[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1594432764253-0.jpg (182.34 KB, 875x1166, 875:1166, 5d20917aade33.jpg) ImgOps Google

File: 1594432764253-1.jpg (34.81 KB, 640x875, 128:175, 744_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1594432764253-2.jpg (53.82 KB, 1000x992, 125:124, 745_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1594432764253-3.jpg (42.84 KB, 720x980, 36:49, 743_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1594432764253-4.jpg (144.52 KB, 1000x1390, 100:139, Kathy_Radzuweit_-_German_V….jpg) ImgOps Google

38106 No.1423[Reply]

sporcu edişın

4c74b No.1424

memelerini kasaturayla keser'dFile: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[Reply][Last 50 Posts]

beklenen yerli ve milli tirad.
144 posts and 261 image replies omitted. Click reply to view.

570d1 No.1420

>>1406
O ayak fotoğrafını lütfen buraya atar mısınız ekselansları lütfen..

570d1 No.1421


109b2 No.1422

File: 1594334698999.png (1.73 MB, 750x1334, 375:667, 9 - cCRJcej.png) ImgOps Google

>>1420
Sen kaşındın. Karı kıllı değiştim…File: 1590608543595-0.png (1008.34 KB, 750x1334, 375:667, 5EEB7F18-1E0D-465A-BC2C-6D….png) ImgOps Google

File: 1590608543595-1.png (867.6 KB, 640x1136, 40:71, 160CDCE3-9A73-48C4-9A94-5D….png) ImgOps Google

File: 1590608543595-2.png (1.27 MB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.26.png) ImgOps Google

File: 1590608543595-3.png (1.72 MB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.33.png) ImgOps Google

File: 1590608543595-4.jpg (138.29 KB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.44.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-5.jpg (143.61 KB, 750x1334, 375:667, 2015-11-15 17.54.50.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-6.jpeg (1.76 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-09-30 11.51.03.jpeg) ImgOps Google

File: 1590608543595-7.jpg (2.03 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-10-04 09.48.29.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-8.jpg (1.73 MB, 3024x4032, 3:4, 2016-10-05 10.49.17.jpg) ImgOps Google

File: 1590608543595-9.jpg (2.02 MB, 4032x3024, 4:3, 2016-10-06 09.49.39.jpg) ImgOps Google

95cfa No.1178[Reply]

archive ph den bulduğum mega linklerinden buraya yarar gördüklerimi basacağım
bu ilk grup creep galiba
81 posts and 714 image replies omitted. Click reply to view.

d6fe2 No.1404

File: 1594062956576-0.jpg (130.55 KB, 640x1138, 320:569, 2019-12-28 22.29.51.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-1.jpg (2.66 MB, 2160x3840, 9:16, 2019-12-28 22.30.12.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-2.jpg (131.01 KB, 640x1138, 320:569, 2019-12-28 22.30.24.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-3.jpg (301.83 KB, 828x1472, 9:16, 2019-12-28 22.30.45.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-4.jpg (345.17 KB, 828x1472, 9:16, 2019-12-28 22.30.54.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-5.png (1.97 MB, 1250x630, 125:63, 2019-12-28 22.31.06.png) ImgOps Google

File: 1594062956576-6.jpg (2.09 MB, 2160x3840, 9:16, 2019-12-28 22.31.25.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-7.jpg (144.36 KB, 640x1138, 320:569, 2019-12-28 22.32.16.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-8.jpg (343.13 KB, 828x1472, 9:16, 2019-12-28 23.12.28.jpg) ImgOps Google

File: 1594062956576-9.jpg (361.54 KB, 828x1472, 9:16, 2019-12-28 23.12.40.jpg) ImgOps Google

mati paradi2e

d6fe2 No.1405

File: 1594063103013-0.jpg (376.2 KB, 828x1472, 9:16, 2019-12-28 23.12.50.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-1.jpg (2.49 MB, 2160x3840, 9:16, 2019-12-28 23.13.08.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-2.jpg (2 MB, 2061x3664, 9:16, 2019-12-28 23.13.34.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-3.jpg (143.45 KB, 640x1138, 320:569, 2019-12-28 23.14.26.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-4.jpg (387.26 KB, 1024x1820, 256:455, 2019-12-28 23.15.55.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-5.jpg (246.68 KB, 1024x1820, 256:455, 2019-12-28 23.16.03.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-6.jpg (422.14 KB, 1024x1820, 256:455, 2019-12-28 23.16.14.jpg) ImgOps Google

File: 1594063103013-7.jpg (2.19 MB, 2061x3664, 9:16, 2019-12-29 15.36.23.jpg) ImgOps Google

mati paradis3

8ae8f No.1409

>>1405
>>1403
>>1404
mati suyumun pornosu çıksın artık. teenfidelity, blacked, legalporno reddedemeyeceği bir teklif yapsın.File: 1593813370902.jpg (106.23 KB, 1920x1080, 16:9, Because-I-Love-Her-Gallery….jpg) ImgOps Google

c1da7 No.1388[Reply]

Önce karar veremedim b'ye mi açsam yoksa v'ye mi açsam diye ama sonradan s'de karar kıldım.

