[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[View All]

beklenen yerli ve milli tirad.
100 posts and 197 image replies omitted. Click reply to view.

e88f9 No.1294

>>1064
bu kim süper

7096a No.1295

>>1294
>kıvırcığı tanımamak.
vakssss…

a0ebf No.1311

>>809
bunun nudeunu nerelerden buldun anon çok fena bişey bu hatun ya

02f24 No.1312

>>809
kesin ahegao face de yapıyordur bu

650ef No.1313

>>1312
patreonu falan da vardır

241e8 No.1314

>>1295
kim lan kıvırcık

7096a No.1315

>>1311
kaynağını bilmiyorum. motherlessta vardı

a003f No.1316

>>1315
detaylar anon, detaylar?

7096a No.1317

>>1316
arkadaş sağ tıklayıp google'da aratmayı bilmeyenlerle de sıçanlamayalım artık be. neyin detayı?

7096a No.1321

File: 1592300773629.jpg (76.38 KB, 600x668, 150:167, 65117454.jpg) ImgOps Google


0daff No.1323

File: 1592464645839-0.jpg (2.09 MB, 1988x3220, 71:115, 1575344583590-1-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-1.jpg (5.01 MB, 2384x3200, 149:200, 1575344583590-2-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-2.jpg (4.1 MB, 2424x3200, 303:400, 1575344583590-3-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-3.jpg (4.86 MB, 2548x3200, 637:800, 1575344583590-4-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-4.jpg (3.57 MB, 2144x3200, 67:100, 1575344583590-5-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-5.jpg (4.26 MB, 2144x3200, 67:100, 1575344583590-6-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-6.jpg (4.07 MB, 2280x3200, 57:80, 1575344583590-7-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-7.jpg (3.33 MB, 2144x3200, 67:100, 1575344583590-8-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-8.jpg (4.02 MB, 2216x3200, 277:400, 1575344583590-9-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592464645839-9.jpg (4.42 MB, 2400x2672, 150:167, 1592300773629-gigapixel-sc….jpg) ImgOps Google

>>1321
>>775

Bu orospunun hastası bir anon vardı, belki görür diye fotoğrafların netleştirilmiş, kontrast ve ışığı yükseltilmiş, çözünürlüğü büyütülmüş versiyonunu atıyorum. Daha fazla varsa postlayınız.

7cb71 No.1327

File: 1592475087008.jpg (36.4 KB, 536x800, 67:100, mjPzVqO.jpg) ImgOps Google

>>1323
OP burada. Ben o anon değilim ama teşekkürler. Bunu da eklersek bendeki fotoğraların tamamı bu kadar. Daha fazla olan vardır mutlaka ama postlayacağını hiç sanmıyorum.

>>1321
Buna da 2 gün önce tesadüfen denk geldim.

c8d04 No.1328

File: 1592523692833.jpg (21.27 KB, 640x640, 1:1, icannotknow-6-11-2018-22-4….jpg) ImgOps Google

Böyle bir fotoğraf buldum Aldreann hakkında ama bulanın nereden bulduğunu ya da sansürsüzü var mı bilmiyorum. Bilen aydınlatsın

7cb71 No.1329

>>1328
yordun be anon.
>>1315
şurada motherless denildi sana. sana gösterilen kaynaktan görseli almış yine burada soruyorsun.
ben bilmiyorum. başka da bu tiradı sikleyen yok zaten. cevap alamazsın.

7cb71 No.1330

>>1329
düzeltiyorum bunu imajotuzbirinden almışsın

7cb71 No.1337

File: 1592688913728-0.jpg (56.44 KB, 345x482, 345:482, tumblr_nhol15KIAC1qhda26o5….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-1.jpg (33.73 KB, 600x800, 3:4, tumblr_nhol15KIAC1qhda26o6….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-2.jpg (99.38 KB, 720x720, 1:1, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo1….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-3.jpg (46.63 KB, 539x960, 539:960, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo3….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-4.jpg (107.28 KB, 538x690, 269:345, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo4….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-5.jpg (91.21 KB, 540x960, 9:16, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo5….jpg) ImgOps Google

File: 1592688913728-6.jpg (59.2 KB, 540x960, 9:16, tumblr_o2lnvbeBsh1uijy8wo6….jpg) ImgOps Google


7cb71 No.1338

File: 1592689252158-0.jpg (1.22 MB, 1024x1024, 1:1, i (2).jpg) ImgOps Google

File: 1592689252158-1.jpg (109 KB, 607x960, 607:960, i(18).jpg) ImgOps Google

File: 1592689252158-2.jpeg (136.12 KB, 1221x1132, 1221:1132, i.jpeg) ImgOps Google

