[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1560047759322-0.jpg (340.86 KB, 1080x1080, 1:1, 1542211436566.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-1.jpg (65.55 KB, 564x1000, 141:250, 1543271291987.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-2.jpg (38.79 KB, 507x584, 507:584, 1543325575674.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-3.jpg (98.69 KB, 1000x1000, 1:1, 1544201653557.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-4.jpg (76.17 KB, 1000x1000, 1:1, 1544201670178.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-5.jpg (153.06 KB, 640x1136, 40:71, 1544201780397.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-6.jpg (119.15 KB, 640x852, 160:213, 1546995054899.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-7.jpg (81.03 KB, 640x791, 640:791, 1546995087841.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-8.jpg (129.31 KB, 720x1280, 9:16, 1546995107565.jpg) ImgOps Google

File: 1560047759322-9.jpg (118.54 KB, 640x852, 160:213, 1546995128944.jpg) ImgOps Google

0fe24 No.576[Reply]

10/10
6 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

3aa0f No.583

bu kim sorması ayıp

c9dc6 No.584

bu kızın ifşası yüzünden kimler kimler hapse girdi

38d8c No.604

>>584
sen mi girdin anon?File: 1559070772597-0.jpg (39.46 KB, 720x1280, 9:16, Snapchat-997519732.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-1.jpg (174.75 KB, 1080x1920, 9:16, Snapchat-981103881.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-2.jpg (46.09 KB, 720x1280, 9:16, Snapchat-937379039.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-3.jpg (76.56 KB, 720x1280, 9:16, Snapchat-895688259.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-4.jpg (126.29 KB, 1080x1920, 9:16, Snapchat-829179452.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-5.jpg (54.97 KB, 720x1280, 9:16, Snapchat-823272581.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-6.jpg (160.96 KB, 1080x1920, 9:16, Snapchat-770605143.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-7.jpg (147.89 KB, 1080x1920, 9:16, Snapchat-68263803.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-8.jpg (58.26 KB, 720x1280, 9:16, Snapchat-578250337.jpg) ImgOps Google

File: 1559070772597-9.jpg (144.63 KB, 1080x1920, 9:16, Snapchat-541017770.jpg) ImgOps Google

81329 No.553[Reply]

Işte beklenen o tirad.
18 posts and 42 image replies omitted. Click reply to view.

9ea18 No.599

File: 1560412462998.png (803.31 KB, 1280x720, 16:9, ClipboardImage.png) ImgOps Google


6f508 No.600

>>561
Underage?

74f12 No.603

File: 1560626527554-0.jpg (115.22 KB, 640x640, 1:1, 11017623_1618637478358464_….jpg) ImgOps Google

File: 1560626527554-1.jpeg (291.86 KB, 1000x1339, 1000:1339, EEBD5E28-2D30-4752-938E-E….jpeg) ImgOps Google

File: 1560626527554-2.jpg (58.81 KB, 800x795, 160:159, thumb.jpg) ImgOps Google
File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply][Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
161 posts and 184 image replies omitted. Click reply to view.

19621 No.571

>>570
Aynı olayı bende yaşadım.5 6 yaşlarındayken dayımın eşinin ayak tabanlarını çok ilgici bulurdum ve hatta özürlü kuzenime ne kadar güzel tabanları var bunun derdim ve daha yaşım 5.Bazı şeyler kalıtımsal demekki bende belirteyim istedim

c18f7 No.574

File: 1559864152786.png (158.24 KB, 500x500, 1:1, ClipboardImage.png) ImgOps Google

>>570
>>571
midemi bulandırdı + cringe etti

e3d98 No.601

File: 1560594475823.jpeg (11.92 KB, 614x345, 614:345, fft371_mf32577701.Jpeg) ImgOps Google

>>574
beni de senin çançinçon imajların cringullah ediyor

herneyse boyu 1.58 ama nerden baksan 38 numara ayak var maşallaxFile: 1558879301707.webm (40.31 MB, 1920x1080, 16:9, 2019-05-22 16.26.19.webm) ImgOps Google

e5625 No.548[Reply]

selam
1 post omitted. Click reply to view.

fa18d No.550

OP Sagol
su videodan 20 sayfalik analiz cikar herhalde
ayrica inanilmaz derecede gotum yandi yalan yok

07665 No.551

File: 1558975345091.jpg (101.23 KB, 600x900, 2:3, 09.jpg) ImgOps Google

Çıplaklık nerede bu tiradda?

