331749988….jpg) ImgOps Google

File: 1588286726387-2.jpg (489.65 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-18] 124036778326908….jpg) ImgOps Google

File: 1588286726387-3.jpg (453.06 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-21] 124137324922684….jpg) ImgOps Google

File: 1588286726387-4.jpg (290.33 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-21] 124149777601552….jpg) ImgOps Google

File: 1588286726387-5.jpg (489.78 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-21] 124150809865062….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1072

File: 1588286756603.mp4 (2.49 MB, 720x720, 1:1, [20-03-22] 124174030476139….mp4) ImgOps Google


e8680 No.1073

File: 1588286781363.mp4 (4.43 MB, 528x368, 33:23, [20-03-22] 124174104406627….mp4) ImgOps Google


e8680 No.1074

File: 1588286788185.mp4 (24.32 KB, 480x640, 3:4, [20-03-22] 124174113150908….mp4) ImgOps Google


e8680 No.1075

File: 1588286803617-0.jpg (440.5 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-31] 124498349358465….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-1.jpg (382.04 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-31] 124506365350376….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-2.jpg (53.44 KB, 1080x627, 360:209, [20-03-23] 124218933530429….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-3.jpg (515.39 KB, 2048x1536, 4:3, [20-03-24] 124251246680392….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-4.jpg (543.06 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-24] 124251359506320….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-5.jpg (222.59 KB, 995x2048, 995:2048, [20-03-25] 124297460050345….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-6.jpg (283.13 KB, 1161x2064, 9:16, [20-03-26] 124315557850919….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-7.jpg (388.64 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-30] 124456738124407….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-8.jpg (532.11 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-30] 124474704754419….jpg) ImgOps Google

File: 1588286803617-9.jpg (173.53 KB, 1080x1076, 270:269, [20-03-31] 124497863116154….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1076

File: 1588286815352-0.jpg (259.18 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-01] 124543381031928….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-1.jpg (227.89 KB, 997x2048, 997:2048, [20-04-02] 124580368758443….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-2.jpg (398.09 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-02] 124581037333431….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-3.jpg (270.47 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-02] 124582090811319….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-4.jpg (305.57 KB, 2064x1548, 4:3, [20-04-02] 124584345190159….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-5.jpg (290.33 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-03] 124611216393420….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-6.jpg (607.74 KB, 1548x2064, 3:4, [20-04-04] 124639801694634….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-7.jpg (371.86 KB, 1536x2048, 3:4, [20-03-31] 124506864045153….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-8.jpg (339.66 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-01] 124542433725722….jpg) ImgOps Google

File: 1588286815352-9.jpg (294.33 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-01] 124543270010792….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1077

File: 1588286830059-0.jpg (371.86 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-05] 124693353352597….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-1.jpg (567.55 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-05] 124693389817463….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-2.jpg (259.18 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-05] 124693423421806….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-3.jpg (256.33 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-06] 124714213226943….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-4.jpg (187.65 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-07] 124760490060072….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-5.jpg (754.36 KB, 1548x2064, 3:4, [20-04-04] 124639801694634….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-6.jpg (703.15 KB, 1548x2064, 3:4, [20-04-04] 124639801694634….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-7.jpg (387.24 KB, 1184x2080, 37:65, [20-04-04] 124651460276409….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-8.jpg (33.84 KB, 485x1024, 485:1024, [20-04-04] 124654942510063….jpg) ImgOps Google

File: 1588286830059-9.jpg (33.84 KB, 485x1024, 485:1024, [20-04-04] 124655010985004….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1078

File: 1588286843486-0.jpg (225.81 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-12] 124945371083880….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-1.jpg (114.13 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-09] 124841796045819….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-2.jpg (216.65 KB, 2048x995, 2048:995, [20-04-10] 124864598572889….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-3.jpg (235.43 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-11] 124894180613125….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-4.jpg (1.14 MB, 1548x2064, 3:4, [20-04-11] 124895742740965….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-5.jpg (339.53 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-11] 124905961326741….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-6.jpg (92.14 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-11] 124909286601146….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-7.jpg (296.76 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-11] 124909450232696….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-8.jpg (479.65 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-12] 124941909479067….jpg) ImgOps Google