File: 1592689252158-3.jpg (83.74 KB, 556x668, 139:167, i.jpg) ImgOps Google


7cb71 No.1339

File: 1592689565285-0.jpg (91.18 KB, 722x1280, 361:640, dilan (1).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-1.jpg (91.17 KB, 722x1280, 361:640, dilan (2).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-2.jpg (95.45 KB, 722x1280, 361:640, dilan (3).jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-3.jpg (461.25 KB, 1440x900, 8:5, dilan.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-4.jpg (399.48 KB, 1440x900, 8:5, dilan1.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-5.jpg (417.31 KB, 1440x900, 8:5, dilan2.jpg) ImgOps Google

File: 1592689565285-6.jpg (91.1 KB, 1440x900, 8:5, dilan3.jpg) ImgOps Google


9e9e3 No.1340

File: 1592740070342.jpeg (187.95 KB, 401x400, 401:400, 400.jpeg) ImgOps Google

>>1339
>ingilizce bir cümleye büyük i ile başlamak

ne harli kuyini bundan olsa olsa harranlı emine olur

c06ec No.1341

>>1339
hayatını sikerim bunun inanılmaz
>>1338
3. fotoyu sikmeye kıyamam

f60b0 No.1350

https://www.youtube.com/watch?v=578BCq8XqdU

lotus suyum reklam yıldızı olmuş

6bf1a No.1353

>>1350
nağmesi nedir bu ha*unun anon yok mu bi sosu felan???

f60b0 No.1354

>>1353
sana yok

7cb71 No.1355

File: 1593010880299.jpg (110.46 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

>>1353
bari yukarıya baksaydın hazır yiyici pezevenk

d728f No.1376


9fe94 No.1381

File: 1593380114790-0.jpg (722.65 KB, 1673x2300, 1673:2300, 3966125.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-1.jpg (848.56 KB, 1345x1800, 269:360, 3983403.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-2.jpg (997.38 KB, 1800x1247, 1800:1247, 4488873.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-3.jpg (1.18 MB, 1264x1800, 158:225, 4535554.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-4.jpg (867.6 KB, 5474x3571, 5474:3571, 4565551.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-5.jpg (1.28 MB, 5472x3392, 171:106, 4663513.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-6.jpg (1.15 MB, 3613x5191, 3613:5191, 4697054.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-7.jpeg (191.81 KB, 1776x1184, 3:2, 1550393288_6D3AB1C7-2368-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380114790-8.jpg (91.14 KB, 939x1280, 939:1280, 1550477351_DSCF1044.jpg) ImgOps Google

File: 1593380114790-9.jpg (368.26 KB, 1920x1280, 3:2, 1550504032_DSCF1529.jpg) ImgOps Google


9fe94 No.1382

File: 1593380423980-0.jpg (124.83 KB, 920x1280, 23:32, 1550586471_DSCF1452.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423980-1.jpg (102.13 KB, 1735x1280, 347:256, 1550822977_DSCF1193.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423980-2.jpeg (310.08 KB, 1776x1184, 3:2, 1550907531_032197A6-F7CB-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-3.jpeg (100.99 KB, 1063x1280, 1063:1280, 1551069960_93CD53B1-99DE-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-4.jpeg (152.02 KB, 776x1244, 194:311, 1551703550_619C8134-3BDB-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423980-5.jpeg (63.29 KB, 720x1280, 9:16, 1551780128_906823E1-8912-….jpeg) ImgOps Google

File: 1593380423981-6.jpg (654.53 KB, 1398x1200, 233:200, 1551947791_DSCF4823-3.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-7.jpg (653.09 KB, 1812x1200, 151:100, 1552460502_DSCF5185-2.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-8.jpg (238.46 KB, 1674x1280, 837:640, 1569057981_dscf4521111.jpg) ImgOps Google

File: 1593380423981-9.jpg (115.18 KB, 875x1280, 175:256, 1592055409_dscf4845.jpg) ImgOps Google

>>1381
sixem flood detected, soxam post discarded

41b4f No.1383

>>1376
valla yalan yok benziyor ama emin olamadım.

41b4f No.1384

bunları nereden buluyorsunuz yav? Eskiden bir kere eylül arslan diye nü çeken bir karınını blogundan epey bir türk fotoğrafçı bulmuşrum. Onların flickr adreslerinde de epey nude karı vardı. Şimdiye silinmiştir hepsi.

9fe94 No.1385

>>1376
>cihanda böyle soru sormak
>>1383
>cihanda böyle cevap vermek
kimlerle sıçanlıyoruz. vaxxx…

>>1384
gidip didik didik tarıyorum fotoğraf sitelerini anon. binlerce nü fotoğraf var dediğin gibi ama ben sadece ismini cismini tespit edebildiklerimi paylaşıyorum. kısacası buradakilerin tamamının sosu var. >>832 bir tek bunu ben paylaşmadım. kimdir bilmiyorum

e1ab5 No.1397

daha avrat atın

5725f No.1401

Paylaştığınız hatunlardan birini televizyonda gördüm az önce, Yolcu 360 reklamında oynamış.

