[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1564231093915.mp4 (11.05 MB, 1280x720, 16:9, ZrDQsipTNfsgFnBa.mp4) ImgOps Google

a9c12 No.659

benim de şöyle mis gibi esmer fit vücutlu kürdiçem olsada altıma alıp inletsem

ayrıca esmer türk/kürt kızları tiradı

3bad0 No.660

File: 1564254277883.jpg (34.95 KB, 472x410, 236:205, 9257963feb42def9be708cc865….jpg) ImgOps Google

>>659
tiskindim ama sikim de kalktı weirdest boner ever bir de kızın sevgilim dedikten sonra adamın noldu demesi şimdiye kadar duyduğum en masum noldu denmesi olabilir am i right

da37a No.662

>>660
noporn ile ilgili şeyler okuduysan bilirsin. eğer porno materyalleri fazla izliyorsan tiksinmenin nedeni tamamiyle bundan dolayı beyninde yapay bir algı oluşması. sürekli prof. pornoda gördüğün yapay, plastik bebeğe benzeyen iğrenç kadınlar bir süre sonra beyninde sadece onları döllenecek kadın olarak görmene neden oluyor çünkü beynini sürekli buna maruz bırakıyorsun. günlük hayatta görebileceğin komşunun kızı, sokakta, okulda-toplu taşımada veya işte gördüğün eli yüzünde kusur bulunmayan sağlıklı ve sıradan kadınlar sana çekici gelmesi gerekirken iğrenç geliyor. ama aslında güdüsel olarak onları da içten içe arzuluyorsun bu yüzden sikin iştahla kalkıyor. nedeni tam olarak bu olabilir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]