[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[View All]

beklenen yerli ve milli tirad.
113 posts and 210 image replies omitted. Click reply to view.

7cb71 No.1330

>>1329
düzeltiyorum bunu imajotuzbirinden almışsın

7cb71 No.1337

File: 1592688913728-0.jpg (56.44 KB, 345x482, 345:482, tumblr_nhol15KIAC1qhda26o5….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-1.jpg (33.73 KB, 600x800, 3:4, tumblr_nhol15KIAC1qhda26o6….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-2.jpg (99.38 KB, 720x720, 1:1, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo1….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-3.jpg (46.63 KB, 539x960, 539:960, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo3….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-4.jpg (107.28 KB, 538x690, 269:345, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo4….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-5.jpg (91.21 KB, 540x960, 9:16, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo5….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-6.jpg (59.2 KB, 540x960, 9:16, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo6….jpg) ImgOps Google


7cb71 No.1338

File: 1592689252158-0.jpg (1.22 MB, 1024x1024, 1:1, i (2).jpg) ImgOps Google

File: 1592689252158-1.jpg (109 KB, 607x960, 607:960, i(18).jpg) ImgOps Google

File: 1592689252158-2.jpeg (136.12 KB, 1221x1132, 1221:1132, i.jpeg) ImgOps Google

File: 1592689252158-3.jpg (83.74 KB, 556x668, 139:167, i.jpg) ImgOps Google


7cb71 No.1339

File: 1592689565285-0.jpg (91.18 KB, 722x1280, 361:640, dilan (1).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-1.jpg (91.17 KB, 722x1280, 361:640, dilan (2).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-2.jpg (95.45 KB, 722x1280, 361:640, dilan (3).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-3.jpg (461.25 KB, 1440x900, 8:5, dilan.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-4.jpg (399.48 KB, 1440x900, 8:5, dilan1.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-5.jpg (417.31 KB, 1440x900, 8:5, dilan2.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-6.jpg (91.1 KB, 1440x900, 8:5, dilan3.jpg) ImgOps Google


9e9e3 No.1340

File: 1592740070342.jpeg (187.95 KB, 401x400, 401:400, 400.jpeg) ImgOps Google

>>1339
>ingilizce bir cümleye büyük i ile başlamak

ne harli kuyini bundan olsa olsa harranlı emine olur

c06ec No.1341

>>1339
hayatını sikerim bunun inanılmaz
>>1338
3. fotoyu sikmeye kıyamam

f60b0 No.1350

https://www.youtube.com/watch?v=578BCq8XqdU

lotus suyum reklam yıldızı olmuş

6bf1a No.1353

>>1350
nağmesi nedir bu ha*unun anon yok mu bi sosu felan???

f60b0 No.1354

>>1353
sana yok

7cb71 No.1355

File: 1593010880299.jpg (110.46 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>1353
bari yukarıya baksaydın hazır yiyici pezevenk

d728f No.1376


9fe94 No.1381

File: 1593380114790-0.jpg (722.65 KB, 1673x2300, 1673:2300, 3966125.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-1.jpg (848.56 KB, 1345x1800, 269:360, 3983403.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-2.jpg (997.38 KB, 1800x1247, 1800:1247, 4488873.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-3.jpg (1.18 MB, 1264x1800, 158:225, 4535554.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-4.jpg (867.6 KB, 5474x3571, 5474:3571, 4565551.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-5.jpg (1.28 MB, 5472x3392, 171:106, 4663513.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-6.jpg (1.15 MB, 3613x5191, 3613:5191, 4697054.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-7.jpeg (191.81 KB, 1776x1184, 3:2, 1550393288_6D3AB1C7-2368-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380114790-8.jpg (91.14 KB, 939x1280, 939:1280, 1550477351_DSCF1044.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-9.jpg (368.26 KB, 1920x1280, 3:2, 1550504032_DSCF1529.jpg) ImgOps Google


9fe94 No.1382

File: 1593380423980-0.jpg (124.83 KB, 920x1280, 23:32, 1550586471_DSCF1452.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423980-1.jpg (102.13 KB, 1735x1280, 347:256, 1550822977_DSCF1193.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423980-2.jpeg (310.08 KB, 1776x1184, 3:2, 1550907531_032197A6-F7CB-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-3.jpeg (100.99 KB, 1063x1280, 1063:1280, 1551069960_93CD53B1-99DE-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-4.jpeg (152.02 KB, 776x1244, 194:311, 1551703550_619C8134-3BDB-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-5.jpeg (63.29 KB, 720x1280, 9:16, 1551780128_906823E1-8912-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423981-6.jpg (654.53 KB, 1398x1200, 233:200, 1551947791_DSCF4823-3.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-7.jpg (653.09 KB, 1812x1200, 151:100, 1552460502_DSCF5185-2.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-8.jpg (238.46 KB, 1674x1280, 837:640, 1569057981_dscf4521111.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-9.jpg (115.18 KB, 875x1280, 175:256, 1592055409_dscf4845.jpg) ImgOps Google

>>1381
sixem flood detected, soxam post discarded

41b4f No.1383

>>1376
valla yalan yok benziyor ama emin olamadım.