Hatunun adı Şeyma Gündüz bu arada.

27ef8 No.1406

File: 1594140063816-0.jpg (108.98 KB, 750x1334, 375:667, 5 - MD0H2F9.jpg) ImgOps Google

File: 1594140063816-1.jpg (70.52 KB, 1334x750, 667:375, 6 - OVWNPop.jpg) ImgOps Google

File: 1594140063816-2.png (2.33 MB, 750x1334, 375:667, 7 - 26nVnvm.png) ImgOps Google

File: 1594140063816-3.png (2.94 MB, 750x1334, 375:667, 8 - zOlrYp2.png) ImgOps Google

File: 1594140063816-4.jpg (1.01 MB, 4032x3024, 4:3, 180sik85iq451.jpg) ImgOps Google

>>833
Toronto'dan hatice part 3. Doğra büyüme torontodanmış türküm ama büyük ihtimalle "türk" değilim diyor. Zaten kıllı mıllı ayak fotosu var sırf mideniz bulanır diye atmadım. İşin ilginç tarafı toronto'da ne kadar hatice varsa arayıp kızı bulmaya çalıştım ama bulamadım. Bir tane buna benzeyen birini buldum sandım ama değilmiş.

>>1401
Şurayı >>1350 okusaydın görürdün zaten. Biraz okuyun ya.

5725f No.1407

>>1406
okumam(KURALLAR.HTML)

aba06 No.1410

File: 1594205340798.jpg (46.17 KB, 536x800, 67:100, d8d8fe39c81de7c78ca74e93c6….jpg) ImgOps Google

>>1323

Teşekkürler anon. Hala takipteyim.

f857e No.1411

>>1410
sürekli bilmediğim metin demiralay çekimleri çıkıyor sağdan soldan. şuradaki >>1323 son fotoğrafa da tesadüfen denk geldim. sende toplu bir arşiv varsa dumplayabilir misin anon?

aba06 No.1412

File: 1594226039433-0.jpg (63.21 KB, 670x837, 670:837, 15276555_167457993722455_7….jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-1.jpg (38.34 KB, 598x800, 299:400, 1445172858263.jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-2.jpg (178.17 KB, 641x641, 1:1, a.jpg) ImgOps Google

File: 1594226039433-3.jpg (75.17 KB, 590x800, 59:80, d3hsr2a-668da73e-ab24-4b84….jpg) ImgOps Google

>>1411
anon daha önce yolladığım linkleri de tekrar kontrol ettim, 2-3 adet sanırım eksik kalmış onları buraya bırakıyorum.

f857e No.1413

>>1412
teşekkürler anon. >>984 şurada yazmıştım zaten, eskilerden başka şeyler varsa elinde onları da atarsan çok iyi olur. kıvırcık, ş*ehit kızı,… aklıma gelmeyenlerden de artık kim varsa.

f857e No.1414

File: 1594277347504.jpg (66.69 KB, 718x800, 359:400, 1445417945144.jpg) ImgOps Google

>>1412
bir de bu gözden kaçmış

aba06 No.1415

>>1414 anon bu linklerde vardı o, dikkatli bakmamışsın >>999 >>1000

aba06 No.1416


f857e No.1417

>>1415
oradan gördüm zaten anon. buraya taşımamışız ama. elde ne varsa kaybetmeden burada olsun istiyorum. teşekkürler tekrar payaşımlar için.

aba06 No.1418

>>1417
asıl benim aradıklarımdan biri de 4chan e sallamıştı fotoğraflarını. Arka planda bir sürü kitap ve dağınık bir ortam vardı. Yatakta fotoğraf çekilmiş hatundu. Kitapların arasında kabalcının ayracı çok net gözüküyordu.

f857e No.1419

>>1418
>ohk kitap kurdu thot waifunu bulamadığında.

denk gelirsem mutlaka buraya atarım anon.

570d1 No.1420

>>1406
O ayak fotoğrafını lütfen buraya atar mısınız ekselansları lütfen..

570d1 No.1421


109b2 No.1422

File: 1594334698999.png (1.73 MB, 750x1334, 375:667, 9 - cCRJcej.png) ImgOps Google

>>1420
Sen kaşındın. Karı kıllı değiştim…

5c7f7 No.1457

File: 1596398476571.jpeg (52.54 KB, 750x525, 10:7, EeWSSoMXgAAzaM4.jpeg) ImgOps Google


dd750 No.1458

>>1065
dök arşivini çekinme

b0d94 No.1459

>>1177
lotus suyum üniversite reklamında robot taklidi yapmış kek.
https://www.youtube.com/watch?v=oDDKmhmqcuU

Aalında güzel karı niye ünlü olamıyor ki? Ne güzel ülkecek artık çıplak fotoğrafları olan ünlümüz de olurdu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]