Var mı aranızda erotic oyun oynayan?

ec001 No.1389

super deep throat.

windows 7 destekleseydi ai shoujo yüklerdim.

80a24 No.1395

teaching feeling

1cd35 No.1396

>>1389
Baktım (oynamadım) bi hikaye yok gibi.

>>1395
Bu da çok Japon ama bakacağım.

Ben şimdiye kadar "Anna Exciting Affection" ve "because I love her" oynadım.File: 1593875285131.mp4 (21.51 MB, 1280x720, 16:9, Turkishmistressaylin - foo….mp4) ImgOps Google

fa1c5 No.1393[Reply]

Cringe.

53a58 No.1394

trap mi bu?File: 1563053208261.jpg (54.3 KB, 576x1024, 9:16, SLTWqyC.jpg) ImgOps Google

ea47d No.631[Reply]

sence de onu hatırlamanın zamanı gelmedi mi anon?
66 posts and 18 image replies omitted. Click reply to view.

17583 No.1390

File: 1593815956779.jpeg (60.15 KB, 748x587, 748:587, 751636.jpeg) ImgOps Google

>>1145
allaxxxxxxx benim bu.
bunun ekranvuruşunu alıp postaladığımı unutmuştum kekkkk. o şekilde konuşmamın sebebi kızın normal biri olmadığının farkında olduğumdandı. adresini falan vermişti kavga için. bende delinin şiiri okunmaz deyip sallamıştım.

8426d No.1391

>>1390
buraya dumplasana anon ne varsa

17583 No.1392

>>1391
dumplayacak birşeyim yok kiFile: 1589920234249.gif (17.4 MB, 250x493, 250:493, 22980514.gif) ImgOps Google

a512d No.1154[Reply]

favori giflerimi dump eyleyeceğim

ayrıca ofışıl gif tıradı
28 posts and 54 image replies omitted. Click reply to view.

2360d No.1378

File: 1593356907796-0.gif (5.53 MB, 600x1066, 300:533, 49549cac5056.gif) ImgOps Google

File: 1593356907796-1.gif (6.95 MB, 558x450, 31:25, ddda0886d9ca.gif) ImgOps Google

File: 1593356907796-2.gif (2.85 MB, 600x340, 30:17, 2fe803676bc8.gif) ImgOps Google


2360d No.1379

File: 1593357301149-0.gif (2.92 MB, 554x416, 277:208, 21063696.gif) ImgOps Google

File: 1593357301149-1.gif (2.35 MB, 600x338, 300:169, 4697134eb15f.gif) ImgOps Google

File: 1593357301149-2.gif (2.21 MB, 600x338, 300:169, a5b53606a9d4.gif) ImgOps Google


6b37e No.1380

File: 1593364766929-0.gif (2.69 MB, 296x414, 148:207, 32afdd6bbf89.gif) ImgOps Google

File: 1593364766929-1.gif (1.97 MB, 276x480, 23:40, 8963868.gif) ImgOps Google

File: 1593364766929-2.gif (2.8 MB, 400x678, 200:339, 2c1fbbdc8ca2.gif) ImgOps Google
File: 1541567385838-0.jpg (21.37 KB, 500x281, 500:281, 1392226500979.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-1.jpg (31.76 KB, 500x401, 500:401, 1392226521649.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-2.jpg (41.11 KB, 500x515, 100:103, 1392226543599.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-3.jpg (41.24 KB, 500x507, 500:507, 1392226559745.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-4.jpg (37.42 KB, 500x488, 125:122, 1392226767787.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-5.gif (437.47 KB, 500x375, 4:3, 1392226782076.gif) ImgOps Google

File: 1541567385838-6.jpg (25.01 KB, 500x375, 4:3, 1392226792840.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-7.gif (465.49 KB, 500x375, 4:3, 1392226802434.gif) ImgOps Google

File: 1541567385838-8.jpg (150.33 KB, 500x375, 4:3, 1392226824025.jpg) ImgOps Google

File: 1541567385838-9.jpg (115.17 KB, 500x375, 4:3, 1392226830967.jpg) ImgOps Google

3e981 No.289[Reply]

birtabakilhamlari buldum eski tahta arsivinden
8 posts and 47 image replies omitted. Click reply to view.

