[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1608021781593-0.png (2 MB, 1152x2048, 9:16, AAAAAAAAAAAAAAAA.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-1.png (1.75 MB, 1538x2048, 769:1024, BBBBBBBBBBBBB.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-2.png (2.04 MB, 1538x2048, 769:1024, CCCCCCCCCCCCCC.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-3.png (1.26 MB, 1920x1080, 16:9, DDDDDDDDDDDDDD.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-4.png (2.36 MB, 1152x2048, 9:16, FFFFFFFFFFFFFFFFFFF.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-5.png (1018.56 KB, 2048x1428, 512:357, EEEEEEEEEEEE.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-6.png (1.85 MB, 1920x1080, 16:9, sdad.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-7.png (1.89 MB, 1920x1080, 16:9, sfasds.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-8.png (1.11 MB, 2160x2160, 1:1, SDFSDF.png) ImgOps Google

File: 1608021781593-9.png (2.66 MB, 1426x2048, 713:1024, SDDFASD.png) ImgOps Google

909bf No.1568

Saygılarımızı sunuyoruz efendim.

aac48 No.1569

File: 1608023430809.mp4 (1.08 MB, 1280x720, 16:9, asdasdadasda.mp4) ImgOps Google


453d6 No.1570

op gerekli bir tirad açmışsın ama asyalı hanımefendilein yüz ve vücut hatları fazla androjenik olduğundan işkillendim. balık tutacaksak ona göre söyle.

e3715 No.1572

File: 1608090158443-0.mp4 (835.58 KB, 720x1280, 9:16, aaaaaaaaaaaaaa.mp4) ImgOps Google

File: 1608090158443-1.mp4 (1.53 MB, 720x1252, 180:313, bbbbbbbbbbbbbbb.mp4) ImgOps Google

File: 1608090158443-2.mp4 (1.65 MB, 1280x720, 16:9, cccccccccccccccccc.mp4) ImgOps Google

File: 1608090158443-3.mp4 (1.32 MB, 720x1280, 9:16, dddddddddddddddd.mp4) ImgOps Google

>>1570
balık olsa ayrıca belirtirdim anoncuğum. ayıp ettin.

453d6 No.1573

>>1572
kusura bakma op. peki nereli bu hanımefendi? kore, japon, çin için fazla ince uzun. yüzü de garip. az daha esmer olsa taylandı diyeceğim ama o da yok. nedir, kırma filan mı?

6e792 No.1577

File: 1608173584321-0.png (1.8 MB, 1538x2048, 769:1024, ffffffffffffff.png) ImgOps Google

File: 1608173584321-1.png (2.16 MB, 1246x2048, 623:1024, eeeeeeeeeee.png) ImgOps Google

File: 1608173584321-2.png (2.25 MB, 1338x2048, 669:1024, dddddddddd.png) ImgOps Google

File: 1608173584321-3.png (3.5 MB, 1536x2048, 3:4, bbbbbb.png) ImgOps Google

File: 1608173584321-4.png (2.87 MB, 1536x2048, 3:4, cccccccc.png) ImgOps Google

>>1573
japon olduğunu söylüyor ama aksansız ingilzce konuşuyor trad japon değil. Yüksek ihtimal amerikan-japon kırması.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / bbb / g / s / v ] [ rastgele ] [ Kurallar / Stats ] ]