[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1648763952777-0.jpg (245.21 KB, 1800x1201, ct0mJ9A.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-1.jpg (281.63 KB, 1800x1201, 3FcscaT.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-2.jpg (108.47 KB, 1043x1072, mVub1UQ.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-3.jpg (417.84 KB, 1800x1201, NipzwPi.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-4.jpg (155.69 KB, 983x1621, PRKNOWf.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-5.jpg (162.63 KB, 1200x801, wGD85uL.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-6.jpg (327.22 KB, 1800x1201, SE2HvAI.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-7.jpg (323.06 KB, 1800x1167, 2YC20xc.jpg) ImgOps Google

File: 1648763952777-8.jpg (190.25 KB, 1200x801, eosyawL.jpg) ImgOps Google

73f88 No.2466

yeni yerli tiradı.

ve eski yerli tiradı nereye gitti? bumplanmayacağını biliyordum da kaybolması normal mi? arşivleyen anon varsa paylaşsın lütfen.

73f88 No.2467

File: 1648764295535-0.jpg (76.07 KB, 1086x736, EOfpTSs.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-1.jpg (122.87 KB, 1045x1239, xakYxgY.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-2.jpg (149.76 KB, 981x1825, yQoPV6A.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-3.jpg (317.85 KB, 1800x1201, LNJiVgF.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-4.jpg (792.89 KB, 2000x1343, zuVwYGQ.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-5.jpg (255.85 KB, 1800x1205, 6ogNBfB.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-6.jpg (162.41 KB, 1280x880, ujnZeIF.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-7.jpg (167.81 KB, 1200x844, ACWJQs4.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-8.jpg (320.3 KB, 1800x1201, Xy3FGmV.jpg) ImgOps Google

File: 1648764295535-9.jpg (78.7 KB, 1094x731, 7D6Y28s.jpg) ImgOps Google

sadece doxxlayabileceğim ve onlyfans thotu olmayanları paylaşacağım

03be0 No.2468

eee anon doxxlasana. eski tirad neden silindi bilmiyorum, iki haftada bir girip şeyma su'yumun fotolarına bakıyordum silinmeseydi keşke.

73f88 No.2476

File: 1648852841192-0.jpg (61.27 KB, 1079x741, Biw9jPi.jpg) ImgOps Google

File: 1648852841192-1.jpg (130.1 KB, 1100x725, qD9g8EA.jpg) ImgOps Google

File: 1648852841192-2.jpg (50.58 KB, 1095x730, gWIqsor.jpg) ImgOps Google

File: 1648852841192-3.jpg (210.43 KB, 800x531, i9eqHeP.jpg) ImgOps Google

File: 1648852841192-4.jpg (200.36 KB, 800x531, jaYNKRX.jpg) ImgOps Google

File: 1648852841192-5.jpg (268.56 KB, 800x531, pCP9P0E.jpg) ImgOps Google


73f88 No.2477

File: 1648853224205-0.jpg (277.82 KB, 600x900, Oqbv1VL.jpg) ImgOps Google

File: 1648853224205-1.jpg (59.47 KB, 900x600, QE33VzS.jpg) ImgOps Google

File: 1648853224205-2.jpg (70.43 KB, 900x600, YT5yCQL.jpg) ImgOps Google

File: 1648853224205-3.jpg (251.68 KB, 573x900, 2kgqRUb.jpg) ImgOps Google

File: 1648853224205-4.jpg (104.7 KB, 900x600, d6EBHPz.jpg) ImgOps Google

File: 1648853224205-5.jpg (53.83 KB, 900x600, rCYgpCy.jpg) ImgOps Google


73f88 No.2478

File: 1648853593364-0.jpg (67.57 KB, 900x600, rqj7rjJ.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-1.jpg (114.05 KB, 900x616, DgZ3zFH.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-2.jpg (84.26 KB, 900x600, K2mr0F8.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-3.jpg (123.81 KB, 900x626, IHlb2Ki.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-4.jpg (64.17 KB, 887x570, 5WvoYIg.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-5.jpg (90.39 KB, 887x589, TtlIlBL.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-6.jpg (63.82 KB, 887x589, mmM9Zy8.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-7.jpg (243.2 KB, 589x887, KB6cPfX.jpg) ImgOps Google

