[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
15 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

c76bf No.83

>>82
bunun tüm gün terlemiş çorabının tekini burnuma sokar diğerini sikime takar bunu baginasından ayaklarını yalaya yalaya sikerim

c76bf No.84

>>82
sosunu istemeyi unuttum

ab4ce No.87

>>82
sos?File: 1534263867693.webm (1.18 MB, 720x480, 3:2, 1533899386553.webm) ImgOps Google

1fe53 No.86[Reply]

göbeğine boşalmak istiyorum


File: 1534080465782.png (1.85 MB, 1536x2048, 3:4, ClipboardImage.png) ImgOps Google

3bb5a No.85[Reply]File: 1533217596919.jpg (34.6 KB, 480x640, 3:4, DjkJYWTUYAA1rwF.jpg) ImgOps Google

7c391 No.65[Reply]

Rezbiyemler götümü harlıyor

ayrıca ofişıl ablacı tiradı
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

7c391 No.68

File: 1533220525261.webm (12.82 MB, 854x480, 427:240, 4.webm) ImgOps Google

yalnız Allaxı var iyi sikiyor çıtırları

7c391 No.69

File: 1533220769281.webm (8.24 MB, 854x480, 427:240, 5.webm) ImgOps Google

>>68
hop hop hop

7c391 No.81

File: 1533500418047.jpg (156.42 KB, 933x541, 933:541, 1533497563377.jpg) ImgOps Google
File: 1533397384661.png (390.21 KB, 600x337, 600:337, ClipboardImage.png) ImgOps Google

1d687 No.79[Reply]File: 1533236114718.jpg (112.07 KB, 1080x1080, 1:1, a533e377f4463aacebe60aa8e6….jpg) ImgOps Google

46d28 No.72[Reply]

Ankara'da escort'a gitmek istiyorum anonlar.Ama düzgün birşey olsun istiyorum para konusunda sıkıntı yok nasıl bulabilirim ?

2a1a9 No.75

File: 1533244579058.jpg (255.24 KB, 643x670, 643:670, 1530009709481.jpg) ImgOps Google

>>72
Kaşar mı? Tabi ki Sikivago™, size en uygun orospuyu sikivago aracılığıyla bulup kullanıyorsunuz üstelik yatakta ödeme kolaylığıyla.

Sikişi mi? Sikivago™

5f141 No.78
File: 1532779919795.jpg (350.83 KB, 750x842, 375:421, Pile.jpg) ImgOps Google

6afe5 No.47[Reply]

En azından foot worship yapabilmek için bir yol yok mu? Hayatsız biriyim ve bu iş için para vermek istemiyorum.

3a21a No.48

Nasıl olmasını bekliyorsun? Yazdığını bi sesli oku sonra tekrar bi düşün orada ne yazdığını.

6afe5 No.54

Aslında ayak tiradına post olarak atacaktım. Ama yanlışlıkla tirad olarak açtım. O yüzden bir çözüm beklemiyor, içinde bulunduğum durumdan yakınıyordum. Hayatsız biriyim. Sosyal becerilerim yok. Hal böyleyken bir kız arkadaş edinip işi en azından foot worship noktasına getiremem. Diğer taraftan bunun için paralı ilişkiye girmek istemediğimi de belirttim.File: 1532549639385.jpg (238.89 KB, 1500x844, 375:211, yande.re 321921 sample bis….jpg) ImgOps Google

a3b3a No.29[Reply]

öncelikle anime - manga - doujinshi - hentai varsa başkalarını da söyleyin bunların farkları nelerdir?

ikincisi e hentai de doujinshi ve manga kategorilerinde porno sitesinde arama yapar gibi yaptığımda aradığım çıkmıyor. mesela leg, legs, sumata, grinding, rubbing, legfuck, thighfuck… ya hiç çıkmıyor ya bir iki tane çıkıyor. sürekli random bakıp aradığımı bulmak için ümit etmem gerekiyor. aramayı nasıl yaparım?
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

d69b3 No.32

File: 1532591008018.png (1.09 MB, 1274x900, 637:450, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>30
doujinshi orijinal bir animenin fanlar tarafından hentaiye çevrilmesi. genelde çizim olur ama resimdeik gibi montaj da olabiliyor

b7145 No.33

çizgi roman şeklinde hikayeli olan çizimlere ne deniyor?

07d03 No.34

>>33
İşte ona manga deniyor. Ancak başına hentai koyman gerek yoksa normal mangalar çıkar. >>32 Bu anonunda dediğine göre doujinshi de senin işini görür. Opun dediği site, e hentai filan bildiğim kadarıyla sadece manga türü hentai içeriyor. Biraz araştır, bulursun. Hala bulamadı isen, al sana bi sos bırakayım https://www.tsumino.com/Books . Umarım işini görür.File: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
7 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

cac71 No.21


b78a3 No.22

>>21
"Kalın" demek istedin sanırım

1eb3b No.31

>>22
hayır adam beli var gayet net. murican soymoy seylerden olsa gerek.File: 1532182117821.jpg (64.5 KB, 1280x200, 32:5, banner_2_big.jpg) ImgOps Google

e6587 No.13[Reply]File: 1531430189011.jpg (26.55 KB, 508x677, 508:677, pTcB3JG.jpg) ImgOps Google

b8a43 No.1[Reply]

vaxxx o türko nsfw tiradı gitti mi şimdi ;_;
1 post omitted. Click reply to view.

f0af4 No.3

önemli bir şey yoktu zaten. bokistanda seçicilik kalitecilik yok. ne çöp bulsa ortaya atıyor. s kapansın bir daha açılmasın.

a84e2 No.4

File: 1531472460622.jpg (288.13 KB, 1200x900, 4:3, 1531251302918.jpg) ImgOps Google

>>3
>s kapansın bir daha açılmasın
e beğenmiyorsan girme o zaman s'ye ne bencil bir pislikmişsin

eb67a No.5

>>4
efsanevi KIÇ ve BACAK threadlarını hatırladın mı? çen aleminin öyle olması lazım. her fotoğraf için ayrı thread açmayacaksın, her zevkin için ayrı thread açacaksın. böyle yapsaydınız s ye waifu atabilirdiniz ama yok, bir kural varsa bozulmak zorunda hele ki o kuralı tunay koyduysa. tunayın /s tahtalarının threadlarının ancak %1 i güzel o da anonların %1 inin sayesinde.Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]