[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı

e71d5 No.40

File: 1532726310905.jpg (948.31 KB, 3679x1767, 3679:1767, 1509453144489.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.41

File: 1532726630646.jpg (45.91 KB, 728x971, 728:971, 1510814857899.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.42

File: 1532727039625.jpg (80.52 KB, 640x640, 1:1, 1509898554369.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.44

File: 1532727537888.png (1.18 MB, 1080x1080, 1:1, 1512985455075.png) ImgOps Google


e71d5 No.45

File: 1532727927210.jpg (590.95 KB, 1995x3000, 133:200, 1512247092886.jpg) ImgOps Google


88b21 No.53

Ne zaman bir kız arkadaşım olacak ve ayakişi yaptıracağım ax ulan ax

de489 No.59

File: 1533085120224.jpg (913.78 KB, 2592x1630, 1296:815, 18.jpg) ImgOps Google


dc326 No.61

File: 1533142148649.jpg (95.72 KB, 1080x1350, 4:5, 1533138124076.jpg) ImgOps Google


f2348 No.62

>>59
bu bir tuzak mıdur acaba;_;

dc326 No.66

>>64
starter pack ayak fetişistisin anon zamanla diğer ayaklar da ilgini çekecektir sabret biraz

dc326 No.80

File: 1533486553850.jpg (272.68 KB, 1080x1920, 9:16, 12345.jpg) ImgOps Google


554cf No.82

File: 1533732345360-0.mp4 (148.73 KB, 450x336, 75:56, 1.mp4) ImgOps Google

File: 1533732345360-1.mp4 (125.18 KB, 450x336, 75:56, 2.mp4) ImgOps Google

File: 1533732345360-2.mp4 (111.87 KB, 450x336, 75:56, 3.mp4) ImgOps Google

favorim

c76bf No.83

>>82
bunun tüm gün terlemiş çorabının tekini burnuma sokar diğerini sikime takar bunu baginasından ayaklarını yalaya yalaya sikerim

c76bf No.84

>>82
sosunu istemeyi unuttum

ab4ce No.87

>>82
sos?

dc326 No.106

File: 1535283082503.jpg (3.25 MB, 5993x3881, 5993:3881, irina.jpg) ImgOps Google


dc326 No.108

>>107
ben şahsen sokmam dilimle paspas çekerim o koca tabanlara

c875e No.114

Çağla şikelin şu pozuna en az 50 kez farklı zamanlarda attırmışımdır benim gibi manyak taban fetişleri için bulunmaz bir nimet,şu ayağın sudan çıkmış halini yalamak bonfile +şarap kombosu yapmak kadar zevklidir hatta daha iyidir.

dc326 No.115

File: 1535564724748.jpg (112.42 KB, 1080x1349, 1080:1349, 1535564561642.jpg) ImgOps Google


dc326 No.118

File: 1535624558182.jpg (695.46 KB, 1197x1228, 1197:1228, 1535601459142.jpg) ImgOps Google


dc326 No.119

File: 1535624858264.jpg (185.8 KB, 720x1280, 9:16, 1535623216465.jpg) ImgOps Google


dc326 No.120

File: 1535625113815.jpg (298.58 KB, 1080x1080, 1:1, 1535602086931.jpg) ImgOps Google


e618f No.128

File: 1535930941072.jpg (668.33 KB, 1125x1068, 375:356, 1478640606563.jpg) ImgOps Google


dc326 No.137

File: 1536320256186.jpg (172.71 KB, 640x640, 1:1, ece.jpg) ImgOps Google

hayırlı cumalar

dc326 No.138

File: 1536320580340.jpg (83.02 KB, 730x730, 1:1, cagla.jpg) ImgOps Google


0c8d8 No.139

>>138
SEKS LAN SEKS SEKS YAPMAK ARKADAN YAPMAK ÖNÜ YALAMAK MEME YEMEK

dc326 No.141

File: 1536586462932.jpg (126.7 KB, 575x1022, 575:1022, 1536568791294.jpg) ImgOps Google


dc326 No.143

File: 1536674258756.jpg (37.79 KB, 640x483, 640:483, tuba.jpg) ImgOps Google

fırıncı küreği

dc326 No.144

File: 1536695711555.jpg (428.08 KB, 1500x2002, 750:1001, 1536695392475.jpg) ImgOps Google


dc326 No.145

File: 1536701088805.jpg (54.29 KB, 640x339, 640:339, epru.jpg) ImgOps Google


dc326 No.146

File: 1536701342035.jpg (141.35 KB, 1080x893, 1080:893, epru2.jpg) ImgOps Google


98b6b No.149


5b66f No.150

File: 1536819962319.gif (18.42 MB, 716x404, 179:101, agenthitler.gif) ImgOps Google

>>149
>1 view

dc326 No.153

File: 1536963284617.jpg (285.18 KB, 962x935, 962:935, asd (2).jpg) ImgOps Google


48785 No.154

>>153
bayıldım

dc326 No.155

File: 1536963571727.jpg (372.32 KB, 1200x1182, 200:197, IMG_5205.JPG) ImgOps Google


48785 No.156

>>155
daha da bayıldım

dc326 No.157

File: 1536964692075.jpg (147.16 KB, 1000x748, 250:187, 460_1000.jpg) ImgOps Google


48785 No.158

>>157
hasiktir bu ne:D
devam

dc326 No.160

File: 1537010383361.jpg (45.29 KB, 700x960, 35:48, 1537009786516.jpg) ImgOps Google


abf64 No.161

bu tirad kokuyo

6973a No.167

>>161
gül bahçesi mi

01ff6 No.169

File: 1537038150161.png (629.17 KB, 542x756, 271:378, Doritos.png) ImgOps Google


40d0e No.170

File: 1537041350843.jpg (57.97 KB, 645x773, 645:773, snffff.jpg) ImgOps Google

>>160
hmmpffss hmmpffss am kokuyor hmmpffss hmmpffss g.t kokuyor

hmmpffss hmmpffss am kokuyor hmmpffss hmmpffss g.t kokuyor

buz gibi amlar sikimde patlar
buz gibi amlar sikimde patlar

dc326 No.175

File: 1537288037815.jpg (1.89 MB, 3648x5472, 2:3, 1537287777953.jpg) ImgOps Google


72f9f No.176

>>175
şu amcığa iri yarrağımı soksam nasıl bir çocuk çıkar acaba

cd597 No.177

>>176
onu bilmem de ben küçük penisimi soksam ve verimli döllerimi bulaştırsam çok başarılı bir eser çıkabilir

c604d No.178

>>153
bu kız türktü galiba.Her neyse sadece ayak tabanı fetişiyim çıldırıyorum ya 4 yaşındayken dayımın karısının ayak tabanlarına bakıp azardım ya da sulanırdım işte üfffff

c604d No.180

>>153
ANON NE OLUR BOKUNA GURBAN TAM HALİNİ SOSUNU AT NE OLUR AT AK

dc326 No.183

File: 1537385429702.jpg (347.47 KB, 858x1200, 143:200, 1537385244115.jpg) ImgOps Google