41b4f No.1384

bunları nereden buluyorsunuz yav? Eskiden bir kere eylül arslan diye nü çeken bir karınını blogundan epey bir türk fotoğrafçı bulmuşrum. Onların flickr adreslerinde de epey nude karı vardı. Şimdiye silinmiştir hepsi.

9fe94 No.1385

>>1376
>cihanda böyle soru sormak
>>1383
>cihanda böyle cevap vermek
kimlerle sıçanlıyoruz. vaxxx…

>>1384
gidip didik didik tarıyorum fotoğraf sitelerini anon. binlerce nü fotoğraf var dediğin gibi ama ben sadece ismini cismini tespit edebildiklerimi paylaşıyorum. kısacası buradakilerin tamamının sosu var. >>832 bir tek bunu ben paylaşmadım. kimdir bilmiyorum

e1ab5 No.1397

daha avrat atın

5725f No.1401

Paylaştığınız hatunlardan birini televizyonda gördüm az önce, Yolcu 360 reklamında oynamış.

Hatunun adı Şeyma Gündüz bu arada.

27ef8 No.1406

File: 1594140063816-0.jpg (108.98 KB, 750x1334, 375:667, 5 - MD0H2F9.jpg) ImgOps Google

File: 1594140063816-1.jpg (70.52 KB, 1334x750, 667:375, 6 - OVWNPop.jpg) ImgOps Google

File: 1594140063816-2.png (2.33 MB, 750x1334, 375:667, 7 - 26nVnvm.png) ImgOps Google

File: 1594140063816-3.png (2.94 MB, 750x1334, 375:667, 8 - zOlrYp2.png) ImgOps Google

File: 1594140063816-4.jpg (1.01 MB, 4032x3024, 4:3, 180sik85iq451.jpg) ImgOps Google

>>833
Toronto'dan hatice part 3. Doğra büyüme torontodanmış türküm ama büyük ihtimalle "türk" değilim diyor. Zaten kıllı mıllı ayak fotosu var sırf mideniz bulanır diye atmadım. İşin ilginç tarafı toronto'da ne kadar hatice varsa arayıp kızı bulmaya çalıştım ama bulamadım. Bir tane buna benzeyen birini buldum sandım ama değilmiş.

>>1401
Şurayı >>1350 okusaydın görürdün zaten. Biraz okuyun ya.

5725f No.1407

>>1406
okumam(KURALLAR.HTML)

aba06 No.1410

File: 1594205340798.jpg (46.17 KB, 536x800, 67:100, d8d8fe39c81de7c78ca74e93c6….jpg) ImgOps Google

>>1323

Teşekkürler anon. Hala takipteyim.

f857e No.1411

>>1410
sürekli bilmediğim metin demiralay çekimleri çıkıyor sağdan soldan. şuradaki >>1323 son fotoğrafa da tesadüfen denk geldim. sende toplu bir arşiv varsa dumplayabilir misin anon?

aba06 No.1412

File: 1594226039433-0.jpg (63.21 KB, 670x837, 670:837, 15276555_167457993722455_7….jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-1.jpg (38.34 KB, 598x800, 299:400, 1445172858263.jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-2.jpg (178.17 KB, 641x641, 1:1, a.jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-3.jpg (75.17 KB, 590x800, 59:80, d3hsr2a-668da73e-ab24-4b84….jpg) ImgOps Google

>>1411
anon daha önce yolladığım linkleri de tekrar kontrol ettim, 2-3 adet sanırım eksik kalmış onları buraya bırakıyorum.

f857e No.1413

>>1412
teşekkürler anon. >>984 şurada yazmıştım zaten, eskilerden başka şeyler varsa elinde onları da atarsan çok iyi olur. kıvırcık, ş*ehit kızı,… aklıma gelmeyenlerden de artık kim varsa.

f857e No.1414

File: 1594277347504.jpg (66.69 KB, 718x800, 359:400, 1445417945144.jpg) ImgOps Google