File: 1648853593364-8.jpg (318.6 KB, 589x887, 33t4Rso.jpg) ImgOps Google


73f88 No.2481

File: 1648939998949-0.jpg (363.72 KB, 1920x1281, Avb8ps5.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-1.jpg (515.04 KB, 1920x1281, CZzmz4l.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-2.jpg (441.05 KB, 1900x1267, Bqg8zPE.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-3.jpg (348.2 KB, 1900x1267, L4Vg4GI.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-4.jpg (306.22 KB, 1900x1268, dRzqSum.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-5.jpg (293.7 KB, 1900x1268, IiQpcck.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-6.jpg (2.77 MB, 7360x4907, i0QqtBO.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-7.jpg (2.64 MB, 6653x4435, Aq2UVsy.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-8.jpg (2.67 MB, 7360x4907, 4ehq2ku.jpg) ImgOps Google

File: 1648939998949-9.jpg (3.1 MB, 7360x4907, LFA3RqQ.jpg) ImgOps Google


10060 No.2482

10/10 tirad,monitörlüyorum.

73f88 No.2485

File: 1649179452352-0.jpg (47.09 KB, 1024x683, AAcVTs0-rhV6z4DH.jpg) ImgOps Google

File: 1649179452352-1.jpg (111.66 KB, 761x1140, Tu52rOD-4AqXuzuS.jpg) ImgOps Google

File: 1649179452352-2.jpg (107.92 KB, 1024x683, UZQxGS9-IkyvL8O8.jpg) ImgOps Google

File: 1649179452352-3.jpg (215.55 KB, 1280x853, rOfuEct-KMKtMWiS.jpg) ImgOps Google

File: 1649179452352-4.gif (13.22 MB, 520x293, download-ZrKZs0iu.gif) ImgOps Google

File: 1649179452352-5.gif (13.44 MB, 520x293, download-fsKgNkgh.gif) ImgOps Google

File: 1649179452352-6.gif (2.6 MB, 520x293, download-y8lmsmP6.gif) ImgOps Google

File: 1649179452352-7.gif (3.26 MB, 520x293, download-3FNOXzfi.gif) ImgOps Google

File: 1649179452352-8.gif (16.18 MB, 520x293, download-1wvxsCAV.gif) ImgOps Google


7edc3 No.2494

File: 1649865414927-0.jpg (45.85 KB, 803x802, tunaapari15471321101953808….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-1.jpg (46.83 KB, 730x731, tunaapari15471321101953808….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-2.jpg (67.79 KB, 999x912, tunaapari15509344791985704….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-3.jpg (60.99 KB, 1080x1080, tunaapari15203428141729083….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-4.jpg (29.49 KB, 1080x738, tunaapari15459247211943679….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-5.jpg (40.25 KB, 1080x1080, tunaapari15460977481945131….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-6.jpg (48.73 KB, 1080x968, tunaapari15461903271945907….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-7.jpg (76.82 KB, 1080x1350, tunaapari15836755382260356….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-8.jpg (71.66 KB, 962x1202, tunaapari15831559872255998….jpg) ImgOps Google

File: 1649865414927-9.jpg (68.36 KB, 1080x1350, tunaapari15831559872255998….jpg) ImgOps Google


7edc3 No.2495

File: 1649866073843-0.jpg (55.41 KB, 870x1000, stock-photo-211229199-m7dV….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-1.jpg (58.45 KB, 740x1000, stock-photo-210974467-CWvB….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-2.jpg (39.43 KB, 654x1000, stock-photo-214531239-Noqv….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-3.jpg (178.03 KB, 2000x1485, stock-photo-212358019-Hu6m….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-4.jpg (43.17 KB, 667x1000, stock-photo-211674165-dW2C….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-5.jpg (40.52 KB, 902x1000, stock-photo-222574341-ntMO….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-6.jpg (85.58 KB, 1000x1000, yoga-reflection-3_1094145-….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-7.jpg (73.9 KB, 1000x1000, yoga-reflection-5_1094146-….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-8.jpg (79.98 KB, 1000x1000, yoga-reflection-1_1094143-….jpg) ImgOps Google