çoraplı ayak istiyorum yetherrrrrrrrrrr

b333f No.184

File: 1537396179908-0.jpeg (132.51 KB, 800x1200, 2:3, 27605D5C-EF62-4E65-A289-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-1.jpeg (155.62 KB, 1280x852, 320:213, 9081AF78-A593-49A5-86F7-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-2.jpeg (94.69 KB, 850x571, 850:571, EF6D54F1-3944-45BC-8588-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-3.jpeg (39.28 KB, 700x470, 70:47, 42919375-77C2-4A6F-B34A-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-4.jpeg (419.85 KB, 1536x1024, 3:2, D7433541-60F1-419F-A651-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-5.jpeg (186.81 KB, 1200x799, 1200:799, 2CB0D832-B763-4C8E-B156-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-6.jpeg (250.14 KB, 1280x960, 4:3, A169FE38-86EE-48A8-842D-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-7.jpeg (3.52 MB, 4000x3000, 4:3, C5D8EBC6-9BD5-4EB2-B850-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-8.jpeg (330.08 KB, 1280x853, 1280:853, 4B28E627-3E2E-425C-B828-9….jpeg) ImgOps Google


804cb No.185

>>184
bunların dışkıladığı deliğe bakmaktan ne zevk alıyorsunuz

b333f No.186

File: 1537396943002-0.jpeg (143.59 KB, 900x599, 900:599, D8371E27-9503-4CFC-A9B3-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-1.jpeg (336.71 KB, 1280x960, 4:3, 30CAE47D-81AC-49BA-8025-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-2.jpeg (391.02 KB, 1920x1272, 80:53, 1324EA82-AC61-4014-BAF4-C….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-3.jpeg (158.83 KB, 2491x1663, 2491:1663, 6DBA93DF-C4B0-47DD-9486-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-4.jpeg (229.42 KB, 1259x944, 1259:944, AFB463B8-0D10-432B-BA8F-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-5.jpeg (97.99 KB, 1024x1007, 1024:1007, F5C2FB58-DE61-4F84-A639-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-6.jpeg (122.16 KB, 960x808, 120:101, E946AA33-AEA2-4177-8F35-B….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-7.jpeg (119.78 KB, 900x675, 4:3, 7F96432D-138B-48E3-B86F-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-8.jpeg (257.93 KB, 1542x1161, 514:387, B9941294-A184-419A-973A-1….jpeg) ImgOps Google


b333f No.187

File: 1537397194639-0.jpeg (90.81 KB, 500x667, 500:667, EDA5D537-2BED-485B-8C2D-C….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-1.jpeg (121.63 KB, 960x639, 320:213, 25E5B2A6-E2AA-4255-9AE8-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-2.jpeg (393.1 KB, 3000x2002, 1500:1001, 943AA4AB-5299-4713-B6B0-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-3.jpeg (270.06 KB, 1200x1641, 400:547, 80CCB144-520D-4614-93D0-4….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-4.jpeg (158.46 KB, 1024x682, 512:341, D5FC291F-0AE0-4747-8D1B-F….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-5.jpeg (238.47 KB, 500x667, 500:667, 6266CB82-BB30-4BB8-B658-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-6.jpeg (528.4 KB, 3000x2000, 3:2, 0E1CF94A-A48D-498D-8880-7….jpeg) ImgOps Google

flood korumasını sevem

b333f No.188

File: 1537397644952-0.jpeg (718.5 KB, 2048x1536, 4:3, 2B36E2DE-86B1-4E30-98B2-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-1.jpeg (386 KB, 1600x1135, 320:227, A213C385-6C36-401C-BD3F-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-2.jpeg (143.1 KB, 960x1280, 3:4, 6642EEF1-7071-4567-BBD6-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-3.jpeg (234.48 KB, 1024x678, 512:339, 9B5EE5DC-BBF1-4ABE-8B4A-4….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-4.jpeg (70.04 KB, 1080x810, 4:3, 2D398EAF-1108-4BB5-ADB2-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-5.jpeg (235.67 KB, 1280x960, 4:3, 7F1EF9F5-D1CE-43EA-B74A-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-6.jpeg (98.84 KB, 1080x1349, 1080:1349, 0F1E587B-6EF1-4EAB-869E-8….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-7.jpeg (84.05 KB, 938x938, 1:1, 9C07A3B7-6896-410D-961B-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-8.jpeg (159.67 KB, 1200x831, 400:277, A4F806BE-EF77-49A4-BA4A-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-9.jpeg (173.23 KB, 1080x1350, 4:5, DF7003DC-EC6D-4276-B275-6….jpeg) ImgOps Google


b333f No.189

File: 1537398118966-0.jpeg (138.22 KB, 851x1247, 851:1247, F98F4B7D-020C-474E-8AD0-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-1.jpeg (152.5 KB, 1000x1878, 500:939, 798EFF92-1101-453C-9FCD-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-2.jpeg (902.1 KB, 1087x1944, 1087:1944, 178F59CE-5DFA-434B-BFAE-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-3.jpeg (209.73 KB, 2016x1134, 16:9, 0413D2BA-B468-4100-95E6-F….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-4.jpeg (729.26 KB, 3000x2000, 3:2, 5413B2A2-C563-42D7-9994-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-5.jpeg (910.81 KB, 2400x1600, 3:2, E1C65856-A8CD-4C1C-97B5-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-6.jpeg (802.8 KB, 2000x3000, 2:3, 9A68CF8A-1B20-4732-AC31-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-7.jpeg (261.82 KB, 1600x1202, 800:601, 44D8F427-9076-481F-BD40-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-8.jpeg (1.98 MB, 4000x2667, 4000:2667, 8419F5C4-B091-48B5-8BAC-E….jpeg) ImgOps Google


b333f No.190

File: 1537398364799-0.jpeg (681.25 KB, 2000x3000, 2:3, 6808F0C5-24DF-4668-B27B-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-1.jpeg (263.14 KB, 960x1103, 960:1103, BDC59E79-3C3E-45D9-848F-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-2.jpeg (1.7 MB, 2000x1500, 4:3, 45A2B1EF-28EC-4650-8BDD-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-3.jpeg (817.61 KB, 2147x3350, 2147:3350, 2552E2BC-8A36-4A29-BD6C-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-4.jpeg (392.88 KB, 1000x1920, 25:48, 426B882C-88F6-495E-AC7C-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-5.jpeg (229.18 KB, 1536x1022, 768:511, 80301060-68F8-43FA-8ED4-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-6.jpeg (87.43 KB, 960x960, 1:1, B96AD3DB-C97B-40A9-B9DC-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-7.jpeg (559.28 KB, 2002x3000, 1001:1500, 8DC32B07-642E-4EC6-81FB-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-8.jpeg (641.28 KB, 1280x1920, 2:3, 2DFA666D-C4D0-4E9C-838D-1….jpeg) ImgOps Google


d137b No.191

>>188
>>189
hey maşallah

53a4b No.193

File: 1537478794817.jpg (315.86 KB, 2500x1666, 1250:833, 1537476156496.jpg) ImgOps Google


999f2 No.194

>>190
>>189
>>188
>>187
>>186
>>184

sizce bu bayanları daha önce sikmişler midir?

