[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı

e71d5 No.40

File: 1532726310905.jpg (948.31 KB, 3679x1767, 3679:1767, 1509453144489.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.41

File: 1532726630646.jpg (45.91 KB, 728x971, 728:971, 1510814857899.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.42

File: 1532727039625.jpg (80.52 KB, 640x640, 1:1, 1509898554369.jpg) ImgOps Google


e71d5 No.44

File: 1532727537888.png (1.18 MB, 1080x1080, 1:1, 1512985455075.png) ImgOps Google


e71d5 No.45

File: 1532727927210.jpg (590.95 KB, 1995x3000, 133:200, 1512247092886.jpg) ImgOps Google


88b21 No.53

Ne zaman bir kız arkadaşım olacak ve ayakişi yaptıracağım ax ulan ax

de489 No.59

File: 1533085120224.jpg (913.78 KB, 2592x1630, 1296:815, 18.jpg) ImgOps Google


dc326 No.61

File: 1533142148649.jpg (95.72 KB, 1080x1350, 4:5, 1533138124076.jpg) ImgOps Google


f2348 No.62

>>59
bu bir tuzak mıdur acaba;_;

ac036 No.64

File: 1533214874087.png (1.11 MB, 1070x1402, 535:701, 105aaa05496b8c5ec6bff896a8….png) ImgOps Google

>>63
memeleri ne kadar sivri tam benlik.

ayak konusunda uzmanlara bir sorum olacak. ben bu fotoğraflardaki ayakları görünce çekim duymuyorum hatta tiksiniyorum lakin hoşlandığım kızları düşünerek osbir çekerken ayaklarını yaladığımı, ayaklarının arasına sikimi sürttüğümü hayal ediyorum. Ne tür bir fetiş bendeki?

dc326 No.66

>>64
starter pack ayak fetişistisin anon zamanla diğer ayaklar da ilgini çekecektir sabret biraz

dc326 No.80

File: 1533486553850.jpg (272.68 KB, 1080x1920, 9:16, 12345.jpg) ImgOps Google


554cf No.82

File: 1533732345360-0.mp4 (148.73 KB, 450x336, 75:56, 1.mp4) ImgOps Google

File: 1533732345360-1.mp4 (125.18 KB, 450x336, 75:56, 2.mp4) ImgOps Google

File: 1533732345360-2.mp4 (111.87 KB, 450x336, 75:56, 3.mp4) ImgOps Google

favorim

c76bf No.83

>>82
bunun tüm gün terlemiş çorabının tekini burnuma sokar diğerini sikime takar bunu baginasından ayaklarını yalaya yalaya sikerim

c76bf No.84

>>82
sosunu istemeyi unuttum

ab4ce No.87

>>82
sos?

dc326 No.106

File: 1535283082503.jpg (3.25 MB, 5993x3881, 5993:3881, irina.jpg) ImgOps Google


dc326 No.108

>>107
ben şahsen sokmam dilimle paspas çekerim o koca tabanlara

c875e No.114

Çağla şikelin şu pozuna en az 50 kez farklı zamanlarda attırmışımdır benim gibi manyak taban fetişleri için bulunmaz bir nimet,şu ayağın sudan çıkmış halini yalamak bonfile +şarap kombosu yapmak kadar zevklidir hatta daha iyidir.

dc326 No.115

File: 1535564724748.jpg (112.42 KB, 1080x1349, 1080:1349, 1535564561642.jpg) ImgOps Google


dc326 No.118

File: 1535624558182.jpg (695.46 KB, 1197x1228, 1197:1228, 1535601459142.jpg) ImgOps Google


dc326 No.119

File: 1535624858264.jpg (185.8 KB, 720x1280, 9:16, 1535623216465.jpg) ImgOps Google


dc326 No.120

File: 1535625113815.jpg (298.58 KB, 1080x1080, 1:1, 1535602086931.jpg) ImgOps Google


e618f No.128

File: 1535930941072.jpg (668.33 KB, 1125x1068, 375:356, 1478640606563.jpg) ImgOps Google


