[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1612223723272.jpg (793.16 KB, 1920x1280, 3:2, 5.jpg) ImgOps Google

d35cc No.1690

Buse Kılınçdemir aka Kızılnudist patreon açmış, var mıdır parayı basıp arşivlemiş olan?

https://www.patreon.com/Kizillolita

f41fc No.1691

File: 1612229873453.jpg (31.87 KB, 620x350, 62:35, jamesmcavoy.jpg) ImgOps Google

>Modellik konusunda kendini geliştirmeye çalışan 24 yaşında bir kimya mühendisi öğrencisiyim.
Ayrıca ben gezgin bir kadınım. Önce yaşadığım coğrafyayı gezip sonra tüm dünyayı tatmak istiyorum.
alfa yarrağı istiyorum diyeceğine nasıl kıvırıyor kek be.

cb512 No.1703

https://www.makani.io/whitemag_ bu hatun değil ama başka bir sürü taş hatunun burda olabileceğini düşünüyorum. Üyelik alan olur da fotoğrafları buraya postlarsa güzel olur.

3cbad No.1974

yok mu şu elemanın postlarını patlatan bir babayiğit burada

https://www.patreon.com/anarsikarda

3cbad No.1980

File: 1618100880031.jpg (4.75 MB, 4912x7360, 307:460, 1(32).JPG) ImgOps Google

alın bu size yeter bir süre

ebf23 No.1981

>>1980
kim bu anon

dd668 No.1982

66
PATRONS
$179
PER MONTH

==
11.814 dolar.

ah bokistan ah. götünü yırtarsın ama bir amcık kadar değer katamazsın kendine.

39a79 No.1983

>>1982
66 patron her ay 179 ateslemiyor. totalde 179 aliyor.

d9c31 No.1984

File: 1618138095105.jpg (102.51 KB, 456x684, 2:3, 1 (4).jpg) ImgOps Google

>>1981
buse işte

c5a3c No.1985

>>1984
aksk34 anon sen misin? gelmene çok sevindim eğer öyleyse. umarım lotus şeyma, cansu ezgi vs… gibi kısmen kayıp içerikleri de dumplarsın buraya.

1077f No.1986

File: 1618159777635.jpg (507.4 KB, 912x1368, 2:3, deneme.jpg) ImgOps Google

>>1984
eyçdi

79f3d No.1987

>>1986
çok çirkin bu be

3997e No.1988

>>1980
moar plsss

56574 No.1989

>>1980
Dediğin patreon hesabından aldıysan bir tane de lildiazem'in fotoğraflarından paylaşabilirsen çok makbule geçer be anon.

3cbad No.1990

anarsikarda yla dgdealer patreonlarını yükleyin size buluvahide nin nudelerini paylasacam anonlar

56574 No.1992

>>1990
Elimizde olsa dükkan senin anon. Karşılık beklemen bir miktar üzmedi değil.

148d0 No.1993

>>1690
>kizil lolita

kek

fd6df No.2019

File: 1619624361229.jpg (552.93 KB, 1323x1850, 1323:1850, lil.jpg) ImgOps Google

ahanda lildiazem

4250d No.2020

>>2019
süpersin anon moar varsa /s/osla pls

ce8f8 No.2023

File: 1619682393731.mp4 (3.64 MB, 720x1280, 9:16, VID_174091204_041937_040.mp4) ImgOps Google

>>1990
buluvahide yi görelim.

62465 No.2026

>>1986
anon bunu hangi programla yaptın?

fd6df No.2027

File: 1619725646991.jpg (180.73 KB, 659x989, 659:989, Adsız.jpg) ImgOps Google

memnune olan varsa yüklesin beyler

fd6df No.2028

bu moar dediğiniz kim gençler belki bende vardır

3cbad No.2029

File: 1619734524847.jpg (407.85 KB, 1200x1800, 2:3, vahidebulu.jpg) ImgOps Google

>>2023 al bakalim sozum soz. bende dahasi var, sizde dahasi var mi?