dc326 No.197

File: 1537623394968.jpg (276.95 KB, 1004x1500, 251:375, 1537619785930.jpg) ImgOps Google


dc326 No.198

File: 1537623835266.png (670.68 KB, 1024x678, 512:339, 1537623118734.png) ImgOps Google


999f2 No.200

>>198
bunu götten siksem şaka yapmıyorum gerçek anlamda ve unironically ALLAH (CC) olurdum

75502 No.201

File: 1537639077290.jpg (51.58 KB, 800x1000, 4:5, 33059669_420943985037040_3….jpg) ImgOps Google

https://www.instagram.com/therealdaisystone/

şu qarının zornolarına bak

dc326 No.203

File: 1537701290442.jpg (1.04 MB, 2661x3548, 3:4, 1537694701851.jpg) ImgOps Google


dc326 No.204

File: 1537701533256.jpg (915.47 KB, 5472x3078, 16:9, 1537699862384.jpg) ImgOps Google


dc326 No.206

File: 1537785050012.jpg (50.59 KB, 682x1024, 341:512, 1537772644351.jpg) ImgOps Google


999f2 No.207

>>201
götün büyüklüğünün omuzlara oranı…
>>203
çok mükemmel olmadığı için doğallık katan o baldırlar…
>>204
merak uyandıran dolgun göt

yeeteer sikiş istiyom yeeeteeer am meme göt ne varsa lütfeen

dc326 No.216

File: 1538166944496.jpg (1.37 MB, 1125x1993, 1125:1993, emmy.jpg) ImgOps Google

ax be

bf643 No.221

File: 1538455481623.webm (1.99 MB, 1280x720, 16:9, FancyComposedCrayfish.webm) ImgOps Google

ITT

dc326 No.223

File: 1538478886195.jpg (170.95 KB, 1080x1080, 1:1, dido.jpg) ImgOps Google

>>222
bi ünlü ayağı yalayamadık be ax be

dc326 No.225

File: 1538661293384.jpg (58.21 KB, 660x340, 33:17, acur.jpg) ImgOps Google

acur da ağzının tadını biliyormuş ha

dc326 No.238

File: 1539205341384.jpg (175.02 KB, 1600x1200, 4:3, 1539180813953.jpg) ImgOps Google


dc326 No.242

File: 1539262261206.jpg (108.2 KB, 1089x904, 1089:904, DpKTIxUXcAAuuip.jpg) ImgOps Google

ax be

04c7a No.244

File: 1539266009903.jpg (207.37 KB, 706x1176, 353:588, axxx be.jpg) ImgOps Google

2012 dolaylarında evime gelen temizlikçi kadın. arkadan çekmiştim

dc326 No.245

File: 1539342201826.png (845.51 KB, 948x810, 158:135, tramatör.png) ImgOps Google

>>244
midemi kaldırdın

66a51 No.246

File: 1539355378028.png (1.62 MB, 1024x1024, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>244
sıçmık tier absolutely disgusting
>>245
A E S T H E T İ C

dc326 No.253

File: 1539526383602.png (491.17 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-10-14-17-1….png) ImgOps Google

ax be

dc326 No.254

File: 1539606481096.jpg (101.88 KB, 1125x820, 225:164, 1539603358576.jpg) ImgOps Google


dc326 No.255

File: 1539607322254.jpg (135.49 KB, 1080x1350, 4:5, 1539606298517.jpg) ImgOps Google


15361 No.256

File: 1539632365308.png (117.17 KB, 259x272, 259:272, what in tarnation.png) ImgOps Google

>>254
böyle diri bir çift meme nasıl bir hissiyat veriyordur acaba? eski q*z arkadaşımınkiler sarkık ve küçüktü. poşet gibi sömürüyordum.

dc326 No.262

File: 1539693551241.jpg (207.33 KB, 750x917, 750:917, Dl2F5z1XsAA-HyD.jpg) ImgOps Google


dc326 No.269

File: 1540035488082.webm (1.16 MB, 640x640, 1:1, 1540034470340.webm) ImgOps Google


dc326 No.281

File: 1540468103091.jpg (100.87 KB, 1080x1080, 1:1, 1540460374679.jpg) ImgOps Google


dc326 No.286

File: 1541424327270.jpg (1.86 MB, 1936x2592, 121:162, 1541424139889.jpg) ImgOps Google

hey yavrum hey

4b943 No.287

>>286
bu kadın daha önce sikişmiş midir sizce anonlar? merak ediyorum da

dc326 No.317

File: 1542625630735.jpg (370.27 KB, 1242x1262, 621:631, 1542625379557.jpg) ImgOps Google

kaç yıl oldu şöyle bir taban yalayamadık be!

dc326 No.319

File: 1542911613061.png (568.56 KB, 895x857, 895:857, seda.png) ImgOps Google

ax be!

da84b No.320

File: 1542912685401.jpg (412.24 KB, 1615x1801, 1615:1801, 1474399393063.jpg) ImgOps Google

klasik

b393f No.321

>>320
bunu ben yüklemiştim. devamı vardı aynı kişinin çektiği fotoğrafların. kızım diyordu galiba. bir de karısının fotoğrafları vardı.

da84b No.322

>>321
sos var mıdır üstadım?

dc326 No.323

File: 1543578316889.jpg (934.57 KB, 2999x4385, 2999:4385, 1543578111456.jpg) ImgOps Google

neyle sınanıyoruz bilmiyorum ki

dc326 No.324

File: 1543688283580.jpg (190.49 KB, 751x1000, 751:1000, 805_1000.jpg) ImgOps Google


52e44 No.325


dc326 No.326

File: 1544452724503.jpg (1.02 MB, 4000x2657, 4000:2657, 1544446844672.jpg) ImgOps Google

melek gibi be abi

dc326 No.329

File: 1544632745680.png (931.12 KB, 1654x1021, 1654:1021, fahriye.png) ImgOps Google

mükemmel şekil

dc326 No.332

File: 1544890405969.png (508.34 KB, 921x916, 921:916, Screenshot_4.png) ImgOps Google

ax be

23ed6 No.333

File: 1545172987484.jpg (170.16 KB, 720x1280, 9:16, 096b7b167b0b939b790dcae579….jpg) ImgOps Google


dc326 No.341

File: 1545590407545.jpg (74.32 KB, 697x1024, 697:1024, 1545588122312.jpg) ImgOps Google


dc326 No.346

File: 1546175990060.mp4 (5.87 MB, 136x240, 17:30, Teen Nylon Feet - Pornhub.….mp4) ImgOps Google

herkese iyi seneler

da838 No.353

>>346
muhtemelen evde birini tahrik ederken nasıl göründüğünü görmek istedi bu şekilde kendini çekiyor

dc326 No.354

File: 1546439265793.jpg (186.91 KB, 2308x1300, 577:325, 1546430613055.jpg) ImgOps Google


dc326 No.355

File: 1546439597971.jpg (822.44 KB, 1569x2310, 523:770, 1546437251504.jpg) ImgOps Google

geymır ayağı

d3dec No.356

>>355
adını biliyor musun?