dc326 No.137

File: 1536320256186.jpg (172.71 KB, 640x640, 1:1, ece.jpg) ImgOps Google

hayırlı cumalar

dc326 No.138

File: 1536320580340.jpg (83.02 KB, 730x730, 1:1, cagla.jpg) ImgOps Google


0c8d8 No.139

>>138
SEKS LAN SEKS SEKS YAPMAK ARKADAN YAPMAK ÖNÜ YALAMAK MEME YEMEK

dc326 No.141

File: 1536586462932.jpg (126.7 KB, 575x1022, 575:1022, 1536568791294.jpg) ImgOps Google


dc326 No.143

File: 1536674258756.jpg (37.79 KB, 640x483, 640:483, tuba.jpg) ImgOps Google

fırıncı küreği

dc326 No.144

File: 1536695711555.jpg (428.08 KB, 1500x2002, 750:1001, 1536695392475.jpg) ImgOps Google


dc326 No.145

File: 1536701088805.jpg (54.29 KB, 640x339, 640:339, epru.jpg) ImgOps Google


dc326 No.146

File: 1536701342035.jpg (141.35 KB, 1080x893, 1080:893, epru2.jpg) ImgOps Google


98b6b No.149


5b66f No.150

File: 1536819962319.gif (18.42 MB, 716x404, 179:101, agenthitler.gif) ImgOps Google

>>149
>1 view

dc326 No.153

File: 1536963284617.jpg (285.18 KB, 962x935, 962:935, asd (2).jpg) ImgOps Google


48785 No.154

>>153
bayıldım

dc326 No.155

File: 1536963571727.jpg (372.32 KB, 1200x1182, 200:197, IMG_5205.JPG) ImgOps Google


48785 No.156

>>155
daha da bayıldım

dc326 No.157

File: 1536964692075.jpg (147.16 KB, 1000x748, 250:187, 460_1000.jpg) ImgOps Google


48785 No.158

>>157
hasiktir bu ne:D
devam

dc326 No.160

File: 1537010383361.jpg (45.29 KB, 700x960, 35:48, 1537009786516.jpg) ImgOps Google


abf64 No.161

bu tirad kokuyo

6973a No.167

>>161
gül bahçesi mi

01ff6 No.169

File: 1537038150161.png (629.17 KB, 542x756, 271:378, Doritos.png) ImgOps Google


40d0e No.170

File: 1537041350843.jpg (57.97 KB, 645x773, 645:773, snffff.jpg) ImgOps Google

>>160
hmmpffss hmmpffss am kokuyor hmmpffss hmmpffss g.t kokuyor

hmmpffss hmmpffss am kokuyor hmmpffss hmmpffss g.t kokuyor

buz gibi amlar sikimde patlar
buz gibi amlar sikimde patlar

dc326 No.175

File: 1537288037815.jpg (1.89 MB, 3648x5472, 2:3, 1537287777953.jpg) ImgOps Google


72f9f No.176

>>175
şu amcığa iri yarrağımı soksam nasıl bir çocuk çıkar acaba

cd597 No.177

>>176
onu bilmem de ben küçük penisimi soksam ve verimli döllerimi bulaştırsam çok başarılı bir eser çıkabilir

c604d No.178

>>153
bu kız türktü galiba.Her neyse sadece ayak tabanı fetişiyim çıldırıyorum ya 4 yaşındayken dayımın karısının ayak tabanlarına bakıp azardım ya da sulanırdım işte üfffff

c604d No.180

>>153
ANON NE OLUR BOKUNA GURBAN TAM HALİNİ SOSUNU AT NE OLUR AT AK

dc326 No.183

File: 1537385429702.jpg (347.47 KB, 858x1200, 143:200, 1537385244115.jpg) ImgOps Google

çoraplı ayak istiyorum yetherrrrrrrrrrr

b333f No.184

File: 1537396179908-0.jpeg (132.51 KB, 800x1200, 2:3, 27605D5C-EF62-4E65-A289-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-1.jpeg (155.62 KB, 1280x852, 320:213, 9081AF78-A593-49A5-86F7-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-2.jpeg (94.69 KB, 850x571, 850:571, EF6D54F1-3944-45BC-8588-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-3.jpeg (39.28 KB, 700x470, 70:47, 42919375-77C2-4A6F-B34A-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-4.jpeg (419.85 KB, 1536x1024, 3:2, D7433541-60F1-419F-A651-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-5.jpeg (186.81 KB, 1200x799, 1200:799, 2CB0D832-B763-4C8E-B156-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-6.jpeg (250.14 KB, 1280x960, 4:3, A169FE38-86EE-48A8-842D-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-7.jpeg (3.52 MB, 4000x3000, 4:3, C5D8EBC6-9BD5-4EB2-B850-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396179908-8.jpeg (330.08 KB, 1280x853, 1280:853, 4B28E627-3E2E-425C-B828-9….jpeg) ImgOps Google


