[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1581462598930.jpg (605.45 KB, 2048x1286, 1024:643, 1580423994820.jpg) ImgOps Google

b6fcd No.914[Reply]

Merhaba anonlar, çok gereksiz diyebilirsiniz ben yine de anlatayım

Yardıma ihtiyacım var. Arşivimdeki içerikleri daha düşük boyutlara indiriyorum
Videonun (ses ve görüntü bit hızlarıyla oynamak gibi)

5-6 farklı kalitede videoları çıkarttım ama aradaki kalite farkını algılayamıyorum ben, bu konuda sizden yardım istiyorum.
Yardım etmek isterseniz atmaya başlarım.
19 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

fbfe1 No.939

>>938
ortalam bitrate 1.6k

umarim yardimci olabildim anoncum

c61e7 No.940

>>939
kbakma gec cevap verdim
seninle nasil iletisime gecebilirim :)
Eposta adresi yazacaktım ama burada herkese görünecek, silme de mümkün değil.

fbfe1 No.941

>>940
burdan devam edebiliriz anon.File: 1581631910630.webm (3.61 MB, 854x480, 427:240, 1579129150525.webm) ImgOps Google

7fc90 No.922[Reply]

nasıl male squirt yapabilirim?

70c90 No.926

>>922
Kadın duş aldı amina koyum.

24da4 No.927

bol su iç işe.File: 1539692092790.mp4 (1.22 MB, 640x360, 16:9, cuck1.mp4) ImgOps Google

900de No.257[Reply]

evet yerli alagavatlar
22 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

ec573 No.887

File: 1580439389554.png (356.78 KB, 651x627, 217:209, doubt.png) ImgOps Google

>>885
>"izmir'in erkekleri rahat adamlar" diye iç anadolulu dedeye veriyor kadın lel.
montunu bile cikarmayan bir dayiya veriyor, nasi bir para verdiyse dayi artik bunun gotunu de yalarlar, izmirliler iyi yakmis dayiyi demek ki.

37cf3 No.890

>>886
Çükü çok uzun değil ama kalın. Yaşına bakarsak o da normal. Büyüdükçe uzuvlar kalınlaşıyor. 3-5 seneye büzüşür pipisi

>>887
Gerçek veya değil umrumda değil. Tirad ölmesin diye yükledim. Bu aralar anydesk ile karısını ifşa edenlerin bilgisayarlarına bağlanıyorum. Gavatlık tüm dünyada artışta.

44f6c No.918

>>885
Pc kası sağlamFile: 1546256367238.png (162.57 KB, 1280x1280, 1:1, png-format-images-of-pepe-….png) ImgOps Google

b8780 No.349[Reply]

5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

a7049 No.373

>>371
>kızın canı yanıyor
25 kontore veriyor diye duzeltelim sunu.

50957 No.913

File: 1581287304538.jpeg (215.66 KB, 2362x1575, 2362:1575, pexels-photo-156731.jpeg) ImgOps Google

>>350
fuggg bu postu geçen yılbaşında atmıştım hayatımda değişen çok az. bu tiradı kim neden bumplıyor?

1b8a8 No.942

>1 year ago
bunu da gördük çanlarda
vaxFile: 1577705053969.png (21.16 KB, 1280x901, 1280:901, 1280px-YouTube_full-color_….png) ImgOps Google

43237 No.842[Reply]

burda az takipçili güzel youtüp kanaları paslıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=dnLyDM3vTdg
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

38086 No.908


fde00 No.910

File: 1580915604189.mp4 (3.46 MB, 640x360, 16:9, AdmiredAgonizingAntarcticg….mp4) ImgOps Google

>>909
fakat bu tahta ciplaklik icin. sentup materyali icin degil.

53715 No.911
File: 1580495526531.webm (3.99 MB, 854x480, 427:240, 1580292260854.webm) ImgOps Google

beb35 No.889[Reply]

alfa tiradı

6e557 No.904

ulan sos verseydin bari kimdir bu herif site vsFile: 1572212120265.jpg (224.52 KB, 900x1200, 3:4, EGWWL1KW4AAOR1r.jpg) ImgOps Google

b09a0 No.759[Reply]

Ama kafamız nasıl güzel.
https://twitter.com/kekstarr19/media
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

76661 No.880

File: 1580257525558.png (387.19 KB, 680x708, 170:177, a09.png) ImgOps Google

tirkolar tosunlayıp yeni açtığı hesabı da kapattırmış. Ne istediniz thot waifumdan barbarlar kattiler eroyin tüccarları

dceb4 No.881

>>761

sağol anon

bdee2 No.882

>>880
wallaxi bu tirkoların ben sikişemiyorsam kimse sikişemesin hasetinden gına geldi. acını anlıyorum anonFile: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[Reply]

beklenen yerli ve milli tirad.
52 posts and 123 image replies omitted. Click reply to view.

