[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[View All]

beklenen yerli ve milli tirad.
153 posts and 301 image replies omitted. Click reply to view.

98aa2 No.1523

>>1517
>>1516
>>1515
>>1514
>>1513
oha melodi mi bu? bunlar nereden anon? ful set var mı?

be5d5 No.1524

>>1523
ben bu kadarını bulabildim. esçomar'dan biri parayla almış ve sanırım atarken hizliresim'e falan koydu kalitesi bombok olmuş sıkıştırmalardan. yükle indir yükle indir derken de bok gibi kalitede böyle kalmış. Arasan bulunmuyor bu fotoğraflar, her ne kadar tuncayın tahtasını akıtmak istemesem de buradan uzun süre silinmeyeceğini biliyorum anonlara faydam olsun dedim.

Geçen burada para dilenen bri oldu o ibbina parayla satın alsa patreon'dan da biz de görsek keşke.

bu kızın pornosunu görmeyi çok isterim. bundan 10 sene önce bile takip ediyordum kızı. facebook arkadaşım falandı. her ne kadar animeci tayfaya ve animeci karılara tahammül edemesem de tam sikilir cinsten oluyorlar.

14eaa No.1525

>>1517
>>1516
>>1515
>>1514
>>1513
bu kız niye azmış böyle diyecektim patreon açmış. üyelik 25 dolar diyor çıplak resim yok. olacak iş değil.

df115 No.1551


71a7e No.1554

>>1551
sıradan bir kadın olacakken spor yapmış, vücudunu güzelleştirmiş, gözüne lens takmış, saçını kızıla boyamış, bol bol vücudunu sergileyen resim koymuş, dikkat çekici bir profil oluşturmuş. yine de 5/10

5073d No.1555

>>1551
Teşhircilik dışında bir numarası yok. Jia lissa daha güzel

0eb63 No.1644

bu tirada postladığım kadınların isimlerini vermeli miyim anonlar?

c4ec2 No.1645

>>1644
Verirsen makbulegeçer

96a02 No.1726

>>1381
bu hatunla aynı okulda okumuştum. ismi Selay Özkan instası selayozkan

96a02 No.1728

File: 1613826950474-0.jpg (325.63 KB, 836x1488, 209:372, 20200606_022602000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-1.jpg (543.43 KB, 1920x1281, 640:427, 20200621_032506000_iOS 1 -….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-2.jpg (179.06 KB, 835x1440, 167:288, 20200621_032509000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-3.jpg (146.42 KB, 1038x798, 173:133, 20201130_095850000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-4.jpg (359.48 KB, 1022x1350, 511:675, 20210110_055424229_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-5.jpg (254.55 KB, 832x1350, 416:675, 20210110_061207550_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-6.jpg (93.89 KB, 522x928, 9:16, 20210130_114521394_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-7.jpg (373.2 KB, 812x1350, 406:675, 20210130_115111337_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613826950474-8.jpg (397.75 KB, 729x1296, 9:16, 20210130_115230769_iOS - C….jpg) ImgOps Google

>>1727

96a02 No.1729

File: 1613827077902-0.jpg (305.28 KB, 582x1036, 291:518, 20200621_032649000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-1.jpg (171.97 KB, 1058x706, 529:353, 20201130_100006000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-2.jpg (282.05 KB, 824x1350, 412:675, 20210110_061202133_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-3.jpg (174.91 KB, 1080x1341, 120:149, 20210130_115130850_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-4.jpg (588 KB, 1066x1350, 533:675, 20210130_115607685_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-5.jpg (460.82 KB, 759x1350, 253:450, 20210130_115649673_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-6.jpg (232.85 KB, 519x922, 519:922, 20210130_115943000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-7.jpg (662.59 KB, 969x1350, 323:450, 20210130_115950000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827077902-8.jpg (182.01 KB, 608x1080, 76:135, 51612993_360658474560463_7….jpg) ImgOps Google