3cbad No.2030

File: 1619734590310.jpg (234.88 KB, 1066x1600, 533:800, EFkuYDlXoAApXDx.jpg) ImgOps Google

>>2029
şu pozun devam pozu

0a92d No.2031

>>2023
bu kız çok hoşmuş, lisedeki sınıf arkadaşıma benziyor

0a92d No.2032

>>2023
yoksa bu o mu ?
Adı dilan değil dimi

62465 No.2033

File: 1619737299784-0.jpg (767.07 KB, 1200x1799, 1200:1799, 1 (1).jpg) ImgOps Google

File: 1619737299784-1.jpg (526.05 KB, 1400x934, 700:467, 1 (2).jpg) ImgOps Google

File: 1619737299784-2.jpg (187.02 KB, 1080x1350, 4:5, 1 (3).jpg) ImgOps Google

File: 1619737299784-3.jpg (163.44 KB, 1080x1350, 4:5, 1 (4).jpg) ImgOps Google

çorbada benim de tuzum bulunsun

3cbad No.2034

File: 1619738838528.jpg (823.4 KB, 1080x1473, 360:491, IMG_20210430_022635.jpg) ImgOps Google


3cbad No.2035

File: 1619739037267.jpg (634.33 KB, 1080x2400, 9:20, Screenshot_2021-04-30-02-2….jpg) ImgOps Google

>>2033
Sende de iyi arşiv var gibi anon, dök bakalım eteklerindekileri

eaf06 No.2036

>>2034
Bu 20 kilo yaratık yerine doğru düzgün şeyler postalasanız iyi olacak. Bunun arşiv değeri mi var midemi bulandırdı

fd6df No.2037

File: 1619757200545.jpg (1.56 MB, 3803x1813, 3803:1813, Adsız.jpg) ImgOps Google

buse ve lildiazem sansürsüz. memnuneyi görelim anonlar

1077f No.2038

File: 1619758889931.png (1.19 MB, 1058x2382, 529:1191, slide.png) ImgOps Google

>>2026
fotoğraflar için topaz -gigapixel ai
2d 3d çizim için -waifu2x
karıncaları detaylı azaltmak için -neat image

62f81 No.2039

>>2033
>>2037
ikiniz de süpersiniz /b/ros teşekkürler dahası varsa sossus bırakmayın pl/s

4ecde No.2040

>>2037
threadın vibesini bozmak istemiyorum ama neden poşet/naylon var?

>>2035
madem arşiv yapılıyor şunu da tam çözünürlükte atın bari

d468c No.2041

>>1980
Devamı vardır sende. :)

aa237 No.2042


>>2036
git ötede balina avla

>>2035
>>2033

teşekkürler anonlar

54207 No.2043

File: 1619787308219.jpg (76.72 KB, 1024x678, 512:339, b6daa8f330c4bbdd97f118703e….jpg) ImgOps Google

miru-çan da girer mi bu işlere?

62465 No.2044

File: 1619911048092.jpg (13.65 MB, 7952x5304, 994:663, 4.jpg) ImgOps Google

bunun gerçek adını bilen bir anon var mı?

eaf06 No.2045

>>2044
tiradda tek bu kızı beğendim, bunun başka fotosu var mıdır anon soslarsan sevinirim. ayağı gözüken falan.

8a090 No.2046

>>2034
Bulucuğumun devamı kimdeyse ne istiyorsa yapın lan

fd6df No.2047

memnunenin özel fotilerini yükleyin, bu kızları çeken elemanın 15 dolarlık tam
patreon arşivini yüklicem

91ba1 No.2048

File: 1619979815439.png (1.51 MB, 828x1792, 207:448, 1A13B46E-A44F-456B-A498-B5….png) ImgOps Google

Biri şu karıyı atsın tüm arşivimi yığarım buraya

fd6df No.2049

File: 1619982899979.jpg (6.26 MB, 7952x5304, 994:663, 04_1.jpg) ImgOps Google

memnuneyi görelim hadi

fd6df No.2050

File: 1619983006801.jpg (7.39 MB, 7952x5304, 994:663, 01_1.jpg) ImgOps Google


91ba1 No.2051

Eee gençler hani etkileşim ????[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]