11085 No.357

>>356
buu boşver babanemin ayağı da bunun aynısı ona götürem seni

d3dec No.360

>>357
40 yılın başı bir şey istedik be anon

c764e No.361

>>360
40 yıl yaşadın mı ki(KURALLAR.HTML)

dc326 No.376

File: 1547372202430.jpg (125.19 KB, 1075x1325, 43:53, 1547362184816.jpg) ImgOps Google


dc326 No.377

File: 1547373706907.jpg (221.76 KB, 1364x2048, 341:512, 1547370208353.jpg) ImgOps Google


dc326 No.382

File: 1547847564767.jpg (763.57 KB, 3888x2592, 3:2, 1547843422713.jpg) ImgOps Google


dc326 No.383

File: 1547982354022.jpg (49.74 KB, 640x640, 1:1, 876_1000.jpg) ImgOps Google


99a81 No.384

>>382
nasıl bir am ve göt kokusu vardır orada acaba?

f0b1d No.387

>>384
bunu asla bilemeyeceksin.

dc326 No.389

File: 1548511265101.jpg (118.86 KB, 750x1000, 3:4, 104_1000.jpg) ImgOps Google

yerli milf

dc326 No.391

File: 1548768329246.jpg (116.36 KB, 698x1000, 349:500, 643_1000.jpg) ImgOps Google

arap çıtır

dc326 No.392

File: 1548869729130.jpg (148.9 KB, 665x896, 95:128, 1548858095257.jpg) ImgOps Google

koklanır mı?

3e7b0 No.393

File: 1548879274196.jpg (394.33 KB, 800x800, 1:1, -7142427991903123775.jpg) ImgOps Google

>>391
Nasıl arap yahu dikildim, saygı duruşunda benimki. Böyle düz kalçalar daha fazla ilgimi çekiyor koca kalçalardansa.

dc326 No.396

File: 1549107517938.jpg (84.83 KB, 640x640, 1:1, seda.jpg) ImgOps Google


dc326 No.397

File: 1549115583612.jpg (1.63 MB, 3024x4032, 3:4, 1549112873706.jpg) ImgOps Google


dc326 No.398

File: 1549131174769.jpg (69.78 KB, 620x971, 620:971, DyaeP8uX4AEeoRK.jpg) ImgOps Google


dc326 No.399

File: 1549279540084.jpg (505.79 KB, 2471x3761, 2471:3761, 12345.jpg) ImgOps Google


dc326 No.400

File: 1549303680442.jpg (82.37 KB, 1080x810, 4:3, hmmmmm.jpg) ImgOps Google


f7e59 No.401

File: 1549303964661.jpg (91.39 KB, 684x1400, 171:350, tumblr_oys4bu5ZDv1vl8snso2….jpg) ImgOps Google

>>399
Aynı ayak devam

5b66f No.402

>>399
>>401
muazzam ilgi isteyen bir got deligi var.

dc326 No.410

File: 1549710165508.jpg (62.48 KB, 350x635, 70:127, 1549710023874.jpg) ImgOps Google

asyalı ayağı yalayamadan ölücez mınakke

dc326 No.420

File: 1550178908287.jpg (43.93 KB, 600x800, 3:4, 372_1000.jpg) ImgOps Google

yerli teen ayağı

dc326 No.422

File: 1550327876037.jpg (808.15 KB, 3024x4032, 3:4, 1550327048889.jpg) ImgOps Google

nutella sür yala

dc326 No.424

File: 1550653664864.jpg (83.91 KB, 1000x667, 1000:667, 330_1000.jpg) ImgOps Google

müthiş tabanlar

dc326 No.427

File: 1551006941876.jpg (88.39 KB, 1080x1921, 1080:1921, Simge-Sagin.jpg) ImgOps Google


dc326 No.428

File: 1551038174773.jpg (649.11 KB, 3456x2304, 3:2, biel.jpg) ImgOps Google


dc326 No.431

File: 1551189559068.jpg (2.17 MB, 2215x3000, 443:600, selam ve dua lipa ile.jpg) ImgOps Google

selam ve dua lipa ile

dc326 No.433

File: 1551216443005.webm (2.29 MB, 1280x720, 16:9, 1551216078100.webm) ImgOps Google


dc326 No.434

File: 1551520621569.jpg (109.89 KB, 1280x853, 1280:853, 1551517689685.jpg) ImgOps Google

superlative

dc326 No.449

File: 1552135876152.jpg (2.02 MB, 3000x2000, 3:2, Irina-Shayk-.jpg) ImgOps Google

AX BE !

dc326 No.455

File: 1552481042176.jpg (116.8 KB, 750x715, 150:143, 329_1000.jpg) ImgOps Google

yaz gelse artık da gözümüz gönlümüz şenlense

dc326 No.457

File: 1552558242211.jpg (89.36 KB, 1000x1000, 1:1, 856_1000.jpg) ImgOps Google

yerli milf ayağı

04424 No.460

File: 1552752326049.jpg (70.41 KB, 768x1157, 768:1157, 1eceab1932c18c3aba99e26b8d….jpg) ImgOps Google


72db8 No.461

File: 1552752475217.jpg (194.79 KB, 1500x1000, 3:2, 1552726071921.jpg) ImgOps Google

a

04424 No.462

File: 1552752540666.jpg (807.84 KB, 1875x1250, 3:2, 1552729495613.jpg) ImgOps Google

b

d19e9 No.463

c

72db8 No.464

File: 1552752628923.jpg (301.82 KB, 1773x2364, 3:4, 1552666472716.jpg) ImgOps Google

kiwi

04424 No.465

File: 1552752819109.jpg (125.54 KB, 636x553, 636:553, 1552693621920.jpg) ImgOps Google

=W=

6c843 No.466

>>465
yarraaam dikeldi

dc326 No.467

File: 1552822928090.jpg (68.96 KB, 750x1000, 3:4, 340_1000.jpg) ImgOps Google

yine yerli

dc326 No.468

File: 1552854088465.mp4 (3.97 MB, 640x360, 16:9, sheyma.mp4) ImgOps Google

yeterrrrrrr ben de kürek gibi bir ünlü ayağı yalamak istiyorum yeterrrrrrrrrrr

86a2f No.469

File: 1553027296582.jpg (72.2 KB, 683x1024, 683:1024, 1553025516344.jpg) ImgOps Google

Allax neler yaratıyor be!

03169 No.470

File: 1553028154766.webm (5.68 MB, 640x800, 4:5, ComplicatedSentimentalGee….webm) ImgOps Google

>>468
şunu aklıma getirdi.

dc326 No.472

File: 1553174492104.webm (907.5 KB, 640x640, 1:1, 1553129808220.webm) ImgOps Google

parmağında yüzükler
kolunda bilezikler
uy sana dolanayım
oy oy eminem

dc326 No.497

File: 1553611905695.jpg (89.67 KB, 640x806, 320:403, şayma.jpg) ImgOps Google

ağzım sulandı

dc326 No.510

File: 1554291258041.jpg (264.22 KB, 1028x1280, 257:320, 1554263124289.jpg) ImgOps Google

AX BE!

dc326 No.513

File: 1554904316793.gif (3.67 MB, 230x173, 230:173, 1554787059675.gif) ImgOps Google

of of of

dc326 No.518

File: 1555597149902.jpg (151.06 KB, 1080x1080, 1:1, sheyma.jpg) ImgOps Google

fırıncı küreği gibi be maşallax be!