>>1728
kız kardeşide var instası almirailaydaozkan

96a02 No.1730

File: 1613827251487-0.jpg (148.09 KB, 1080x1080, 1:1, 20210130_114715066_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-1.jpg (396.06 KB, 760x1244, 190:311, 20210130_115153189_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-2.jpg (385.27 KB, 759x1350, 253:450, 20210130_115625105_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-3.jpg (498.3 KB, 792x1350, 44:75, 20210130_115946000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-4.jpg (300.43 KB, 692x963, 692:963, 20210130_115954000_iOS - C….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-5.jpg (146.13 KB, 605x740, 121:148, 33878284_2090051467905981_….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-6.jpg (199.65 KB, 1001x1251, 1001:1251, 53740648_399835870596939_3….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-7.jpg (67.29 KB, 911x1500, 911:1500, IyUdUktMMYrJSimYTvqb - Cop….jpg) ImgOps Google

File: 1613827251487-8.jpg (179.17 KB, 720x889, 720:889, Photo 3.04.2018 01 15 53 -….jpg) ImgOps Google

>>1729

Selay kaşarı tam bir junkiedir. Üniversitede zengin babasından aldığı paralar kullandığı maddeleri almaya yetmediği için modellik yapıyordu. Fotoğraflar ordan geliyor.
Yeditepe Çeviribilim mezunudur.

96a02 No.1731


96a02 No.1732

File: 1613827921921.mp4 (3.66 MB, 640x1230, 64:123, x.mp4) ImgOps Google


96a02 No.1733


96a02 No.1734

File: 1613829245905.jpg (232.77 KB, 714x1270, 357:635, 2145154367548.jpg) ImgOps Google


ee445 No.1742

https://yuki.la/s/20522886#p20522886

almanya'da yaşayan türk kızı sümeyra reddit'te soyundu, daha sonra reddit profilini sildi.

https://www1.muelheim-ruhr.de/politik/jugendstadtrat/kandidaten_und_kandidatinnen_fuer_die_jugendstadtratswahl_am_14.03.2018/64807

burada adı soyadıyla resmi var.

655cb No.1743

>>1742
Çok az sporla harika vücuda sahip olabilir. Şu an gayet iyi ancak bel ve göt hafiften dağılmaya başlamış.

e4361 No.1744

File: 1614034961239-0.jpg (35.33 KB, 721x961, 721:961, 6b10081a3aa108478f3403c7c2….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-1.jpg (39.48 KB, 721x961, 721:961, 7a43a55e5eaf49e0240e9ee034….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-2.jpg (41.08 KB, 721x961, 721:961, 7a78718af995fe9723ec291cb6….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-3.png (890.79 KB, 721x961, 721:961, 7e58113d4f6c6248c5b8c86c52….png) ImgOps Google

File: 1614034961239-4.jpg (37.47 KB, 721x961, 721:961, 8bdcd4f506df1f4f8129f4edee….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-5.jpg (53.68 KB, 720x961, 720:961, 64a19c06a6d8b5764df170433e….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-6.jpg (40.67 KB, 721x961, 721:961, 0cb4239bbd1fde4f42b45f5ee1….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-7.png (749.48 KB, 721x961, 721:961, 0d285a4937f045bc2c902ad8c0….png) ImgOps Google

File: 1614034961239-8.jpg (34.41 KB, 721x961, 721:961, 02d17f851c1a5d146963389c5a….jpg) ImgOps Google

File: 1614034961239-9.png (706.44 KB, 721x961, 721:961, 4d85d5fadeeb52c807e21465b1….png) ImgOps Google

>>1742
sunu yapaniniz yok mu

e4361 No.1745

File: 1614034983262-0.jpg (38.98 KB, 721x961, 721:961, 5237ff110f6d409ff690fb2ac0….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-1.jpg (47.85 KB, 721x961, 721:961, 5391d54f605b1063ebdbddaac8….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-2.jpg (40 KB, 721x961, 721:961, 5506ab436618525a01670b03f0….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-3.jpg (34.08 KB, 721x961, 721:961, 57116a0a949f1de44724f833e7….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-4.jpg (34.51 KB, 721x961, 721:961, 156cf799586113ed8d5322327a….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-5.jpg (39.42 KB, 721x961, 721:961, 306d9129fc086cbbaa6558b80f….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-6.jpg (42.73 KB, 721x961, 721:961, 537f67f4b08ba91bc74f7be88a….jpg) ImgOps Google