>>1412
bir de bu gözden kaçmış

aba06 No.1415

>>1414 anon bu linklerde vardı o, dikkatli bakmamışsın >>999 >>1000

aba06 No.1416


f857e No.1417

>>1415
oradan gördüm zaten anon. buraya taşımamışız ama. elde ne varsa kaybetmeden burada olsun istiyorum. teşekkürler tekrar payaşımlar için.

aba06 No.1418

>>1417
asıl benim aradıklarımdan biri de 4chan e sallamıştı fotoğraflarını. Arka planda bir sürü kitap ve dağınık bir ortam vardı. Yatakta fotoğraf çekilmiş hatundu. Kitapların arasında kabalcının ayracı çok net gözüküyordu.

f857e No.1419

>>1418
>ohk kitap kurdu thot waifunu bulamadığında.

denk gelirsem mutlaka buraya atarım anon.

570d1 No.1420

>>1406
O ayak fotoğrafını lütfen buraya atar mısınız ekselansları lütfen..

570d1 No.1421


109b2 No.1422

File: 1594334698999.png (1.73 MB, 750x1334, 375:667, 9 - cCRJcej.png) ImgOps Google

>>1420
Sen kaşındın. Karı kıllı değiştim…

5c7f7 No.1457

File: 1596398476571.jpeg (52.54 KB, 750x525, 10:7, EeWSSoMXgAAzaM4.jpeg) ImgOps Google


dd750 No.1458

>>1065
dök arşivini çekinme

b0d94 No.1459

>>1177
lotus suyum üniversite reklamında robot taklidi yapmış kek.
https://www.youtube.com/watch?v=oDDKmhmqcuU

Aalında güzel karı niye ünlü olamıyor ki? Ne güzel ülkecek artık çıplak fotoğrafları olan ünlümüz de olurdu.

68518 No.1481


e5287 No.1513

File: 1605137478797-0.jpeg (82.19 KB, 640x1137, 640:1137, 2020-07-17 18.13.21.jpeg) ImgOps Google

File: 1605137478797-1.jpeg (76.22 KB, 640x1137, 640:1137, 2020-07-17 18.13.24.jpeg) ImgOps Google

File: 1605137478797-2.jpg (195.43 KB, 1080x1350, 4:5, 93379560_860936497745983_7….jpg) ImgOps Google

File: 1605137478797-3.jpg (2.12 MB, 1932x3321, 644:1107, asdf.JPG) ImgOps Google

File: 1605137478797-4.jpg (1.53 MB, 1472x2208, 2:3, ees.jpg) ImgOps Google

File: 1605137478797-5.jpg (1.95 MB, 2208x1472, 3:2, fda.jpg) ImgOps Google

File: 1605137478797-6.jpg (1.87 MB, 1376x2448, 86:153, ffas.jpg) ImgOps Google

File: 1605137478797-7.jpg (1.9 MB, 1376x2348, 344:587, ggfh.jpg) ImgOps Google

File: 1605137478797-8.jpg (174.68 KB, 620x1067, 620:1067, hinata1.jpg) ImgOps Google

1/5 umarım flood sikine takılmaz yoksa postlamam. zaten tuncay banlıyor yarrak kürek sebeplerden.

e5287 No.1514

File: 1605138316151-0.jpg (110.56 KB, 620x930, 2:3, hinata2.jpg) ImgOps Google

File: 1605138316151-1.jpg (574.27 KB, 814x1447, 814:1447, IMG_0109.jpg) ImgOps Google

File: 1605138316151-2.jpg (861.18 KB, 1250x1926, 625:963, IMG_0110.jpg) ImgOps Google

File: 1605138316151-3.jpg (1.02 MB, 1250x2226, 625:1113, IMG_0121.jpg) ImgOps Google

File: 1605138316151-4.jpg (1.04 MB, 1250x2224, 625:1112, IMG_0122.jpg) ImgOps Google

File: 1605138316151-5.png (836.67 KB, 620x930, 2:3, IMG_0123.png) ImgOps Google

File: 1605138316151-6.png (800.86 KB, 620x930, 2:3, IMG_0124.png) ImgOps Google

File: 1605138316151-7.png (987.48 KB, 620x930, 2:3, IMG_0125.png) ImgOps Google

File: 1605138316151-8.png (851.16 KB, 620x930, 2:3, IMG_0126.png) ImgOps Google


e5287 No.1515

File: 1605138551306-0.png (1.15 MB, 620x930, 2:3, IMG_0127.png) ImgOps Google

File: 1605138551306-1.jpg (294.01 KB, 620x930, 2:3, IMG_0128.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551306-2.jpg (296.12 KB, 620x930, 2:3, IMG_0129.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551306-3.jpg (428.17 KB, 1186x2110, 593:1055, IMG_7119.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551306-4.jpg (4.81 MB, 1376x2448, 86:153, IMG_7634.JPG) ImgOps Google