4b943 No.527

File: 1556294948508.jpg (133.41 KB, 797x1200, 797:1200, Iva-Nora-Feet-3539678.jpg) ImgOps Google

Büyük ayaklarla doldurmayın bu tiradı. Küçük ayaklarda bir o kadar güzeldir. Şimdi şöyle bir ayağın tüm baş parmaklarını ağzına almak vardı.

Ayrıca bu tirad hep yukarda kalacak. Tahta ayakçıdır.

4b943 No.539

File: 1556613318158-0.jpg (52.47 KB, 600x800, 3:4, Bzs-fn3CMAA-evV.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-1.jpg (916.1 KB, 2002x3000, 1001:1500, Ella-Hughes-Feet-3360446.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-2.jpg (156.07 KB, 2491x1663, 2491:1663, Ella-Hughes-Feet-3745373.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-3.jpg (1.16 MB, 1987x3000, 1987:3000, Ella-Hughes-Feet-3999420.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-4.jpg (1.19 MB, 3840x5760, 2:3, Kennedy-Kressler-Feet-4055….jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-5.jpg (1.05 MB, 2700x1802, 1350:901, Mia-Martinez-Feet-2549857.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-6.jpg (794.48 KB, 3840x5760, 2:3, Saya-Song-Feet-3889291.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-7.jpg (212.68 KB, 1280x1920, 2:3, Saya-Song-Feet-3895655.jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-8.jpg (818.49 KB, 5760x3840, 3:2, Victoria-Blaze-Feet-181418….jpg) ImgOps Google

File: 1556613318159-9.jpg (146.76 KB, 1365x2048, 1365:2048, Victoria-Blaze-Feet-240396….jpg) ImgOps Google


dc326 No.545

File: 1557428727257-0.jpg (75.12 KB, 1000x771, 1000:771, 128_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1557428727257-1.jpg (37.55 KB, 1000x1000, 1:1, 870_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1557428727257-2.jpg (56.51 KB, 842x1000, 421:500, 972_1000.jpg) ImgOps Google

biraz da yerli ve milli milflerden…

de200 No.546

File: 1557710022915.mp4 (3.77 MB, 480x600, 4:5, 53090158_329629400995303_3….mp4) ImgOps Google


dc326 No.547

File: 1558189729208-0.jpg (137.82 KB, 1000x1000, 1:1, sheyma.jpg) ImgOps Google

File: 1558189729208-1.jpg (141.22 KB, 1000x1000, 1:1, sheyma2.jpg) ImgOps Google

Şöyle bir fırıncı küreği olsa da yalasak be!

dc326 No.564

File: 1559424783593-0.jpg (54.46 KB, 518x781, 518:781, 219_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1559424783593-1.jpg (65.34 KB, 485x768, 485:768, 933_1000.jpg) ImgOps Google

milf merve

92c88 No.570

yaşım 6 ya da 8 filan misafirliğe gelmiş yaşlı kadınların naylon çoraplı ayaklarıyla oynuyorum yapma etme diyorlar ayaklarını geri çekiyorlar filan…

sonra kendimi bildim bileli kadınların ayaklarına bakıyorum sevgililerimle sevişirken favori pozisyonum misyoner olmuş çünkü ayaklarını ağzıma götürebildiğim en kolay pozisyon o..

eskiden küçük ayaklara ilgi duyarken 30u geçmemden midir nedir bilmiyorum artık büyük ayaklara ilgi duyuyorum artık 38den aşşağısı kurtarmıyor..

herneyse bu vesileyle bu tiradın opu ve sürekli kontrübütçüsü olarak başta bize bu platformu sunduğu için tünayın ve tüm tahta.se ailesinin ve özellikle tüm ayakçı anonların bayramını kutluyorum

19621 No.571

>>570
Aynı olayı bende yaşadım.5 6 yaşlarındayken dayımın eşinin ayak tabanlarını çok ilgici bulurdum ve hatta özürlü kuzenime ne kadar güzel tabanları var bunun derdim ve daha yaşım 5.Bazı şeyler kalıtımsal demekki bende belirteyim istedim

c18f7 No.574

File: 1559864152786.png (158.24 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>570
>>571
midemi bulandırdı + cringe etti

e3d98 No.601

File: 1560594475823.jpeg (11.92 KB, 614x345, 614:345, fft371_mf32577701.Jpeg) ImgOps Google

>>574
beni de senin çançinçon imajların cringullah ediyor

herneyse boyu 1.58 ama nerden baksan 38 numara ayak var maşallax

a96e7 No.607

File: 1560941442228-0.jpeg (101.13 KB, 660x658, 330:329, z2.jpeg) ImgOps Google

File: 1560941442228-1.jpeg (126.56 KB, 660x823, 660:823, z1.jpeg) ImgOps Google

deliyürek dizisinin zeynebi artık bir milf

a96e7 No.608

File: 1560941541708.jpeg (111.38 KB, 660x658, 330:329, z3.jpeg) ImgOps Google


a96e7 No.609

Yaşayamadık

a96e7 No.610

File: 1560980455461.jpg (594.32 KB, 709x893, 709:893, 2019-06-20 00.38.27.jpg) ImgOps Google


1284a No.612

File: 1561299786261.jpg (345.04 KB, 702x830, 351:415, 2019-06-23 17.20.20.jpg) ImgOps Google

Yerli ve milli serisinden

9c94c No.614

File: 1561639318641.jpg (143.82 KB, 750x750, 1:1, 929_1000.jpg) ImgOps Google

hmmmmmmm

9c94c No.615

File: 1561809166333.mp4 (2.03 MB, 480x600, 4:5, 57244986_1007053032833189_….mp4) ImgOps Google

yerli ve milli serisinden devam

52a2e No.616


dc326 No.618

File: 1562016403389.webm (889.48 KB, 1280x720, 16:9, 1561649958358.webm) ImgOps Google


dc326 No.626

File: 1562750369849.jpg (1.66 MB, 1908x3392, 9:16, 1562748044218.jpg) ImgOps Google


9c94c No.628

File: 1562937381696.jpg (767.81 KB, 1920x2560, 3:4, oEPRg2.jpg) ImgOps Google


1bc61 No.629

son iki fotonun sosu yokmu anon

9c94c No.630

>>629
İlki yoncalıdan sosu yok ikincisini manisalı hatice diye arat anon

4d913 No.652

File: 1563702547076.webm (3.96 MB, 532x320, 133:80, 1563654950976.webm) ImgOps Google

aklımı oynatıcam

a9f54 No.657

File: 1564075622950.jpg (100.88 KB, 640x840, 16:21, manken-cagla-sikel-kusursu….jpg) ImgOps Google