File: 1614034983262-7.png (681.37 KB, 721x961, 721:961, 645b413038ba4f15e3a7d095e4….png) ImgOps Google

File: 1614034983262-8.png (1.01 MB, 721x961, 721:961, 1185ab18143b5f2e9fdcd42fe1….png) ImgOps Google

File: 1614034983262-9.jpg (47.51 KB, 721x961, 721:961, 02497e0a5903d997513fd71346….jpg) ImgOps Google


e4361 No.1746

File: 1614034996666-0.jpg (42.12 KB, 721x961, 721:961, c4286e384612ec6ce0a5795665….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-1.jpg (41.87 KB, 721x961, 721:961, cc59d6f1e5d3acc8160484e527….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-2.jpg (35.32 KB, 721x961, 721:961, d9b26d5a3d2e8915323f7bb79b….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-3.jpg (38.76 KB, 721x961, 721:961, 89598aecf2d509f914afe00e60….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-4.png (732.73 KB, 721x961, 721:961, 379512ae7f788b5386c2915224….png) ImgOps Google

File: 1614034996666-5.jpg (49.01 KB, 721x961, 721:961, 8778850dcea9fa5638529be222….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-6.jpg (40.26 KB, 721x961, 721:961, 866492580c7f0b5acb17a85501….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-7.jpg (54.9 KB, 721x961, 721:961, a75673d48b5ea7886b72f973a2….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-8.jpg (35.19 KB, 721x961, 721:961, b28fd4c88d651a8712f9d56f58….jpg) ImgOps Google

File: 1614034996666-9.jpg (32.06 KB, 721x961, 721:961, b5823e70771996c4b8090993df….jpg) ImgOps Google


e4361 No.1747

File: 1614035015155-0.jpg (60.77 KB, 696x721, 696:721, d8988cfb8511d736f24efb3f4e….jpg) ImgOps Google

File: 1614035015155-1.jpg (51.05 KB, 721x961, 721:961, e2e9496969b4e44f5c671dc91f….jpg) ImgOps Google

File: 1614035015155-2.jpg (38.95 KB, 721x961, 721:961, e3bbec0f4adf2fe3e4e4f0c3d2….jpg) ImgOps Google

File: 1614035015155-3.jpg (47.52 KB, 721x961, 721:961, e46f2355753c519e1a1779ce9f….jpg) ImgOps Google

File: 1614035015155-4.jpg (39.97 KB, 721x961, 721:961, e703240bf0f1dcc5075bd1b256….jpg) ImgOps Google

File: 1614035015155-5.jpg (49.33 KB, 632x961, 632:961, d388be0adc5bee47507b88a7e2….jpg) ImgOps Google


dc4a9 No.1754

File: 1614279449927.jpg (1.44 MB, 3264x4928, 51:77, tyjdgf.jpg) ImgOps Google

test amacı ile yüklesem bri resim ne olur
Melodi Kızılgün

5b4eb No.1770

>>1747
resimler +rep anon ama kız çirkinmiş. yozgatlı genetiği işte.

e92a0 No.1771

>>1747
>>1746
>>1745
>>1744
Yavru taşıma özellikli kalçası oldukça ilgimi cezbetti. Nalamanyalarda gettosunda başörtülü mü geziyor acaba yoksa başörtüsü fetişi olan seri katiller için mi bunca uğraş?