ef82f No.875

File: 1579958421717-0.jpg (102.36 KB, 640x640, 1:1, 14097965544_0027eeff95_o.jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-1.jpg (232.24 KB, 536x800, 67:100, d34zo38-ce718682-732a-4995….jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-2.jpg (264.75 KB, 800x609, 800:609, d45ybym-22e18ea7-51ef-4c33….jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-3.jpg (275.38 KB, 800x637, 800:637, d72nbn4-c801ae4e-9f23-4859….jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-4.jpg (263.44 KB, 1403x915, 23:15, gb.jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-5.jpg (264.29 KB, 536x800, 67:100, d2u1hiv-c34bb6ef-f850-4b4b….jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-6.jpg (251.45 KB, 800x780, 40:39, d2yz9u5-0e4b425c-7bbc-42b9….jpg) ImgOps Google

File: 1579958421717-7.jpg (227.37 KB, 800x781, 800:781, d3793c8fb4c7f02d48fc411de8….jpg) ImgOps Google


ef82f No.876

File: 1579958798050-0.jpg (164.34 KB, 800x591, 800:591, d30mchz-31f0c000-c879-4699….jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-1.jpg (279.67 KB, 536x800, 67:100, d36pn08-2aff3096-6761-4c32….jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-2.jpg (406.58 KB, 800x656, 50:41, dajymcl-a4ae86dd-3096-4e3d….jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-3.jpg (344.55 KB, 800x538, 400:269, dcogaqc-ecc76f42-9481-4c7b….jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-4.jpg (149.69 KB, 1200x1200, 1:1, giz1.jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-5.jpg (350.77 KB, 1800x1200, 3:2, giz2.jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-6.jpg (146.88 KB, 928x1200, 58:75, giz6.jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-7.jpg (222.58 KB, 1800x1200, 3:2, giz10.jpg) ImgOps Google

File: 1579958798050-8.jpg (119.79 KB, 800x1200, 2:3, giz12.jpg) ImgOps Google


ef82f No.877

File: 1579959443505-0.jpg (173.62 KB, 620x1056, 155:264, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-1.jpg (156.92 KB, 620x1136, 155:284, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-2.jpg (58 KB, 620x388, 155:97, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-3.jpg (87.58 KB, 620x930, 2:3, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-4.jpg (52.79 KB, 620x413, 620:413, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-5.jpg (284.5 KB, 620x1368, 155:342, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-6.jpg (103.92 KB, 620x930, 2:3, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-7.jpg (168.48 KB, 620x930, 2:3, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google

File: 1579959443505-8.jpg (103.31 KB, 620x879, 620:879, gizem-barlak-dan-sexy-pozl….jpg) ImgOps Google
File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply][Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
200 posts and 224 image replies omitted. Click reply to view.

dc326 No.840

File: 1577643672601.png (751.09 KB, 640x1136, 40:71, vlcsnap-2019-12-29-21h16m5….png) ImgOps Google

bu sene resmen iliğimi kuruttu iliğimi!

3804f No.841

>>840
ayaklar deforme

3283c No.871

File: 1579880290821.png (2.17 MB, 1231x1694, 1231:1694, AFGB.png) ImgOps Google

yeni ayak fetişçilerine, ayak fetişine ısınmaya uğraşanlara gelsinFile: 1579374379129.jpg (39.08 KB, 600x598, 300:299, 1562839902589.jpg) ImgOps Google

502a1 No.869[Reply]

Gerçek hermafrodit porno starı var mı?


File: 1579099490596-0.jpg (109.6 KB, 980x551, 980:551, sample.jpg) ImgOps Google

File: 1579099490596-1.jpg (110.38 KB, 533x800, 533:800, 01.jpg) ImgOps Google

File: 1579099490596-2.jpg (343.8 KB, 1018x2574, 509:1287, 1.jpg) ImgOps Google

103d1 No.863[Reply]

bakireymiş
1 post omitted. Click reply to view.

7a056 No.865

melek midir????

77fc2 No.866

doktor kontrolü mü var, dolandırıcılık davası mı açacaklar amk.
salla gitsin bakire diye.(KURALLAR.HTML)

103d1 No.867

>>864
ben de amının içine bakayım diye indirdim, göstermedi.File: 1578557689819.mp4 (3.9 MB, 360x640, 9:16, IMG_20200109_111213_969.mp4) ImgOps Google

9db9b No.852[Reply]

Kutu açılımı tiradı
7 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

5357b No.860

File: 1578673466022.webm (3.1 MB, 1280x720, 16:9, 75cb5a6ff33312aa23bf59aee….webm) ImgOps Google

NE YAPTIM

TUTTUM

5357b No.861

File: 1578673532005.webm (2.18 MB, 480x480, 1:1, 4889fbb902037e3972c60dab7….webm) ImgOps Google

NE YAPACAĞIM

AÇACAĞIM

6a67e No.862

File: 1578838920122.png (516.96 KB, 738x1083, 246:361, 1577297876345.png) ImgOps Google

>>860

ismini verebilir misin anon-kun?File: 1577747484218.mp4 (15.42 MB, 640x360, 16:9, xvideos.com_effa35d73d2932….mp4) ImgOps Google

5932e No.845[Reply]

elmas tiradi

c8ddb No.846

film mi bu. öyleyse ismi nedir?