File: 1649866073843-9.jpg (96.26 KB, 1000x1000, yoga-reflection-2_1094144-….jpg) ImgOps Google


7edc3 No.2497

File: 1649888783701-0.jpg (516.1 KB, 1077x1920, 1761277103_1948338-wXfD3Eu….jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-1.jpg (299.75 KB, 1077x1920, 1321269081_1948317-2vicZJF….jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-2.jpg (169.67 KB, 1077x1920, 443495780_1948241-1vr74FU8.jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-3.jpg (11.58 MB, 3904x6960, bitti5_1730696-PRWPv1BT.jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-4.jpg (55.58 KB, 620x1105, 582443684_1948259-wwQcHUWN.jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-5.jpg (20.98 MB, 3904x6960, bitik4_1730694-KzZpeFtF.jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-6.jpg (18.34 MB, 3904x6960, bitik3_1730695-yeu4g6vg.jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-7.jpg (189.41 KB, 1920x1077, 2013849053_1948346-gcRMIpe….jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-8.jpg (72.57 KB, 620x1105, 1921073619_1948341-QPA7qCL….jpg) ImgOps Google

File: 1649888783701-9.jpg (18.73 MB, 3904x6960, bitik5_1730693-91HSPIV3.jpg) ImgOps Google


7edc3 No.2498

File: 1649889293371-0.jpg (295.89 KB, 1920x1077, 520683234_1948250-PAvNOJvx.jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-1.jpg (16.02 MB, 6960x3904, ortayakarisik5_1663022-411….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-2.jpg (304.78 KB, 1920x1077, 1180206967_1948311-5nLTjMd….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-3.jpg (283.52 KB, 1920x1077, 1858620355_1948340-RkLFQMF….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-4.jpg (52.94 KB, 1280x720, 1017329500_1280_1352854-TK….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-5.jpg (209.42 KB, 1576x1080, 1701977265_1948332-VlZ9gpL….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-6.jpg (284.25 KB, 1920x1077, 233854070_1948222-qiCrPoeN.jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-7.jpg (220.52 KB, 1080x1863, 229553750_1948221-9NlM8u5q.jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-8.jpg (182.93 KB, 1077x1920, 1435839122_1948321-leBaVZ8….jpg) ImgOps Google

File: 1649889293371-9.jpg (106.23 KB, 620x1014, 911887198_1948293-nH5DtpOF.jpg) ImgOps Google

>>2497
fotoğrafları paylaşma düzenim obsesifliğimi çok açık ediyor mu sevgili anonlar?

90c2c No.2499

>>2498

anon kim bu ifrit? enis onur'un diger fotolari haric bir sey bulamadim

f38fd No.2500

ulan ne çirkin milletiz. bir de fotoğrafçılar da genelde dandik onursuz olsa daha sanatsal eserler ortaya çıkarırdı

d7317 No.2501

>>2498
bu kim soslarmısınız?ayakları çok çirkin ama çok seksi,pozlar da harika.

7edc3 No.2503

File: 1650059502106-0.jpg (243.56 KB, 1920x1077, 688820785_1948266-y7VdF2dC.jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-1.jpg (305.81 KB, 1920x1077, 1197968876_1948312-q6KNoJZ….jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-2.jpg (408.06 KB, 1920x1077, 1753659098_1948336-AC7ip8M….jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-3.jpg (289.62 KB, 1920x1077, 42033263_1948211-82P1adOQ.jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-4.jpg (10.75 MB, 3904x6960, bu6_1730692-ZrN3DpXI.jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-5.jpg (282.76 KB, 1077x1920, 2020677083_1948348-r3YtGm8….jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-6.jpg (405.47 KB, 1920x1077, 1603420077_1948328-Ci55sYT….jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-7.jpg (289.84 KB, 1077x1920, 1402284455_1948322-ti8jFSN….jpg) ImgOps Google

File: 1650059502106-8.jpg (289.22 KB, 1077x1920, 48974212_1948212-4ZcsJE2o.jpg) ImgOps Google


1195a No.2504

>>2503
fotolarda niye yüzünü gizlemeye çalıştığı şimdi belli oldu, nineymiş lan bu

57963 No.2505

>>2504
Ben o ninenin nefesini keserim vallaxi

>>2503
Sağol anon,adamsın.