File: 1605138551306-5.jpg (187.64 KB, 1280x853, 1280:853, IMG_20200910_230129_562.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551306-6.jpg (180.78 KB, 853x1280, 853:1280, IMG_20200910_230131_025.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551306-7.jpg (216.9 KB, 913x1280, 913:1280, IMG_20200910_230132_884.jpg) ImgOps Google

File: 1605138551307-8.jpg (196.54 KB, 1280x890, 128:89, IMG_20200910_230135_469.jpg) ImgOps Google

>>1514
3/5
floodu sikem post discardeda sokam

e5287 No.1516

File: 1605138659885-0.jpg (142.56 KB, 853x1280, 853:1280, IMG_20200910_230137_318.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-1.jpg (191.42 KB, 1280x853, 1280:853, IMG_20200910_230138_825.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-2.jpg (65.01 KB, 853x1280, 853:1280, IMG_20200910_230140_539.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-3.jpg (188.94 KB, 853x1280, 853:1280, IMG_20200910_230141_796.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-4.jpg (78.32 KB, 883x1280, 883:1280, IMG_20200910_230143_837.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-5.jpg (866.66 KB, 861x1712, 861:1712, IMG_20200926_114537.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-6.jpeg (199.12 KB, 900x1600, 9:16, katarinawallpaper.jpeg) ImgOps Google

File: 1605138659885-7.jpg (1.2 MB, 1472x2208, 2:3, kilhh.jpg) ImgOps Google

File: 1605138659885-8.jpg (1.37 MB, 2011x1243, 2011:1243, qwd.jpg) ImgOps Google

>>1515
4/5

abuseat filtresini kaldır tuncay

e5287 No.1517

File: 1605138786850-0.jpg (2.16 MB, 1376x2448, 86:153, rrtr.jpg) ImgOps Google

File: 1605138786850-1.jpg (1.64 MB, 1294x2093, 1294:2093, zzx.jpg) ImgOps Google

File: 1605138786850-2.jpeg (25.22 KB, 640x715, 128:143, 2020-07-17 18.13.18.jpeg) ImgOps Google

>>1516
5/5

bu arada tahta.se/s/ gayet de google'da aranarak bulunabiliyr robots.txt kısmına bir şeyler koy tuncaycım.

98aa2 No.1523

>>1517
>>1516
>>1515
>>1514
>>1513
oha melodi mi bu? bunlar nereden anon? ful set var mı?

be5d5 No.1524

>>1523
ben bu kadarını bulabildim. esçomar'dan biri parayla almış ve sanırım atarken hizliresim'e falan koydu kalitesi bombok olmuş sıkıştırmalardan. yükle indir yükle indir derken de bok gibi kalitede böyle kalmış. Arasan bulunmuyor bu fotoğraflar, her ne kadar tuncayın tahtasını akıtmak istemesem de buradan uzun süre silinmeyeceğini biliyorum anonlara faydam olsun dedim.

Geçen burada para dilenen bri oldu o ibbina parayla satın alsa patreon'dan da biz de görsek keşke.

bu kızın pornosunu görmeyi çok isterim. bundan 10 sene önce bile takip ediyordum kızı. facebook arkadaşım falandı. her ne kadar animeci tayfaya ve animeci karılara tahammül edemesem de tam sikilir cinsten oluyorlar.

14eaa No.1525

>>1517
>>1516
>>1515
>>1514
>>1513
bu kız niye azmış böyle diyecektim patreon açmış. üyelik 25 dolar diyor çıplak resim yok. olacak iş değil.

df115 No.1551


71a7e No.1554

>>1551
sıradan bir kadın olacakken spor yapmış, vücudunu güzelleştirmiş, gözüne lens takmış, saçını kızıla boyamış, bol bol vücudunu sergileyen resim koymuş, dikkat çekici bir profil oluşturmuş. yine de 5/10

5073d No.1555

>>1551
Teşhircilik dışında bir numarası yok. Jia lissa daha güzel

0eb63 No.1644

bu tirada postladığım kadınların isimlerini vermeli miyim anonlar?

c4ec2 No.1645

>>1644
Verirsen makbulegeçer[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]