5ef50 No.847

>>846
video ismini aratıp buldum anon

https://www.imdb.com/title/tt8378126/

5ef50 No.849

>>847
geçe geçe izledim yarrak gibi filmdi. NTR hentailer bundan 100 kat güzeldir.File: 1573203130648.webm (3.38 MB, 512x384, 4:3, mh.webm) ImgOps Google

e9291 No.767[Reply]

pornolardan komik anlar
1 post omitted. Click reply to view.

e9291 No.770

File: 1573374606897.webm (2.58 MB, 654x480, 109:80, 6.webm) ImgOps Google


20ba4 No.772


134e8 No.848

>>770
kız gülüyor bildiğin herhalde webcam önizlemesini görüyor ekrandanFile: 1577171707627.png (57.33 KB, 1200x1200, 1:1, 1200px-Periscope_Logo.svg.png) ImgOps Google

d310a No.825[Reply]

periscope tiradı vardı ne oldu

d310a No.829

yok mu

0c1dc No.830

>>829
var miFile: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
13 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

f11e4 No.664

File: 1564337584592.webm (8.3 MB, 1280x720, 16:9, AdvancedDarkGroundbeetle.webm) ImgOps Google


34c94 No.744

> o his ki
penisin bu oyuncağından küçük olduğu gerçeği

8c96f No.766

>>642
tam anlamıyla cheerleader effect. soldaki ve sağdaki bildiğin tipsiz iğrenç birlikte oldukları zaman güzel geliyor.File: 1572262920628.jpg (16.46 KB, 236x236, 1:1, c6bc198d88ba785b13db0a80bf….jpg) ImgOps Google

dd658 No.764[Reply]

diyaloglar efsane gibi… Ar*pça bilen hayatsız biri çevirse ne güzel olur. lel

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5db4cb16ec074


File: 1572114497922-0.jpg (139.14 KB, 640x853, 640:853, dilandere1.jpg) ImgOps Google

File: 1572114497922-1.jpg (151.23 KB, 640x870, 64:87, dilandere2.jpg) ImgOps Google

File: 1572114497922-2.jpg (165.15 KB, 640x852, 160:213, dilandere3.jpg) ImgOps Google

File: 1572114497922-3.jpg (135.42 KB, 640x795, 128:159, dilandere4.jpg) ImgOps Google

File: 1572114497922-4.jpg (109.63 KB, 590x787, 590:787, dilandere5.jpg) ImgOps Google

File: 1572114497922-5.jpg (200.18 KB, 640x1139, 640:1139, dilandere6.jpg) ImgOps Google

488f4 No.754[Reply]

ben bi yarım saat aradım, diğerlerinize kolaylık olsun
1 post omitted. Click reply to view.

33d9d No.756


09279 No.757

>>755
uzun süredir merak ediyorum anon

d1bae No.763

genetik çöplükFile: 1569597386273.jpg (277.48 KB, 2448x3264, 3:4, IMG_20180828_184230.jpg) ImgOps Google

0b4ed No.740[Reply]

şaheseri oyla
3 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

e2de2 No.745

bu güzelim hatunları kim sikiyor ya, kim bunlarla duvar pingpongu oynuyor, kim bunların çığlıklarıyla apartmanı inletiyor? vallahi bu devirde bakir kalmayı başarabilen bir ben kaldım bir de murat, vallahi helal olsun billahi helal olsun

7060c No.746

bunların bilgisayarına infiltrate edip webcamlerinden bbc pornosu izlerken mastürbe etmelerini izlemek isterdim

d6360 No.758

1/10File: 1563053208261.jpg (54.3 KB, 576x1024, 9:16, SLTWqyC.jpg) ImgOps Google

ea47d No.631[Reply]

sence de onu hatırlamanın zamanı gelmedi mi anon?
28 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

f6c99 No.726

File: 1567302981359.webm (416.25 KB, 404x720, 101:180, 1514758824414-1.webm) ImgOps Google


1bcc0 No.728

>>724

Deli olmasa evlenilecek bir kadın, çok tatlı ve güzel bir yüzü var…

c5f79 No.732

>>728
Senin de çocuğunu elinden alıp kaybetseler sen de delirirsin anon. İkincide düzelir

>>646
Hamileyken bushy bi mr.bison videosu vardı. Webm de yapılmıştı. Elinde olan var mı?Previous [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]