File: 1588286843486-9.jpg (303.27 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-12] 124945351729268….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1079

File: 1588286854142-0.jpg (145.98 KB, 2048x1536, 4:3, [20-04-13] 124984364074424….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-1.jpg (85.21 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-14] 125015696957241….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-2.jpg (39.45 KB, 1080x593, 1080:593, [20-04-14] 125015904635686….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-3.jpg (222.66 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-12] 124945391280285….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-4.jpg (254.04 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-12] 124945403248741….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-5.jpg (224.1 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-12] 124945421480951….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-6.jpg (367.97 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-12] 124948145680560….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-7.jpg (452.73 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-13] 124980100138688….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-8.jpg (419.11 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-13] 124982341748382….jpg) ImgOps Google

File: 1588286854142-9.jpg (285.45 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-13] 124984181550052….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1080

File: 1588286902996-0.jpg (441.38 KB, 2048x1536, 4:3, [20-04-18] 125158233924903….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-1.jpg (146.18 KB, 1080x1314, 60:73, [20-04-14] 125016069165643….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-2.jpg (275.82 KB, 2064x1161, 16:9, [20-04-16] 125092466140114….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-3.jpg (328.95 KB, 2048x1536, 4:3, [20-04-16] 125093312325008….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-4.jpg (527.99 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-16] 125098516673196….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-5.jpg (664.43 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-16] 125098642991790….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-6.jpg (74.77 KB, 1080x643, 1080:643, [20-04-17] 125116182691135….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-7.jpg (70.56 KB, 1072x859, 1072:859, [20-04-17] 125116943550062….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-8.jpg (380.65 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-18] 125157947721958….jpg) ImgOps Google

File: 1588286902996-9.jpg (265.19 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-18] 125157974369627….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1081

File: 1588286919182-0.jpg (104.57 KB, 1080x967, 1080:967, [20-04-21] 125253311599572….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-1.jpg (138.21 KB, 1080x1038, 180:173, [20-04-18] 125163479234655….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-2.jpg (188.78 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-19] 125174387426498….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-3.jpg (267.09 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-19] 125180289727428….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-4.jpg (266.69 KB, 2048x1536, 4:3, [20-04-19] 125208102859805….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-5.jpg (317.79 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-20] 125224966842929….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-6.jpg (731.99 KB, 1599x2048, 1599:2048, [20-04-20] 125235881804800….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-7.jpg (106.93 KB, 1080x1080, 1:1, [20-04-20] 125236366084600….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-8.jpg (318.14 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-20] 125238569391495….jpg) ImgOps Google

File: 1588286919182-9.jpg (76 KB, 1080x775, 216:155, [20-04-20] 125241119690646….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1082

File: 1588286943192-0.jpg (536.64 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-24] 125385947985212….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-1.jpg (235.32 KB, 1080x1339, 1080:1339, [20-04-25] 125399385256804….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-2.jpg (490.88 KB, 2048x1536, 4:3, [20-04-21] 125265788597007….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-3.jpg (289.42 KB, 1279x2048, 1279:2048, [20-04-22] 125299047265144….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-4.jpg (337.36 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-22] 125299113346828….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-5.jpg (400.74 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-22] 125301557638717….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-6.jpg (370.91 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-23] 125337463479747….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-7.jpg (32.14 KB, 1077x473, 1077:473, [20-04-24] 125373651306356….jpg) ImgOps Google

File: 1588286943192-8.jpg (397.8 KB, 1638x2048, 819:1024, [20-04-24] 125381425344383….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1083

