[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1608174495388.mp4 (71.74 MB, 1280x720, 16:9, 2015.mp4) ImgOps Google

29d07 No.1578

Hadi yine iyisiniz köftehorlar.

29d07 No.1579

File: 1608175775462.mp4 (66.37 MB, 1280x720, 16:9, 2014.mp4) ImgOps Google


29d07 No.1580

File: 1608178313558.mp4 (13.33 MB, 360x240, 3:2, WELCOME_TO_THE_MACHINE.mp4) ImgOps Google


36dbd No.1581

bir erkek neden aşağılanmaktan hoşlanır ki? freudan bir neden dışında (mommy issues, küçük penis vs) açıklaması var mı?

29d07 No.1582

File: 1608180304098-0.mp4 (50.64 MB, 1326x720, 221:120, WELCOME_TO_THE_MACHINE-BLO….mp4) ImgOps Google

File: 1608180304098-1.mp4 (38.46 MB, 440x240, 11:6, 2014-2.mp4) ImgOps Google

>>1581
konu hakkında konsensus sağlanabilmiş değil. kimileri bastırılmış eşcinsellik sonucu diyor kimileri ise tıpkı homoseksüellik, biseksüellik gibi ayrı bir cinsel yönelim olduğunu iddia ediyor. sadece mazoşizm olduğunu iddia edenler de mevcut. maalesef sorduğun sorunun şu an için kesin bir açıklaması yok ama bence mazoşizm ve biseksüelliğin birleşmesinin sonucu.

751b2 No.1583

File: 1608261671420-0.mp4 (29.53 MB, 852x480, 71:40, sasdasdasd.mp4) ImgOps Google

File: 1608261671420-1.mp4 (988.66 KB, 426x240, 71:40, sdfsdfdf.mp4) ImgOps Google

File: 1608261671420-2.mp4 (52.25 MB, 1280x720, 16:9, sdfsffs.mp4) ImgOps Google

File: 1608261671420-3.mp4 (36.06 MB, 404x240, 101:60, dsfsdfsf.mp4) ImgOps Google

File: 1608261671420-4.mp4 (11.28 MB, 1280x720, 16:9, asdsdsda.mp4) ImgOps Google

bu da son olsun. eved.

723ce No.1588

tirad hiç ilgi görmedi. tahta vanilyacı dolu herhal.

b83bf No.1604

>>1588
benim de ilgimi çekmiyor ama sorun o değil. tahta can çekişiyor. tahtacılık ruhu ölüyor. hiç akmıyor artık. keşke 5 yıl önceki haline tekrar dönse.

3666e No.2145

>>1578
daha var mı anon?

988dd No.2146

ilgimi çekmiyor.(KURALLAR.HTML)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]