[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1595844000904.jpeg (42.27 KB, 452x678, 2:3, images.jpeg) ImgOps Google

61ee9 No.1447

Aranızda benim gibi balina kuyruğu kot pantolondan fırlayan don veya tanga fetişi olan var mı? Sokakta yere düşürdüğü bir şeyi almak için eğilen, bank veya otobüs durağı gibi oturanın arkadan götüne bakabileceğim yerlerde oturan veya düşük bel kot giyip kenarlardan donlarının melabaaa dediği kızlar 13'lüğümü obsidyene çeviriyor. Özellikle sırtı açılmasın diye tişörtünü kotunun içine sokan fakat eğilince fırlamış tişörtten göt çatalları ve hatta donları gözüken kızları tarif bile edemiyorum muhteşem bir haz veriyorlar bana.

Mobilibnesi olduğum için fazla görsel atamıyorum, ara ara hoşuma giden balina kuyruklarını dumplarım. Tabii siz de katkıda bulunursanız müteşekkir olurum.

e6551 No.1449

sana bir doz tesisatçı yazıyorum op. haftada bir kullan, musluğun contalarını filan kanırt, gelsin adam, otur izle[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]