File: 1588286951843.mp4 (203.43 KB, 720x1280, 9:16, [20-04-24] 125383000054716….mp4) ImgOps Google


e8680 No.1084

File: 1588286966650-0.jpg (105.11 KB, 1080x1071, 120:119, [20-04-27] 125490129564910….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-1.jpg (275.82 KB, 2064x1161, 16:9, [20-04-25] 125404090152724….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-2.jpg (289.42 KB, 1279x2048, 1279:2048, [20-04-25] 125419994619625….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-3.jpg (198.87 KB, 1184x2080, 37:65, [20-04-25] 125420443175267….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-4.jpg (591.58 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-25] 125420607271544….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-5.jpg (54.19 KB, 1080x292, 270:73, [20-04-27] 125468035217985….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-6.jpg (101.58 KB, 1080x2220, 18:37, [20-04-27] 125469272491107….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-7.jpg (324.09 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-27] 125474730957065….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-8.jpg (263.28 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-27] 125481217896584….jpg) ImgOps Google

File: 1588286966650-9.jpg (175.37 KB, 1080x1348, 270:337, [20-04-27] 125489978716768….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1085

File: 1588287010261-0.jpg (284.28 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-30] 125583017967244….jpg) ImgOps Google

File: 1588287010261-1.jpg (61.7 KB, 935x1238, 935:1238, [20-04-30] 125583978105924….jpg) ImgOps Google

File: 1588287010261-2.jpg (289.29 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-30] 125587258111207….jpg) ImgOps Google

File: 1588287010261-3.jpg (289.42 KB, 1279x2048, 1279:2048, [20-04-28] 125525824851460….jpg) ImgOps Google

File: 1588287010261-4.jpg (348.52 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-29] 125558117871697….jpg) ImgOps Google

File: 1588287010261-5.jpg (317.31 KB, 1536x2048, 3:4, [20-04-29] 125560271033595….jpg) ImgOps Google


e8680 No.1086

File: 1588287019092.mp4 (67.42 KB, 456x808, 57:101, [20-04-30] 125586796307019….mp4) ImgOps Google


e8680 No.1087

File: 1588287026287.mp4 (1.05 MB, 576x1024, 9:16, [20-04-29] 125561392224321….mp4) ImgOps Google


5be03 No.1088

bu kadın nasıl hem beyaz tenli olup hem de boktenli oluyor anlamadım. tam bir hititli tipi var.

ad932 No.1089

>>1088
neresi boktenli anon bildiğin balkan fışkırığı kadın.
kesin genel kültürü düşüktür ama. keşke entel vs olsaydı. boynunda runik türk dövmeli kızıl saçlı bir waifuya hayır demezdim.

5be03 No.1090

>>1089
boktenli değil ama öyle hissettiriyor. sanırım zayıf ve çirkin olduğu için.

28de5 No.1091

kek çirkin waifumun tiradı canlanmış, ekşi raidinden sonra açtığı yeni mavikuş hesabı:
https://twitter.com/kekstarda

84d00 No.1092

Bizim de bir gün böyle laik t*rkçü waifumuz olur mui?

43343 No.1100

hmmm. tahtada bir şeyler silinmiş. peki sebep? fotoğrafı paylaşılanlardan biri mi rica etti ki?

804dc No.1101

File: 1589109782177.jpg (126.6 KB, 1000x750, 4:3, 658_1000.jpg) ImgOps Google

>>1100

Candid tıradı açtıydım tunay silmiş. onun dışında daha önceden neslihan kuzucu OROSPUSUNUN tıradını açıp elimdeki fotoğrafları dumplamıştım. Ama tunai onu da sildi. Niye yapıyor bunu anlamıyorum? Yoksa Tunai-kun gay mi? Bunu pek sanmıyorum.

Hiç banlanmadığım tahtada birine "k*çum" diye ban da yedim zaten. Tunayın çekicinden tattık çok şükür.

023b4 No.1102

>>1101
Bu neslihan kuzucunun olayı ne anon?

e8680 No.1103

File: 1589119346311.webm (262.47 KB, 480x360, 4:3, nealakasivar.webm) ImgOps Google

>>1100
>>1101
direk escobar tiradi gibi duruyordu ondan sildim. bir de sagda solda duran cop tiradlari temizledim s tahtasinda o kadar.

kocum isini bi cozemediniz gitti.