804cb No.185

>>184
bunların dışkıladığı deliğe bakmaktan ne zevk alıyorsunuz

b333f No.186

File: 1537396943002-0.jpeg (143.59 KB, 900x599, 900:599, D8371E27-9503-4CFC-A9B3-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-1.jpeg (336.71 KB, 1280x960, 4:3, 30CAE47D-81AC-49BA-8025-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-2.jpeg (391.02 KB, 1920x1272, 80:53, 1324EA82-AC61-4014-BAF4-C….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-3.jpeg (158.83 KB, 2491x1663, 2491:1663, 6DBA93DF-C4B0-47DD-9486-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-4.jpeg (229.42 KB, 1259x944, 1259:944, AFB463B8-0D10-432B-BA8F-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-5.jpeg (97.99 KB, 1024x1007, 1024:1007, F5C2FB58-DE61-4F84-A639-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-6.jpeg (122.16 KB, 960x808, 120:101, E946AA33-AEA2-4177-8F35-B….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-7.jpeg (119.78 KB, 900x675, 4:3, 7F96432D-138B-48E3-B86F-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537396943002-8.jpeg (257.93 KB, 1542x1161, 514:387, B9941294-A184-419A-973A-1….jpeg) ImgOps Google


b333f No.187

File: 1537397194639-0.jpeg (90.81 KB, 500x667, 500:667, EDA5D537-2BED-485B-8C2D-C….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-1.jpeg (121.63 KB, 960x639, 320:213, 25E5B2A6-E2AA-4255-9AE8-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-2.jpeg (393.1 KB, 3000x2002, 1500:1001, 943AA4AB-5299-4713-B6B0-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-3.jpeg (270.06 KB, 1200x1641, 400:547, 80CCB144-520D-4614-93D0-4….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-4.jpeg (158.46 KB, 1024x682, 512:341, D5FC291F-0AE0-4747-8D1B-F….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-5.jpeg (238.47 KB, 500x667, 500:667, 6266CB82-BB30-4BB8-B658-9….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397194639-6.jpeg (528.4 KB, 3000x2000, 3:2, 0E1CF94A-A48D-498D-8880-7….jpeg) ImgOps Google

flood korumasını sevem

b333f No.188

File: 1537397644952-0.jpeg (718.5 KB, 2048x1536, 4:3, 2B36E2DE-86B1-4E30-98B2-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-1.jpeg (386 KB, 1600x1135, 320:227, A213C385-6C36-401C-BD3F-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-2.jpeg (143.1 KB, 960x1280, 3:4, 6642EEF1-7071-4567-BBD6-1….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-3.jpeg (234.48 KB, 1024x678, 512:339, 9B5EE5DC-BBF1-4ABE-8B4A-4….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-4.jpeg (70.04 KB, 1080x810, 4:3, 2D398EAF-1108-4BB5-ADB2-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-5.jpeg (235.67 KB, 1280x960, 4:3, 7F1EF9F5-D1CE-43EA-B74A-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-6.jpeg (98.84 KB, 1080x1349, 1080:1349, 0F1E587B-6EF1-4EAB-869E-8….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-7.jpeg (84.05 KB, 938x938, 1:1, 9C07A3B7-6896-410D-961B-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-8.jpeg (159.67 KB, 1200x831, 400:277, A4F806BE-EF77-49A4-BA4A-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537397644952-9.jpeg (173.23 KB, 1080x1350, 4:5, DF7003DC-EC6D-4276-B275-6….jpeg) ImgOps Google