Yepyeni

a9f54 No.661

File: 1564255083906-0.jpg (192.25 KB, 1000x795, 200:159, 983_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1564255083906-1.jpg (167.47 KB, 1000x1000, 1:1, 305_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1564255083906-2.jpg (131.02 KB, 1000x748, 250:187, 291_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1564255083906-3.jpg (100.53 KB, 1000x869, 1000:869, 249_1000.jpg) ImgOps Google

hobaaa

06a35 No.663

>>661
Off 2. fotoğrafta boşaldım

4fc2f No.665

>>661
ANON LUTFEN SOS

dbcc3 No.668

>>665
>emmi suratı bilmemek

a3c8f No.669

>>668
bilinmediği belirtilmiş bir şeyi …yı "bilmemek" diyerek hiçbir şey katmadan yalnızca vakit kaybı olmak
sos ya da sus

06a35 No.670

>>668
deniz çıkış aka emmi surat bu değil yeni ibiş

9540e No.679

File: 1564954008910-0.jpg (117.48 KB, 1024x1280, 4:5, c3412 (1).jpg) ImgOps Google

File: 1564954008910-1.jpg (133.99 KB, 1080x1201, 1080:1201, c3412 (2).jpg) ImgOps Google

File: 1564954008910-2.jpg (133.54 KB, 1024x1280, 4:5, c3412 (3).jpg) ImgOps Google

Benim ilgimi çekmiyor ama bilgisayara otomatik inen fotolardan bir kaç tane buldum, çorbada tuzumuz olsun

1b969 No.686

File: 1565764014633-0.jpg (1.14 MB, 3840x2160, 16:9, xXspA9k.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-1.jpg (1.08 MB, 3840x2160, 16:9, dESWTRi.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-2.jpg (452.4 KB, 2160x3840, 9:16, qKNJ1hn.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-3.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-4.jpg (1.18 MB, 3840x2160, 16:9, 4ypD1i6.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-5.jpg (1.14 MB, 3840x2160, 16:9, grxI8Us.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-6.jpg (1.14 MB, 3840x2160, 16:9, lbDlPLV.jpg) ImgOps Google

File: 1565764014633-7.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

talep gelirse ayrı bir yerli ve milli tiradı başlatmayı düşünüyorum.

60685 No.687

>>686
Buradan yürü.MOAR.

93e2a No.688

>>686
Kesinlikle artik baslatilmasi gereken bir tirad, acarsan ben de elimdekilerle desteklerim

4dce2 No.689

>>686
>>688

sizleri destekliyorum.

12bef No.690

>>661
>son pic

sağol anon karılardan da ayaktan da tiksindim

93e2a No.701

>>661
ARTIK BUNUN SOSUNU VERIN YA DA RIZA BABKO (su gunlerde yeniibnelerin tahtada kullandigi tehdidi kinaye amacli kullandim)

d5391 No.706

>>139
Bu gerizekalı posta hayvan gibi güldüm neden acaba

dc326 No.711

File: 1566590610408.jpg (232.6 KB, 1080x1350, 4:5, seyma.jpg) ImgOps Google

sabah topuktan yalamaya başlasan akşama anca parmaklara gelirsin

bu arada güzelim tiradın anasını sikmişsiniz çemberotuzbirinizle tebrikler

e1da3 No.714

File: 1566922433478.jpeg (165.69 KB, 1024x2048, 1:2, EBNI31UXoAA65yK.jpeg) ImgOps Google

>>711
Noktan var

07051 No.715

File: 1566940808776.jpg (63.15 KB, 612x1080, 17:30, 89489564123112311564.jpg) ImgOps Google


f4f73 No.717

File: 1567087971355-0.jpg (105.96 KB, 1080x1080, 1:1, E71.jpg) ImgOps Google

File: 1567087971355-1.jpg (101.29 KB, 703x1250, 703:1250, Amouranth_006_1.jpg) ImgOps Google

File: 1567087971355-2.jpeg (419.04 KB, 1638x2048, 819:1024, Amouranth_041_1.jpeg) ImgOps Google

Yoncalı'da ipliği eksik olmuyor bu fahişenin. Belki burada da seveni vardır.

2b862 No.727

File: 1567305496968-0.jpg (117.78 KB, 1280x720, 16:9, 1494371410619-2.jpg) ImgOps Google

File: 1567305496968-1.jpg (177.27 KB, 1280x869, 1280:869, 1494371428969-3.jpg) ImgOps Google


d6436 No.730

File: 1567612502534-0.jpg (105.87 KB, 1080x718, 540:359, HZiIlLR.jpg) ImgOps Google

File: 1567612502534-1.jpg (155.76 KB, 1080x720, 3:2, Rs3oRoI.jpg) ImgOps Google

>>686
bump

382a3 No.749

File: 1570068714618.jpg (151.61 KB, 1588x715, 1588:715, Gizem_Ozdilli_(Manken)0115.jpg) ImgOps Google


dc326 No.773

File: 1574949806571.jpg (1.32 MB, 1871x1310, 1871:1310, is.jpg) ImgOps Google

arşivde bakarken buldum caaanım tiradın anasını sikilmiş bulmaktan çok içimi yaralayan şey yıllardır leziz bir ayak yalayamamak

dc326 No.779

File: 1575369591271.jpg (100.77 KB, 1080x1346, 540:673, Seyma-Subasi-Feet-4657576.jpg) ImgOps Google

AX BE !

dc326 No.840

File: 1577643672601.png (751.09 KB, 640x1136, 40:71, vlcsnap-2019-12-29-21h16m5….png) ImgOps Google

bu sene resmen iliğimi kuruttu iliğimi!

3804f No.841

>>840
ayaklar deforme

3283c No.871

File: 1579880290821.png (2.17 MB, 1231x1694, 1231:1694, AFGB.png) ImgOps Google

yeni ayak fetişçilerine, ayak fetişine ısınmaya uğraşanlara gelsin

a4f2a No.961

File: 1583831838532.jpg (141.74 KB, 987x1000, 987:1000, 644_1000.jpg) ImgOps Google


337f6 No.962

File: 1583859719256.jpg (1.41 MB, 1080x2220, 18:37, Screenshot_20200310-195647….jpg) ImgOps Google

Teyzem

45d96 No.963

File: 1584004781501.jpeg (34.99 KB, 679x452, 679:452, images (2).jpeg) ImgOps Google

hep çıplak ayak atmışsınız biraz da çoraplı ayak atın, çorap fetişi olan şu anon kardeşinize bir güzellik yapın

abdullah gül görseli atan anonu şikayet edip banlatırım

dfb2f No.964

File: 1584020435087.png (302.55 KB, 400x254, 200:127, ClipboardImage.png) ImgOps Google


1e6f2 No.965

File: 1584033617594.jpg (120 KB, 822x1632, 137:272, S00312-20190385.jpg) ImgOps Google

Gücüme gidiyor artık

6cb61 No.985

File: 1584798661928-0.jpg (198.84 KB, 2000x1500, 4:3, 0ByleBI.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-1.gif (1.73 MB, 350x263, 350:263, 2zlllsX.gif) ImgOps Google