92c24 No.2506

File: 1650453428212.jpg (8.02 KB, 320x180, mqdefault.jpg) ImgOps Google

anonlar şunu soslayabilecek var mı? onlyfans videolarına erişemiyorum

7edc3 No.2509

File: 1650480630844-0.jpg (283.48 KB, 1620x1080, 564230525_1948256-07cVQtIy.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-1.jpg (304.4 KB, 1920x1077, 540972398_1948251-rZNDMh6t.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-2.jpg (210.59 KB, 1242x828, 412756813_1948238-flhOYVn8.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-3.jpg (319.03 KB, 1770x1080, 397201681_1948231-8kZWykTL.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-4.jpg (303.73 KB, 1920x1077, 1133778482_1948306-igzRG1h….jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-5.jpg (338.5 KB, 1512x1080, 756681977_1948278-Y40Edppg.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-6.jpg (304.8 KB, 1920x1077, 1610733935_1948329-dHHqKIa….jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-7.jpg (339.1 KB, 1920x1077, 116982647_1948214-3QowgEfe.jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-8.jpg (600.75 KB, 1920x1077, 1249161771_1948314-fnrTrhL….jpg) ImgOps Google

File: 1650480630844-9.jpg (563.77 KB, 1920x1077, 1525560799_1948327-NwYvPsA….jpg) ImgOps Google


7edc3 No.2510

File: 1650480782008-0.jpg (223.77 KB, 647x1007, 1028910212_3166598-DXgNm82….jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-1.jpg (333.55 KB, 1030x1456, 1200863988_3166599-RrXWgu9….jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-2.jpg (342.52 KB, 957x1382, 484414039_3166595-BB9k8VTU.jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-3.jpg (531.56 KB, 1920x1077, 835515503_1948287-lZy4nqi9.jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-4.jpg (644.88 KB, 1077x1920, 2045804531_1948350-aJin5Oy….jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-5.jpg (544.35 KB, 1077x1920, 365407645_1948226-QhOZo1vA.jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-6.jpg (482.42 KB, 1920x1077, 751038703_1948277-XQCuV4SZ.jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-7.jpg (506.44 KB, 1920x1077, 2049479177_1948351-n6eJaJt….jpg) ImgOps Google

File: 1650480782008-8.jpg (993.17 KB, 3480x1952, 933249860_3166596-00HqgvaS.jpg) ImgOps Google

>>2509
bu kadar tuna yeter.

7edc3 No.2514

File: 1650564562318-0.jpg (36.66 KB, 1080x1080, 8F6Auwg.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-1.jpg (136.17 KB, 1900x1263, zO7Lar4.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-2.jpg (272.87 KB, 900x598, PksJqDD.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-3.jpg (239.96 KB, 900x598, BFuURMk.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-4.jpg (120.44 KB, 900x587, qsQa8SZ.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-5.jpg (72.43 KB, 1900x1484, SGgktQP.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-6.jpg (180.6 KB, 900x598, qr9qSet.jpg) ImgOps Google

File: 1650564562318-7.jpg (100.47 KB, 1900x1267, fyJq288.jpg) ImgOps Google

bu kılıç da diğer tiraddaki medine dilencisine girsin

7edc3 No.2517

File: 1650656749912-0.jpg (95.74 KB, 637x960, uxvsge1.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749912-1.jpg (59.14 KB, 598x900, ayLNUTA.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749913-2.jpg (913.46 KB, 2048x1360, H8dYbpr.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749913-3.jpg (1.05 MB, 1360x2048, z4oqNvc.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749913-4.jpg (169.75 KB, 1080x1080, a1Jiiwk.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749913-5.jpg (240.01 KB, 1080x1080, tmh18F3.jpg) ImgOps Google