804dc No.1104

File: 1589128447512.jpg (186.84 KB, 1600x1600, 1:1, 18-django-unchained.jpg) ImgOps Google

>>1102
Babasal sorunları var. Şaka yapmıyorum, kendisi ile bir süre (IG kullandığım dönem) konuştuk. O dönem Vodafone da staj yapıyordu sanırım.

Sürekli parti yapıyordu. Ama öyle böyle değil neredeyse her all*xın günü. Vodafone stajında bile şirketin partisine katılmıştı.

Partileyemediği günler deliriyor. Ama öyle böyle değil. Kafasına meteor düşmüşcesine çöküşler yaşıyordu. Bipolar olduğunu sanmıyorum, daha çok babası kendisine çok sikiş vermediği için çok büyük bir ilgi açlığı vardı. Sorunlarını büyütüp abartıyordu. "Bipolarım" demişti bana fakat dediğim gibi, bu tarz insanlar ilgi uğruna her boku yer. Sanki kendilerini farklı kılan bir süper-güçmüş gibi mental sorunları kötüleştikçe bahsini açarlar. Ve bu tarz kızları ELDE ETMESİ ÇOK KOLAY. İnanın bana. Tam tersi götleri yakılınca daha çok ilgi alıyorlar. Zamanında kendisi gibi "deli ayağına yatan" bir sevgilim vardı. All*xa şükür kurtulabildim kendisinden. Neredeyse bir yıl boyunca kafamın etini sikmişti. Sikişte olmuştu ama sikişleri bir boka benzemiyor. Deli gibi sigara içmekten dudakları sürekli çatlıyor amları 60 yaşında karı gibi kupkuru oluyor genelde. Neslihansa sigaradan çok biraya kafayı gömmüştü. Alkoliğin tekiydi.

Parti yapamadığı günler hikaye olarak melankolik müzikler paylaşır, ikizi ile olan fotoğraflarını falan atardı. Ben kendisine çok irite olup bir mesajına uzunca bir süre cevap vermediğim için engel atmıştı bana. IG sikkim gibi bir yerdi ama hesap açmadan önce de bakardım fotoğraflarına. Güzel kızdı. Kim bilir ne halde şimdi.
Ha birde tanıştığı zengin BF'leri ile veya sikik bursu ile sürekli yurt dışı gezilerine giderdi. Sikiştiği insan sayısını hesaplayamıyor kafam.


>>1103
Hayır Tunay-KUN escobar boku değildi. Xhemstır gibi sitelerden indirdiğim fotoğraflardı. Flaşdiskte bulunca buraya atayım dedim. Eskiden nelere bakıp mastürbasyon yapıyordum, vay amına koyayım.

adc89 No.1105

>>1101
neslihanı bir daha dumplasana anon kun, mübarek ramazanda şenlenelim

023b4 No.1106

>>1105
Tiraddan hatırladığım kadarıyla instagram fotolarıydı hepsi, öyle ifşa falan yoktu.
instası açık : https://www.instagram.com/neslihankuzucu/
Kişisel yorum, hatun çok ama çok iyi be, hem doğal hem vücut ölçüleri ayarında bel çıkıntısı çok iyi, kafayı yiyecem bir de zeki herhalde boğaziçinde okumuş. Yaşıyorlar lan bu hayatı. AgHH AgHHH Allax ben niye bu kadar boş çarım.

023b4 No.1107

>>1104
Belki dediklerinde haklısın ama ben böylelerini görünce ari ırk falan diyesim geliyor anon. Hatun hem güzel, hem eğlenceli hem de çok zeki gibi görünüyor dışarıdan. Ben de bir ölüyaşamlı olarak kafayı takıyorum hep böylelerini görünce. Tabi belki de hiç mutlu değildir senin dediğin gibi onu bilemem.

adc89 No.1108

File: 1589134050178.jpg (87.58 KB, 866x1013, 866:1013, 14719703_213333359100823_3….jpg) ImgOps Google

>>1106
kafayı yiyecek bir şey yok anon, allax-sama ona doğal güzellik ve bir sürü emotional wreckage vermiş. inşaat okumuş zaten sonra da gitmiş vodafone a girmiş. çok zeki olsa ne yazar

804dc No.1109

>>1106
Göremiyorum maalesef fotoğrafları. Browserdan büyütüp bakabilmek için bile üyelik istiyor anasını siktimin sitesi. Daha açacağımı sanmıyorum. Ve evet ifşası falan yoktu normal fotoğraflarıydı.