98177 No.1772


6aa7b No.1773

File: 1614597889792-0.jpg (193.96 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-0ebd….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-1.jpg (178.84 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-88f2….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-2.jpg (279.39 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-416f….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-3.jpg (156.23 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-659f….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-4.jpg (199.08 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-5737….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-5.jpg (227.17 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-2626….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-6.jpg (202.53 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-9177….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-7.jpg (148.82 KB, 937x1250, 937:1250, PatreonTemporaryImage-aeaf….jpg) ImgOps Google

File: 1614597889792-8.jpg (163.21 KB, 1080x810, 4:3, PatreonTemporaryImage-d1ab….jpg) ImgOps Google

Cosplay yapan bir melodi bir bu kız var başka soyunayım diyen yok sanırım

dc4a9 No.1908

File: 1614893651712-0.jpg (1.28 MB, 2904x4556, 726:1139, asdf.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-1.jpg (1.18 MB, 3264x5336, 408:667, asdfasd.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-2.jpg (857.7 KB, 2739x3386, 2739:3386, asdfvas.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-3.jpg (1.09 MB, 3264x4586, 1632:2293, asdvas.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-4.jpg (1.52 MB, 4856x3040, 607:380, asdvash.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-5.jpg (1.13 MB, 3264x5192, 408:649, asdvawse.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-6.jpg (1.46 MB, 2664x5248, 333:656, asdvwqe.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-7.jpg (780.36 KB, 1407x2576, 201:368, bdrb.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-8.jpg (614.04 KB, 1449x2180, 1449:2180, dfgbdft.jpg) ImgOps Google

File: 1614893651712-9.jpg (1.25 MB, 2904x4556, 726:1139, dsfg.jpg) ImgOps Google


39ef3 No.1911

>>1908
melodinin yeni seti mi geldi?

0abbf No.1913

File: 1615157525401-0.jpg (107.36 KB, 750x734, 375:367, 1ck8ryx8d5m51.jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-1.jpg (21.54 KB, 320x240, 4:3, 320x240.10.jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-2.jpg (52.68 KB, 639x837, 71:93, AnyConv.com__DGeHHUjXUAAAM….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-3.jpg (58.25 KB, 639x481, 639:481, AnyConv.com__DGeHHUlXoAAME….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-4.jpg (109.08 KB, 1062x1244, 531:622, AnyConv.com__Eaz5CYiWkAItl….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-5.jpg (185.62 KB, 1078x1314, 539:657, AnyConv.com__Ec5oOuZXYAAUw….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-6.jpg (197.2 KB, 1080x1350, 4:5, AnyConv.com__EdcdBjKWAAM0h….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-7.jpg (181.04 KB, 1080x1040, 27:26, AnyConv.com__EggCTzsUcAErQ….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-8.jpg (122.36 KB, 720x1269, 80:141, AnyConv.com__EKSQrSUWkAE4N….jpg) ImgOps Google

File: 1615157525401-9.jpg (161.34 KB, 800x450, 16:9, cFZzotWJwczhlkg-800x450-no….jpg) ImgOps Google

13lüğümü memelerinin arasında kaydırır'd

9d3fc No.1916

File: 1615316923162-0.jpg (3.66 MB, 5138x3182, 2569:1591, DSC_0566.jpg) ImgOps Google

File: 1615316923162-1.jpg (2.52 MB, 3904x3880, 488:485, DSC_0589.jpg) ImgOps Google

File: 1615316923162-2.jpg (2.7 MB, 2904x3712, 363:464, DSC_0595.jpg) ImgOps Google

File: 1615316923162-3.jpg (4.76 MB, 3840x5904, 80:123, DSC_0677.jpg) ImgOps Google

File: 1615316923162-4.jpg (3.88 MB, 3024x6000, 63:125, DSC_0683.jpg) ImgOps Google

File: 1615316923162-5.jpg (2.85 MB, 5364x3316, 1341:829, DSC_0699.jpg) ImgOps Google

melodini eski seti o, yeni hiçbir şey yüklemiyor. Ama kanchhiscosplay hala yeni şeyler yüklüyor. Kendini aşmaya başlamış video falan yapıyor ama hiçbir yerde yok bulamıyorum. Bulan olursa çok sevinebilirim.