File: 1650656749913-6.jpg (201.99 KB, 1080x1080, fkMrNsY.jpg) ImgOps Google


652d7 No.2518

>>2514
>>2517
bir onceki tiradda atilmisti bunlar zaten

7edc3 No.2519

>>2518
eee yani? o tirad gitti diye tekrar attım. tuna da ceyda da toru zamanından beri arada paylaşılıyor. hatta sayfayı aşağı kaydırırsan birtabakilham tiradı da var burada. ne yapalım şimdi? o zaman sen günyüzü görmemiş şeyler paylaş da ben takip edeyim biraz.

652d7 No.2520

>>2519
tekrar tekrar ayni seyler paylasilacaksa yeni tirad acilmasinin ya da eskisinin olmesinin ne anlami var onu belirtmek istedim.

85f69 No.2638

File: 1654040060071-0.jpg (112.46 KB, 1000x667, 6065201622_c17d1b63be_b-Gq….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-1.jpg (136.07 KB, 1000x687, 6065161672_bccf120145_b-2H….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-2.jpg (135.46 KB, 1000x667, 5984786753_d2b13e24c1_b-CE….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-3.jpg (136.06 KB, 1000x667, 6064612987_97772cb7ae_b-Ze….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-4.jpg (113.34 KB, 683x1024, 6064612389_b6080763c5_b-YA….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-5.jpg (137.21 KB, 1000x667, 6065201858_1c2c11786c_b-8M….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-6.jpg (91.95 KB, 1000x771, 6606028529_5fc23ed09e_b-4y….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-7.jpg (68.49 KB, 1023x666, 6606026787_ed55de64ca_b-AN….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-8.jpg (105.28 KB, 1000x667, 5985348284_238ef82dac_b-ew….jpg) ImgOps Google

File: 1654040060071-9.jpg (211.3 KB, 1000x718, 5976578699_3d696f2fcd_b-7C….jpg) ImgOps Google


85f69 No.2639

File: 1654121981784-0.jpg (255.68 KB, 1280x852, 24-eCg3IPAG.jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-1.jpg (193.2 KB, 1280x746, 110-wfx1f7Qm.jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-2.jpg (236.52 KB, 852x1280, 34-fMmumPFE.jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-3.jpg (429.83 KB, 1280x1919, 1494445478677-vx9Wg9H6.jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-4.jpg (44.29 KB, 1080x677, tumblr_nvrgrzBoXS1qzaxz7o1….jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-5.jpg (120.49 KB, 1280x720, tumblr_nwqvfmAO5w1qzaxz7o1….jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-6.jpg (38.29 KB, 1080x719, tumblr_nwepk0ousU1qzaxz7o1….jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-7.jpg (44.27 KB, 1080x607, tumblr_nxzh59xeG51qzaxz7o1….jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-8.jpg (158.65 KB, 853x1280, tumblr_om1d3bBabL1qzaxz7o1….jpg) ImgOps Google

File: 1654121981784-9.jpg (56.35 KB, 1080x697, 16583811_124001144788095_2….jpg) ImgOps Google


d4b2e No.2646

File: 1655352923592-0.jpg (952.09 KB, 1335x2000, 98d09192-f6ee-4cab-9a8f-57….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-1.jpg (442.44 KB, 1920x1282, 052c99c9-ec72-4f24-8784-4f….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-2.jpg (837.54 KB, 1920x1282, e025e3ca-8faa-4f15-a9d9-07….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-3.jpg (836.18 KB, 1920x1282, dc9b9da8-587d-420f-bb42-7b….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-4.jpg (680.23 KB, 1920x1282, 7fe7cce1-f849-463a-99e6-98….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-5.jpg (479.95 KB, 1920x1282, 5f2d3733-ee08-4688-95f5-17….jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-6.jpg (185.36 KB, 1800x1200, 4544327-a5EPhiVd.jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-7.jpg (252.05 KB, 1800x1376, 3633668-BEJCDqXC.jpg) ImgOps Google