b333f No.189

File: 1537398118966-0.jpeg (138.22 KB, 851x1247, 851:1247, F98F4B7D-020C-474E-8AD0-5….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-1.jpeg (152.5 KB, 1000x1878, 500:939, 798EFF92-1101-453C-9FCD-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-2.jpeg (902.1 KB, 1087x1944, 1087:1944, 178F59CE-5DFA-434B-BFAE-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-3.jpeg (209.73 KB, 2016x1134, 16:9, 0413D2BA-B468-4100-95E6-F….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-4.jpeg (729.26 KB, 3000x2000, 3:2, 5413B2A2-C563-42D7-9994-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-5.jpeg (910.81 KB, 2400x1600, 3:2, E1C65856-A8CD-4C1C-97B5-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-6.jpeg (802.8 KB, 2000x3000, 2:3, 9A68CF8A-1B20-4732-AC31-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-7.jpeg (261.82 KB, 1600x1202, 800:601, 44D8F427-9076-481F-BD40-2….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398118966-8.jpeg (1.98 MB, 4000x2667, 4000:2667, 8419F5C4-B091-48B5-8BAC-E….jpeg) ImgOps Google


b333f No.190

File: 1537398364799-0.jpeg (681.25 KB, 2000x3000, 2:3, 6808F0C5-24DF-4668-B27B-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-1.jpeg (263.14 KB, 960x1103, 960:1103, BDC59E79-3C3E-45D9-848F-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-2.jpeg (1.7 MB, 2000x1500, 4:3, 45A2B1EF-28EC-4650-8BDD-D….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-3.jpeg (817.61 KB, 2147x3350, 2147:3350, 2552E2BC-8A36-4A29-BD6C-6….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-4.jpeg (392.88 KB, 1000x1920, 25:48, 426B882C-88F6-495E-AC7C-A….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-5.jpeg (229.18 KB, 1536x1022, 768:511, 80301060-68F8-43FA-8ED4-7….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-6.jpeg (87.43 KB, 960x960, 1:1, B96AD3DB-C97B-40A9-B9DC-3….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-7.jpeg (559.28 KB, 2002x3000, 1001:1500, 8DC32B07-642E-4EC6-81FB-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1537398364799-8.jpeg (641.28 KB, 1280x1920, 2:3, 2DFA666D-C4D0-4E9C-838D-1….jpeg) ImgOps Google


d137b No.191

>>188
>>189
hey maşallah

53a4b No.192

File: 1537477970599.jpg (159.77 KB, 1204x631, 1204:631, 1537476040027.jpg) ImgOps Google


53a4b No.193

File: 1537478794817.jpg (315.86 KB, 2500x1666, 1250:833, 1537476156496.jpg) ImgOps Google


999f2 No.194

>>190
>>189
>>188
>>187
>>186
>>184

sizce bu bayanları daha önce sikmişler midir?

cea9b No.195

File: 1537531044233.jpg (195.48 KB, 1080x1080, 1:1, 1537530931928.jpg) ImgOps Google


dc326 No.197

File: 1537623394968.jpg (276.95 KB, 1004x1500, 251:375, 1537619785930.jpg) ImgOps Google


dc326 No.198

File: 1537623835266.png (670.68 KB, 1024x678, 512:339, 1537623118734.png) ImgOps Google


999f2 No.200

>>198
bunu götten siksem şaka yapmıyorum gerçek anlamda ve unironically ALLAH (CC) olurdum

75502 No.201

File: 1537639077290.jpg (51.58 KB, 800x1000, 4:5, 33059669_420943985037040_3….jpg) ImgOps Google

https://www.instagram.com/therealdaisystone/

şu qarının zornolarına bak

dc326 No.203

File: 1537701290442.jpg (1.04 MB, 2661x3548, 3:4, 1537694701851.jpg) ImgOps Google


dc326 No.204

File: 1537701533256.jpg (915.47 KB, 5472x3078, 16:9, 1537699862384.jpg) ImgOps Google


dc326 No.206

File: 1537785050012.jpg (50.59 KB, 682x1024, 341:512, 1537772644351.jpg) ImgOps Google


999f2 No.207

>>201
götün büyüklüğünün omuzlara oranı…
>>203
çok mükemmel olmadığı için doğallık katan o baldırlar…
>>204
merak uyandıran dolgun göt

yeeteer sikiş istiyom yeeeteeer am meme göt ne varsa lütfeen

dc326 No.216

File: 1538166944496.jpg (1.37 MB, 1125x1993, 1125:1993, emmy.jpg) ImgOps Google

ax be

bf643 No.221

File: 1538455481623.webm (1.99 MB, 1280x720, 16:9, FancyComposedCrayfish.webm) ImgOps Google