36ec4 No.552

>>551
Saci acikFile: 1535220165032.png (259.51 KB, 343x612, 343:612, ClipboardImage.png) ImgOps Google

a0431 No.103[Reply]

>ohk hayır sizi düşünerek mastürbe eyleyecek kızıl saçlı küçük memeli tatlı turta kız arkadaş

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5b5ad65e3b90b
13 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

1e682 No.516

>>515
tengri adına ne yapacaksın ismini?

ac221 No.520

>>515
birbirini iştahla yalayan lezbiyenler kadar onuçlük ejderhacamımı hareketlendiren bir şey yok yeminle

b0587 No.542

>>515
anon SOS alabilir miyim lütfen?File: 1555694487883.webm (2.84 MB, 1108x727, 1108:727, javmax.webm) ImgOps Google

c072e No.519[Reply]

javmax Allah mıdır?
3 posts omitted. Click reply to view.

da351 No.524

vpn siz çalışıyor mu bu sistem var mı deneyen

46ce6 No.525

>>524
çalışıyor openloada falan yüklenmiş videolar

baa15 No.540

>>521
R18'den arat, burası Netflix gibi bir sürü farklı stüdyonun JAV filmlerinin olduğu bir site, filmleri satın alman gerekiyor izlemek için ama kataloğunda istediğin gibi gezebilir trailerları izleyebilirsin. Bir film beğendikten sonra videosunu da bir korsan izleme sitesinden bulursun.

Haydi hayırlı piksel avlamalar.File: 1546737971598.mp4 (39.86 MB, 1280x720, 16:9, LanavsAkosNPreviewClip.mp4) ImgOps Google

d6de6 No.358[Reply]

offf

53bbe No.514

File: 1554989959836.jpg (130.99 KB, 772x1026, 386:513, zeyno-gunenc-biyografisi-3….jpg) ImgOps Google

dominant teyze hoşuna gidiyor mu op? tam senlik.File: 1553604782546.jpg (2.13 MB, 4632x5589, 1544:1863, kadınlar1.jpg) ImgOps Google

93162 No.496[Reply]

çizgi roman filmlerindeki veya süper güçleri olan karakterlerin olduğu filmlerdeki dişi karakterlerden sana göre en seksisi ve en güzeli hangisi anon? görselimde olmayabilir, güçleri olmayabilir, yan karakter olabilir, 1 saniyeliğine gözükmüş olabilir vs vs. hangisini beğeniyorsun?

6d75d No.505

bana göre ilk 3 sıralama şöyle:

vücut (kostümle beraber):
1) catwoman
2) görünmez kadın
3) mera

güzellik:
1) catwoman
2) wonder woman
3) gamora

şirinlik/tatlılık:
1) gwen stacy
2) batman rachel
Post too long. Click here to view the full text.File: 1553415368031-0.png (121.57 KB, 1920x4668, 160:389, Taslak1.png) ImgOps Google

File: 1553415368031-1.png (327.09 KB, 1179x3097, 1179:3097, Taslak2.png) ImgOps Google

7a3c3 No.482[Reply]

Yabancı tahtalarda popüler olan bu konuyu bizim tahtalara da getirelim.
-Diğerlerinin paylaştığı oylayın, eleştirin
-Kendi listenizi paylaşın


Aşağıdaki taslaklara foto ve yazı koyacaksınız. Kendinizde paintte gimpte photoshopta her nerde isterseniz yapabilirsiniz çok basit.(KURALLAR.HTML // GEREKSIZ SANSUR)
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

b2c12 No.493

File: 1553540003426.png (218.55 KB, 447x306, 149:102, ClipboardImage.png) ImgOps Google


1991a No.498

Nerede o eski anonlar?
Bu konudaki bilgili anonlar toplanın !
(https://tahta.se/s/res/171.html)

76d1c No.499

File: 1553793143091.jpg (350.55 KB, 749x1123, 749:1123, IMG_0608.jpg) ImgOps Google

Güzel tirad OP
resimle filan uğraşmıyorum doğrudan isimleri yazıyorum şablona göre
waifu tier öyle bir tip yok ama eski sevgililerimden birine veya kafayı taktığım ama asla yatağa atamadığım birkaç kıza çok benziyen aktrilerin koleksiyonunu yapıyorum, son zamanlarda favorim paris lincoln
resim alakalı

god tier
karol lilien
francesca felucci
marry queen

occasional tier
anita bellini
victoria daniels
miyuki son

Post too long. Click here to view the full text.File: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
9 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

1eb3b No.31

>>22
hayır adam beli var gayet net. murican soymoy seylerden olsa gerek.

e65b4 No.478

>>12
bu kızın sosu var mı?