File: 1584798661928-2.jpg (257.52 KB, 2000x1500, 4:3, 7TBNE2E.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-3.jpg (204.92 KB, 2000x1500, 4:3, dJiVDqM.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-4.jpg (186.15 KB, 1280x847, 1280:847, GgTDp34.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-5.gif (780.78 KB, 320x240, 4:3, Kt3zI4p.gif) ImgOps Google

File: 1584798661928-6.jpg (182.91 KB, 2000x1500, 4:3, lkUdjqz.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-7.jpg (51.12 KB, 640x480, 4:3, NvgQezn.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-8.jpg (378.09 KB, 3264x2448, 4:3, TbLcIc6.jpg) ImgOps Google


21c3a No.1112

File: 1589172405218.jpeg (97.91 KB, 1676x943, 1676:943, d4e9e0d9ac16c488f8355af41….jpeg) ImgOps Google

özümüzü kaybetmeyelim

39ab2 No.1114

herhalde video da olur dimi
https://www.youtube.com/watch?v=6-ztY1Ov8UY
Kanalda daha fazla ayak gıdıklama videoları var
https://www.youtube.com/watch?v=h-58VagRWvg
https://www.youtube.com/watch?v=kmwbEjh6EHI
daha bir sürü video var böyle

063ed No.1130

File: 1589396379131-0.jpg (117.19 KB, 768x1024, 3:4, 1571730062272.jpg) ImgOps Google

File: 1589396379131-1.jpg (215.31 KB, 1280x720, 16:9, 1589034837852.jpg) ImgOps Google

File: 1589396379131-2.jpg (222.46 KB, 1280x720, 16:9, tumblr_ozitc6VcuO1wsy1mzo1….jpg) ImgOps Google

File: 1589396379131-3.png (965.41 KB, 610x1220, 1:2, im-allowing-my-simp-to-rub….png) ImgOps Google


72ac5 No.1138

File: 1589625213740-0.jpg (77.61 KB, 1334x750, 667:375, 1 EXrVBCYXQAMolqy.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-1.jpg (81.06 KB, 1334x750, 667:375, 2 EXrVBDYWAAEmP1W.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-2.jpg (57.29 KB, 1334x750, 667:375, 3 EXrVBDhXQAcruS3.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-3.jpg (84.7 KB, 1334x750, 667:375, 4 EXrU7JBXsAMBAE2.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-4.jpg (58.64 KB, 1334x750, 667:375, 5 EXrU7JCXgAcVKON.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-5.jpg (61.72 KB, 1334x750, 667:375, 6 EXrU7KoXYAcPX7X.jpg) ImgOps Google

File: 1589625213740-6.jpg (56.81 KB, 1334x750, 667:375, 7 EXrU7LPWAAAYIcc.jpg) ImgOps Google

lezbiyen ayak fetişi sahnesi yayınlanmış haberimiz yok

77ee1 No.1139

File: 1589638807383-0.jpg (249.14 KB, 1920x1080, 16:9, nurgul-yesilcay-in-ayaklar….jpg) ImgOps Google

File: 1589638807383-1.jpg (74.88 KB, 675x1200, 9:16, EVlCN37WAAgWrtN.jpg) ImgOps Google

>>1138
nurgülün ayakları nasıl

5e01a No.1140

>>1138
titanyum oldum.MOAR.

a5bc5 No.1148

File: 1589850031649.jpg (312.82 KB, 960x720, 4:3, FB_IMG_15869774931866364.jpg) ImgOps Google


3701e No.1153

File: 1589912575684-0.jpg (244.03 KB, 960x1280, 3:4, kIjj3ZG.jpg) ImgOps Google

File: 1589912575684-1.gif (677.82 KB, 360x240, 3:2, tumblr_mhwq55SONS1s506uzo1….gif) ImgOps Google


123bf No.1172

File: 1590351167404.jpg (61.55 KB, 640x361, 640:361, turkiye-guzeli-zeynep-toku….jpg) ImgOps Google

hayırlı bayrAMlar

3bc7f No.1173

>>1172
o kadar güzel resim paylaşıyoruz güzel bir tirad olsun diye çabalıyoruz sense ısrarla nerede boktan resim var onu atıyorsun

123bf No.1174

File: 1590520178652.jpg (234.81 KB, 1770x905, 354:181, 1590519341217.jpg) ImgOps Google

imagine the smell

2d206 No.1175

>>1174
leş

123bf No.1280

File: 1590934644992.jpg (30.98 KB, 660x659, 660:659, cesur-pozlarin-kralicesi-d….jpg) ImgOps Google

ax be didem

21c3a No.1281

>>1280
bu didem'in zamanında ispanyol (ya da italyan) bir fotoğrafçıya çektirdiği nüüdleri var. benim harddiskimde bulunuyordu ama diski kaybettim. elinde bulunan var mıdır acaba?

72247 No.1282

File: 1591110289923.jpg (790.21 KB, 1488x1234, 744:617, 20200602_180312.jpg) ImgOps Google


123bf No.1283


2776a No.1285

File: 1591399733637-0.jpg (123.98 KB, 620x1325, 124:265, 0-k12.jpg) ImgOps Google

File: 1591399733638-1.jpg (86.88 KB, 792x1252, 198:313, BcxF_JxCYAAOxh6.jpg) ImgOps Google

File: 1591399733638-2.jpg (95.84 KB, 1024x614, 512:307, CDiXtPAVIAA-CrG.jpg) ImgOps Google

File: 1591399733638-3.jpg (162.14 KB, 1024x840, 128:105, d37_73463.jpg) ImgOps Google


6633a No.1286

>>1285
Bu kılıçartığını nasıl oldu da senelerce unuttum ve 2 senelik bu tirada eklemedim hiç anlamıyorum.ellerine sağlık anon ellerin dert görmesin.

183eb No.1287

File: 1591410599000.jpg (316.01 KB, 685x960, 137:192, 1136319_ob440.jpg) ImgOps Google


083a3 No.1290

>>1285
ilk ikisinin sosu var mıdır?

0b70f No.1291

>>1290
hepsi karolin fişekçi

123bf No.1298

sezon açılmış xayırlı olsun.(KURALLAR.HTML)

4dc27 No.1299

File: 1591560979151.jpeg (167.79 KB, 750x1334, 375:667, EZ2ynvEWAAADLT6.jpeg) ImgOps Google

>>1298
Kurban olduğum Allahım sen ne güzellikler yaratıyorsun böyle

123bf No.1300

File: 1591569134972.jpg (250.12 KB, 1080x1346, 540:673, Seyma-Subasi-Feet-5047480.jpg) ImgOps Google

>>1299
ax anon ax

a5cf1 No.1301

>>1299
at suratlı. ayağı da toynak.