9d3fc No.1917

File: 1615327846246-0.jpg (2.42 MB, 3648x5472, 2:3, IMG_0028.jpg) ImgOps Google

File: 1615327846246-1.jpg (2.46 MB, 3648x5472, 2:3, IMG_0041.jpg) ImgOps Google

File: 1615327846246-2.jpg (1.75 MB, 3360x4640, 21:29, IMG_0043.jpg) ImgOps Google

File: 1615327846246-3.jpg (2.16 MB, 3648x5472, 2:3, IMG_0079.jpg) ImgOps Google

File: 1615327846246-4.jpg (2.18 MB, 3648x5472, 2:3, IMG_0107.jpg) ImgOps Google


61a43 No.1922

>>1747

hesabını silmiş ama fotoğraflarını imgura yüklediği için reddit arşivinden bulunabiliyor.

https://camas.github.io/reddit-search/#{%22author%22:%22weirdrole%22,%22searchFor%22:1,%22resultSize%22:100}

c1a53 No.1923


e3238 No.1935

>>1917
kim bu döl cambazı?

81a26 No.1936


a2b45 No.1937

>>1744
Ayaklarini gostermeden bu isleri birakmasinin nasil bir kayip oldugunu hicbir zaman anlayamayacaksiniz anonlar.

2cb78 No.1940

File: 1616251117673.jpg (331.51 KB, 1678x2983, 1678:2983, s22ajdxhrln61.jpg) ImgOps Google

bir t*rk hatun daha onlyfansa düşmüş

https://onlyfans.com/alakazeen

2cb78 No.1941

File: 1616251265678-0.jpg (1.19 MB, 3456x5020, 864:1255, sulkeoamcag61.jpg) ImgOps Google

File: 1616251265678-1.jpg (609.08 KB, 3654x2882, 1827:1441, qscwowpxjng61.jpg) ImgOps Google

File: 1616251265678-2.jpg (1.16 MB, 3152x4770, 1576:2385, n54brsmmpwh61.jpg) ImgOps Google

File: 1616251265678-3.jpg (735.04 KB, 2320x4344, 290:543, dxr5uzclb9i61.jpg) ImgOps Google


508bc No.1942

>>1940
>-Watch me take my hormones.
huh?

5fbd6 No.1943

>>1940

>hatun


femboy birey diyeceksin anon!

92c5a No.1945

>>1917
Tiraddaki en iyi kız, of leakleri var mı?
Ayrıca, türkiye standardının çok üstünde olup zengin kocaya kapak atabilecekken neden of ile uğraşırsın ki? Demek ki iyi para kaldırıyor.

3fd4f No.1946

>>1773
>>1916
>>1917
>kanchhiscosplay
daha?

92c5a No.1947

>>1945
>>1946
Büyük ihtimalle 15 doları vereceğim, 111 post var nudity yokmuş ama, hepsini postlarım buraya.

f1833 No.1948

>>1941
>yüzüm o zaman tuzağı çok geç fark ettiğimde

a682a No.1960

File: 1617196954562.jpg (138.19 KB, 900x1200, 3:4, EvsFneiXAAEw6ZC.jpg) ImgOps Google

yine bir %100 yerli ve milli of hatunu daha. yahu bunlar yüz göz açık video çekiyorlar da hiç tanıdık falan görür korkuları da mı yok?

https://twitter.com/dmlzdnofficial/status/1371168012913479688

942f5 No.1961

File: 1617200771317.jpg (650.18 KB, 1080x2400, 9:20, Screenshot_2021-03-07-20-1….jpg) ImgOps Google


e4361 No.1962

File: 1617203399259.gif (383.29 KB, 320x180, 16:9, ah2.gif) ImgOps Google

>>1960
>>1961
leş leş

8acf1 No.1963

>>1960
laik aile + üniversite, bar, vb arkadaşları dışında çevreleri pek olmuyor.

e1c7f No.1964

>>1960
e bu bayağı türk porno yıldızı. buna müstehcenlik suçundan ceza gelmez mi?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]