6674d No.479

File: 1553299057792.jpg (23.92 KB, 743x531, 743:531, 215h6o.jpg) ImgOps Google

>>18
iğrenç.File: 1539692092790.mp4 (1.22 MB, 640x360, 16:9, cuck1.mp4) ImgOps Google

900de No.257[Reply]

evet yerli alagavatlar
16 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

6286c No.388

>>381

buuuuuuuuuuu! all*x'ımmmmm buuuuuuuuu!!!!

df8e3 No.390

>>257
orospu şarkıyla aynı anda inliyor

5a360 No.453

>>381
çerkeslerle ilgili yeşil alalım anoncumFile: 1539185118124.png (483.84 KB, 560x370, 56:37, ClipboardImage.png) ImgOps Google

96990 No.234[Reply]

sik-öldür-evlen?
6 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

afee5 No.271

File: 1540073024193.jpg (50.85 KB, 625x313, 625:313, mevlana-48cbaf.jpg) ImgOps Google

>>268
tap tap tap ;_;

de199 No.273

>>268
sik öldür evlen

50894 No.413

>>234
öldür-öldür-öldür-öldür-öldür

>>268
sev-öldür-öldürFile: 1546256367238.png (162.57 KB, 1280x1280, 1:1, png-format-images-of-pepe-….png) ImgOps Google

b8780 No.349[Reply]

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

e1902 No.370

Op linkler kurbağa olmuş

ec203 No.371

>>366
o amına kodumun çorapları yine ayaklarda + kızın canı yanıyor ve buna rağmen sikişe devam ediyorlar. tıpta tüp bebek diye bir şey olmasa yemin ederim türk milletinin soyu çoktan tükenmiş olurdu

ben zevk falan almadım bu videodan hatta iğrendim

a7049 No.373

>>371
>kızın canı yanıyor
25 kontore veriyor diye duzeltelim sunu.File: 1539264901403.png (1.52 MB, 886x1200, 443:600, 5.png) ImgOps Google

5a6a6 No.243[Reply]

her şey dostu özler ;__;
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

8bf39 No.284

>>276
vallaxi trap midir bilmem ama sadece göğüslere baktığımda süt gibi görünüyor ya da ben kafayı yiyorum fapten

be352 No.285

göğüslere şiir yazılır

fa472 No.337

recep ceylandaki ceylan değil mi buFile: 1541567385838-0.jpg (21.37 KB, 500x281, 500:281, 1392226500979.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-1.jpg (31.76 KB, 500x401, 500:401, 1392226521649.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-2.jpg (41.11 KB, 500x515, 100:103, 1392226543599.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-3.jpg (41.24 KB, 500x507, 500:507, 1392226559745.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-4.jpg (37.42 KB, 500x488, 125:122, 1392226767787.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-5.gif (437.47 KB, 500x375, 4:3, 1392226782076.gif) ImgOps Google

File: 1541567385838-6.jpg (25.01 KB, 500x375, 4:3, 1392226792840.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-7.gif (465.49 KB, 500x375, 4:3, 1392226802434.gif) ImgOps Google

File: 1541567385838-8.jpg (150.33 KB, 500x375, 4:3, 1392226824025.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-9.jpg (115.17 KB, 500x375, 4:3, 1392226830967.jpg) ImgOps Google

3e981 No.289[Reply]

birtabakilhamlari buldum eski tahta arsivinden
5 posts and 46 image replies omitted. Click reply to view.

3e981 No.295

File: 1541568026252.jpg (1.89 MB, 2560x1920, 4:3, 1423948509096.jpg) ImgOps Google

saniyorum bu son imaj.

1ab47 No.296

sen de az sapik degilmissin tunai-kun

7c36e No.297

>>296
kiz kendi koyuyor anon.File: 1533217596919.jpg (34.6 KB, 480x640, 3:4, DjkJYWTUYAA1rwF.jpg) ImgOps Google

7c391 No.65[Reply]

Rezbiyemler götümü harlıyor

ayrıca ofişıl ablacı tiradı
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

7c391 No.69

File: 1533220769281.webm (8.24 MB, 854x480, 427:240, 5.webm) ImgOps Google

>>68
hop hop hop

7c391 No.81

File: 1533500418047.jpg (156.42 KB, 933x541, 933:541, 1533497563377.jpg) ImgOps Google


7c391 No.224

File: 1538651669505.jpg (16.2 KB, 320x240, 4:3, 1747851737.jpg) ImgOps Google
File: 1531430189011.jpg (26.55 KB, 508x677, 508:677, pTcB3JG.jpg) ImgOps Google

b8a43 No.1[Reply]

vaxxx o türko nsfw tiradı gitti mi şimdi ;_;
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

eb67a No.5

>>4
efsanevi KIÇ ve BACAK threadlarını hatırladın mı? çen aleminin öyle olması lazım. her fotoğraf için ayrı thread açmayacaksın, her zevkin için ayrı thread açacaksın. böyle yapsaydınız s ye waifu atabilirdiniz ama yok, bir kural varsa bozulmak zorunda hele ki o kuralı tunay koyduysa. tunayın /s tahtalarının threadlarının ancak %1 i güzel o da anonların %1 inin sayesinde.

31020 No.135

File: 1536113562188-0.png (257.69 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-07-14-03-2….png) ImgOps Google

File: 1536113562188-1.png (324.58 KB, 720x1280, 9:16, Screenshot_2018-07-14-03-2….png) ImgOps Google

vaxxx ;_;

1869b No.136

>>135
zaman çok hızlı geçiyor be…Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]