6c4ff No.1302

>>1298
bu neden silindi lan tunay ne paranoyak adamsın

6a16f No.1303

File: 1591702621149.jpg (2.32 MB, 2316x3088, 3:4, b9bf9f8ae9c2536b98d564dd08….jpg) ImgOps Google


3e29a No.1304

File: 1591707348440-0.jpg (827.62 KB, 2487x1847, 2487:1847, 1589106778243.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-1.jpg (315.97 KB, 800x759, 800:759, 1590780761587.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-2.jpg (1.54 MB, 1920x1280, 3:2, 1590864131960.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-3.jpg (1.05 MB, 1280x1703, 1280:1703, 3708147_o5d2b.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-4.jpg (193.75 KB, 768x1024, 3:4, b3d62016d301eef6e3c49e83c4….jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-5.jpg (179.9 KB, 884x1080, 221:270, demet-evgar_967821.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-6.jpg (699.64 KB, 2048x1696, 64:53, EZNCarSWAAIgCv9.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-7.jpg (92.97 KB, 960x816, 20:17, lQtu31H_50-aPAESA_0cBQ.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-8.jpg (278.73 KB, 1334x2000, 667:1000, 1591499903864.jpg) ImgOps Google

File: 1591707348440-9.jpg (102.91 KB, 1334x750, 667:375, EXXPfQaU0AAyUeA.jpg) ImgOps Google


3e29a No.1305

File: 1591707570057-0.jpg (161.14 KB, 1064x1600, 133:200, fa27d4267886fff565a60b21f8….jpg) ImgOps Google

File: 1591707570057-1.jpg (54.83 KB, 1080x602, 540:301, 90639169_238240020904868_6….jpg) ImgOps Google

File: 1591707570057-2.jpg (392.91 KB, 1080x1163, 1080:1163, 1590918468-0.jpg) ImgOps Google

File: 1591707570057-3.jpg (1.08 MB, 2304x4096, 9:16, 1591238617873.jpg) ImgOps Google

File: 1591707570057-4.gif (4.55 MB, 474x250, 237:125, a.gif) ImgOps Google

File: 1591707570057-5.jpg (161.18 KB, 1920x1080, 16:9, demet-evgar_967822.jpg) ImgOps Google


2a417 No.1306

>>1303
dünya çatısı altında bütün devletlerin birleşip her bireye birer tane döllemelik kızılkafa sağlaması lazım, fazladan gelir vergisi vermeye hazırım

8aabc No.1307

>>157
noluyor lan burda

d3fa3 No.1322


6a504 No.1325

File: 1592471434909-0.jpeg (20.69 KB, 512x428, 128:107, images.jpeg) ImgOps Google

File: 1592471434909-1.jpeg (23.7 KB, 495x619, 495:619, images (1).jpeg) ImgOps Google

File: 1592471434909-2.jpeg (28.26 KB, 497x617, 497:617, images (2).jpeg) ImgOps Google

File: 1592471434909-3.jpeg (28.04 KB, 567x541, 567:541, images (3).jpeg) ImgOps Google

didem soydan

7dc48 No.1326

>>1325
blacked serisine çok yakışır bu kadın

01e48 No.1332

File: 1592591466608-0.jpg (217 KB, 1024x1269, 1024:1269, 15210-didem-soydan-dan-yat….jpg) ImgOps Google

File: 1592591466608-1.jpeg (19.43 KB, 507x605, 507:605, images.jpeg) ImgOps Google

File: 1592591466609-2.jpeg (77.87 KB, 554x554, 1:1, images (1).jpeg) ImgOps Google

File: 1592591466609-3.jpeg (62.76 KB, 554x554, 1:1, images (2).jpeg) ImgOps Google

moar didem soydan

58149 No.1333

File: 1592609795529-0.jpg (47.36 KB, 490x850, 49:85, selin_toktay_23.jpg) ImgOps Google

File: 1592609795529-1.jpg (82.25 KB, 540x850, 54:85, selin_toktay_24.jpg) ImgOps Google

File: 1592609795529-2.jpg (87.41 KB, 517x850, 517:850, selin_toktay_26.jpg) ImgOps Google


d4ddd No.1336

File: 1592688089640-0.jpg (2.38 MB, 1960x3400, 49:85, 1592609795529-0-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592688089640-1.jpg (4.07 MB, 2160x3400, 54:85, 1592609795529-1-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

File: 1592688089640-2.jpg (3.46 MB, 2068x3400, 517:850, 1592609795529-2-gigapixel-….jpg) ImgOps Google

>>1333

bu karı çok iyi, ve bu yeni fotoğrafları hak ediyor!

90daf No.1342

File: 1592849295311.png (1.51 MB, 1500x1125, 4:3, 1591496493290.png) ImgOps Google


90daf No.1343

File: 1592849543500.jpg (844.61 KB, 1620x2160, 3:4, 1592117990531.jpg) ImgOps Google


90daf No.1344

File: 1592849899369.jpg (91.94 KB, 1100x617, 1100:617, 1592068082271.jpg) ImgOps Google


90daf No.1345

File: 1592850254820.jpg (105.01 KB, 960x682, 480:341, 1591579682675.jpg) ImgOps Google


90daf No.1346

File: 1592850517075.jpg (1.57 MB, 3264x2448, 4:3, 1591579617738.jpg) ImgOps Google


90daf No.1347

File: 1592850761689.jpg (215.1 KB, 1600x1064, 200:133, 1591536260696.jpg) ImgOps Google


90daf No.1348

File: 1592851020185.jpg (1.37 MB, 2448x3264, 3:4, 1591499971305.jpg) ImgOps Google


0f772 No.1352

File: 1592944143317.jpg (113.71 KB, 500x376, 125:94, FB_IMG_15666758180241299.jpg) ImgOps Google

yalayın dolar 1tl'ye düşsün

96956 No.1362

File: 1593113353688.jpg (461.23 KB, 1981x1642, 1981:1642, 1592970064088.jpg) ImgOps Google

ayaklar neden bu kadar harika?

e5e8e No.1363

>>1362
bebek mezarına benziyor neresi harika gözünü süktüğüm

617a7 No.1364

File: 1593116552116.jpg (1014.68 KB, 1443x2160, 481:720, Melody-Marks-Feet-4747184.jpg) ImgOps Google

>>1363
sırf böyle dedin diye araştırdım ayakları 38 numaraymış. op 39-40lardan bahsediyor. ayrıca küçük ayak güzel, büyük ayak çirkin tam npc lafı.

86a83 No.1366

tirad sınıra mı ulaştı bumplanmıyor?

03a1f No.1375


1610d No.1387

>>53
BU anon acaba dediğini gerçekleştirebildi mi?

db8a2 No.1408

File: 1594159967281-0.jpg (208.55 KB, 1006x825, 1006:825, S00708-01102474.jpg) ImgOps Google

File: 1594159967281-1.jpg (261.08 KB, 876x1168, 3:4, S00708-01094112.jpg) ImgOps Google

File: 1594159967281-2.jpg (329.83 KB, 1006x1554, 503:777, S00708-01111744.jpg) ImgOps Google

Gençliğim soldu vaxxx

d2e08 No.1427

File: 1594556061871.jpg (79.84 KB, 686x452, 343:226, sheyma.jpg) ImgOps Google

YE

89e94 No.1439

File: 1595107788658.jpg (312.85 KB, 1079x1482, 83:114, IMG-20200718-WA0001.jpg) ImgOps Google

YETHEERRRRRR

96956 No.1450

>>1439
bu bumplanmıyor yeni tirad açın[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]