>>1107
Sen bir sıçansın. Ve yaşının biraz genç olduğunu varsayıyorum. Farkındasındır ki herkes her gün mutlu veya üzgün olmuyor. Bazılarının geneli daha mutlu geçiriyor günlerini diğerleri daha üzgün. Böyle şeylere takılmayınız. Posur, posur osurarak sıçtığının farkında olun böyle tiplerin. Eskiden bunun farkında değildim. Çok çekiniyordum sadece bu tiplerle değil bir çok insanla oturup konuşmaya bile. Özellikle de "değerlendirilme kaygısı" yaşarken. Okulda, İşte vesaire. Burada bir anonun sözünü okudum daha geçenlerde

"biri ile tanışmadan önce ve tanıştıktan sonra ki düşünceniz arasında dağlar kadar fark vardır" diye. Akıl akıldan, yarrak yarraktan üstündür. Herkesten daha iyisi vardır, herkesten daha kötüsü vardır. O yüzden sikiş vermeyin bu düşüncelere.

>>1108
Bu.

1fdbc No.1110

File: 1589138322945.jpg (91.12 KB, 838x678, 419:339, 838_gettyimages-590672515.jpg) ImgOps Google

>>1085 anonlar sizce bu hatun bakire midir?

adc89 No.1111

>>1110
cevap veriyorum: hayır. fotoğrafların hepsinden cinsel enerji ve bedensel farkındalık akıyor. çirkin olduğu için tryhard bir pazarlama stratejisi içerisine girmiş de olabilir.
ayrıca şimdi fark ettim karı boynuna göktürkçe türk yazdırmış. vizyonsuzluğun böylesi… hes doğrusu, pes doğrusu

5025f No.1324

File: 1592465656044.jpg (310.94 KB, 1536x2048, 3:4, [19-10-23] 118713000858375….jpg) ImgOps Google

Boğazındaki türk yazısına bastırarak sikeceksin bunu. Ax ulan be antimadde oldum.

141f8 No.1367

File: 1593222582662-0.jpg (85.16 KB, 666x999, 2:3, a2bbbb664334d433b042f97f64….jpg) ImgOps Google

File: 1593222582662-1.jpg (59.84 KB, 900x600, 3:2, e1f68a1d8069b04b7b82d44c60….jpg) ImgOps Google


fbdbe No.1368

File: 1593222794821.png (579.07 KB, 523x587, 523:587, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>1367
YUH ULAN YUH!

Neler neler olmuş. Resmen profesyonel eskort olma yolunda ilerliyor. Nedir bunlar anon? Nereden buldun? DAHA FAZLASI YOK MU?

141f8 No.1369

>>1368
sanırım bunlar eski anon. bi fotoğrafçının sayfasında buldum. o sayfada bu kadarı vardı. daha fazlası için bakınıyorum.

fbdbe No.1370

>>1369
Bu döl ifriti kaç yaşında anon biliyor musun? Olayı ne? Biraz izmir ç*ngeni havası var. Ama baya, "izmir romeni" gibi duruyor. Suratı attığın fotoğraflarda 30'luk milfler gibi. Değişik bir şey. Acaba amı ekşimiş tulum peyniri gibi mi kokuyordur

141f8 No.1371

>>1370
ben aynı zamanda yerli tiradını https://tahta.se/s/res/691.html#691 sürekli forslayan anonum. Hakkında hiçbir bilgim yok bunun. Fotoğraf sitelerinde ava çıkmayı seviyorum.Tesadüfen denk geldim.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]