ITT

dc326 No.223

File: 1538478886195.jpg (170.95 KB, 1080x1080, 1:1, dido.jpg) ImgOps Google

>>222
bi ünlü ayağı yalayamadık be ax be

dc326 No.225

File: 1538661293384.jpg (58.21 KB, 660x340, 33:17, acur.jpg) ImgOps Google

acur da ağzının tadını biliyormuş ha

dc326 No.238

File: 1539205341384.jpg (175.02 KB, 1600x1200, 4:3, 1539180813953.jpg) ImgOps Google


dc326 No.242

File: 1539262261206.jpg (108.2 KB, 1089x904, 1089:904, DpKTIxUXcAAuuip.jpg) ImgOps Google

ax be

04c7a No.244

File: 1539266009903.jpg (207.37 KB, 706x1176, 353:588, axxx be.jpg) ImgOps Google

2012 dolaylarında evime gelen temizlikçi kadın. arkadan çekmiştim

dc326 No.245

File: 1539342201826.png (845.51 KB, 948x810, 158:135, tramatör.png) ImgOps Google

>>244
midemi kaldırdın

66a51 No.246

File: 1539355378028.png (1.62 MB, 1024x1024, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>244
sıçmık tier absolutely disgusting
>>245
A E S T H E T İ C

dc326 No.253

File: 1539526383602.png (491.17 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-10-14-17-1….png) ImgOps Google

ax be

dc326 No.254

File: 1539606481096.jpg (101.88 KB, 1125x820, 225:164, 1539603358576.jpg) ImgOps Google


dc326 No.255

File: 1539607322254.jpg (135.49 KB, 1080x1350, 4:5, 1539606298517.jpg) ImgOps Google


15361 No.256

File: 1539632365308.png (117.17 KB, 259x272, 259:272, what in tarnation.png) ImgOps Google

>>254
böyle diri bir çift meme nasıl bir hissiyat veriyordur acaba? eski q*z arkadaşımınkiler sarkık ve küçüktü. poşet gibi sömürüyordum.

dc326 No.262

File: 1539693551241.jpg (207.33 KB, 750x917, 750:917, Dl2F5z1XsAA-HyD.jpg) ImgOps Google


dc326 No.269

File: 1540035488082.webm (1.16 MB, 640x640, 1:1, 1540034470340.webm) ImgOps Google


dc326 No.281

File: 1540468103091.jpg (100.87 KB, 1080x1080, 1:1, 1540460374679.jpg) ImgOps Google


dc326 No.286

File: 1541424327270.jpg (1.86 MB, 1936x2592, 121:162, 1541424139889.jpg) ImgOps Google

hey yavrum hey

4b943 No.287

>>286
bu kadın daha önce sikişmiş midir sizce anonlar? merak ediyorum da

dc326 No.317

File: 1542625630735.jpg (370.27 KB, 1242x1262, 621:631, 1542625379557.jpg) ImgOps Google

kaç yıl oldu şöyle bir taban yalayamadık be!

dc326 No.319

File: 1542911613061.png (568.56 KB, 895x857, 895:857, seda.png) ImgOps Google

ax be!

da84b No.320

File: 1542912685401.jpg (412.24 KB, 1615x1801, 1615:1801, 1474399393063.jpg) ImgOps Google

klasik

b393f No.321

>>320
bunu ben yüklemiştim. devamı vardı aynı kişinin çektiği fotoğrafların. kızım diyordu galiba. bir de karısının fotoğrafları vardı.

da84b No.322

>>321
sos var mıdır üstadım?

dc326 No.323

File: 1543578316889.jpg (934.57 KB, 2999x4385, 2999:4385, 1543578111456.jpg) ImgOps Google

neyle sınanıyoruz bilmiyorum ki

dc326 No.324

File: 1543688283580.jpg (190.49 KB, 751x1000, 751:1000, 805_1000.jpg) ImgOps Google


52e44 No.325


dc326 No.326

File: 1544452724503.jpg (1.02 MB, 4000x2657, 4000:2657, 1544446844672.jpg) ImgOps Google

melek gibi be abi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]