File: 1655352923592-8.jpg (265.48 KB, 1848x1280, 1585201969_dscf4498-iUAXSV….jpg) ImgOps Google


d4b2e No.2647

File: 1655353400732-0.jpg (191.81 KB, 1776x1184, 1550393288_6D3AB1C7-2368-4….jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-1.jpg (310.08 KB, 1776x1184, 1550907531_032197A6-F7CB-4….jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-2.jpg (32.18 KB, 667x1000, stock-photo-247499725-5qiI….jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-3.jpg (468.66 KB, 5137x3893, 5489534-76YvzU2S.jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-4.jpg (283.92 KB, 3613x5191, 4697054-f9QM1ZJJ.jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-5.jpg (915.6 KB, 4000x5760, 5478993-RefRooTP.jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-6.jpg (612.8 KB, 5474x3571, 4565551-ZM9LyM8Z.jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-7.jpg (91.14 KB, 939x1280, 1550477351_DSCF1044-jtYU0P….jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-8.jpg (63.29 KB, 720x1280, 1551780128_906823E1-8912-4….jpg) ImgOps Google

File: 1655353400732-9.jpg (191.81 KB, 1776x1184, 1550393288_6D3AB1C7-2368-4….jpg) ImgOps Google


d4b2e No.2648

File: 1655353849741-0.jpg (97.83 KB, 1345x1800, 3983403-BETyL9sY.jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-1.jpg (259.29 KB, 960x960, YAA_6366-70-p2ND8JTI.jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-2.jpg (168.62 KB, 960x960, YAA_6360-68-hdpi36rL.jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-3.jpg (92.6 KB, 863x1000, stock-photo-256361255-uKBK….jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-4.jpg (357.13 KB, 3345x4211, 5494232-vX08p64w.jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-5.jpg (242.25 KB, 801x1200, selay-2-97F3Y4Cl.jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-6.jpg (115.73 KB, 696x1000, stock-photo-239933787-AEl1….jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-7.jpg (104.17 KB, 717x1000, stock-photo-238703375-F8Xz….jpg) ImgOps Google

File: 1655353849741-8.jpg (81.64 KB, 705x1000, stock-photo-258656157-UrDy….jpg) ImgOps Google


d4b2e No.2649

File: 1655354359739-0.jpg (95.67 KB, 960x641, YAA_8487-9-RYgDzN8q.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-1.jpg (72.13 KB, 1000x1000, selay-5-Bn3sMVBS.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-2.jpg (90.67 KB, 1000x1000, selay-15-ymVACanw.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-3.jpg (83.15 KB, 1000x1000, selay-17-7GUPztWC.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-4.jpg (67.47 KB, 1000x1000, selay-16-xvWGew4o.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-5.jpg (185.84 KB, 1000x1000, selay-10-Tf6j6bTP.jpg) ImgOps Google

File: 1655354359739-6.jpg (206.11 KB, 1000x1000, selay-3-PFM47Yfl.jpg) ImgOps Google


5980b No.2650

>>2648
nicholas refn filmi havası verdi bana. gelecekseniz böyle sanatlar pozlarla gelin.

d4b2e No.2651

>>2650
neon demon nasıldı anon? festivale geldiğinde gitmeye niyetlenip gidememiştim.

33fc5 No.2653

Anonlar hatırlayanınız vardır diye soruyorum bu yıllar önce (sanırım) Toru'ya biri zengin cılız bir kızın Burning Man'den fotoğraflarını atmıştı. Başka fotoğrafları da vardı. Olayı hatırlayan var mı?

5980b No.2654

>>2651
refn abimiz müzikleriyle, görselliğiyle döktürmüş. drive ve only god forgives arasına koyarım.

https://www.youtube.com/watch?v=4n6c339dsgs

e8c75 No.2655

tengri aşkına birisi eski tiradın arşivini aldıysa linkini atsın buraya[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]