97439 No.1365

eski tahta arşivini mega'ya falan atsan çok işe yarar. sürekli oralardan bir şeyler arayanlar oluyor, sadece hazır yiyici pezevenkler de değil. tek seferde çözülsün. bence bunu bir düşün.

bdf9c No.1372

File: 1593253434254.png (278.78 KB, 1600x826, 800:413, istek trchan bayram paketi.png) ImgOps Google

>>1365
şu bulunsa bana yeter

a3df4 No.1373

>>1372
bende kısmen var. olanı da paylaşıyorum zaten. ama benden başka paylaşan yok gibi. merak ettiğim son attığım kıvırcık fotolarının https://tahta.se/s/res/691.html#1338 zihin olup olmadığıFile: 1572212120265.jpg (224.52 KB, 900x1200, 3:4, EGWWL1KW4AAOR1r.jpg) ImgOps Google

b09a0 No.759[Reply]

Ama kafamız nasıl güzel.
https://twitter.com/kekstarr19/media
45 posts and 129 image replies omitted. Click reply to view.

141f8 No.1369

>>1368
sanırım bunlar eski anon. bi fotoğrafçının sayfasında buldum. o sayfada bu kadarı vardı. daha fazlası için bakınıyorum.

fbdbe No.1370

>>1369
Bu döl ifriti kaç yaşında anon biliyor musun? Olayı ne? Biraz izmir ç*ngeni havası var. Ama baya, "izmir romeni" gibi duruyor. Suratı attığın fotoğraflarda 30'luk milfler gibi. Değişik bir şey. Acaba amı ekşimiş tulum peyniri gibi mi kokuyordur

141f8 No.1371

>>1370
ben aynı zamanda yerli tiradını https://tahta.se/s/res/691.html#691 sürekli forslayan anonum. Hakkında hiçbir bilgim yok bunun. Fotoğraf sitelerinde ava çıkmayı seviyorum.Tesadüfen denk geldim.File: 1539692092790.mp4 (1.22 MB, 640x360, 16:9, cuck1.mp4) ImgOps Google

900de No.257[Reply]

evet yerli alagavatlar
36 posts and 15 image replies omitted. Click reply to view.

ed357 No.1359

File: 1593109202096.jpg (58.11 KB, 606x1200, 101:200, EI2iDLKXkAEambl.jpg) ImgOps Google

>>1358
anti flood

ed357 No.1360

File: 1593109274895.jpg (80.3 KB, 606x1200, 101:200, EIJRDahXkAExWP2.jpg) ImgOps Google

>>1359
yarım saat flood koruması mı olur lan

ed357 No.1361

File: 1593109356071.jpg (88.28 KB, 606x1200, 101:200, EHgE7HUX0AA064j.jpg) ImgOps Google

>>1360
devam devamFile: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply][Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
258 posts and 310 image replies omitted. Click reply to view.

03a1f No.1375


1610d No.1387

>>53
BU anon acaba dediğini gerçekleştirebildi mi?

db8a2 No.1408

File: 1594159967281-0.jpg (208.55 KB, 1006x825, 1006:825, S00708-01102474.jpg) ImgOps Google

File: 1594159967281-1.jpg (261.08 KB, 876x1168, 3:4, S00708-01094112.jpg) ImgOps Google

File: 1594159967281-2.jpg (329.83 KB, 1006x1554, 503:777, S00708-01111744.jpg) ImgOps Google

Gençliğim soldu vaxxxFile: 1590011759590.jpg (63.63 KB, 575x766, 575:766, (m=e-yaaGqaa)(mh=qRKDK-E5M….jpg) ImgOps Google

8a022 No.1166[Reply]

hijab tiradı

8a022 No.1167

File: 1590011863343-0.jpg (111.57 KB, 575x766, 575:766, (m=e-yaaGqaa)(mh=t1Gy5v-VH….jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-1.jpg (110.33 KB, 575x766, 575:766, (m=e-yaaGqaa)(mh=v6RCeN-qK….jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-2.jpg (41.6 KB, 702x600, 117:100, 2daea8935baf27e73e0c2731eb….jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-3.jpg (465.5 KB, 2514x1500, 419:250, 4aec0bdb38f60c3ab54e3aa96d….jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-4.jpg (74.62 KB, 600x899, 600:899, 026_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-5.jpg (97.51 KB, 793x1000, 793:1000, 250_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-6.jpg (127.32 KB, 945x1000, 189:200, 257_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-7.jpg (87.07 KB, 755x1000, 151:200, 266_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-8.jpg (88.23 KB, 1000x768, 125:96, 270_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590011863343-9.jpg (126.6 KB, 1000x668, 250:167, 278_1000.jpg) ImgOps Google


8a022 No.1168

File: 1590012308534-0.jpg (89.8 KB, 575x766, 575:766, (m=e-yaaGqaa)(mh=avrTTA-_K….jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-1.jpg (114.82 KB, 575x1132, 575:1132, (m=e-yaaGqaa)(mh=dZ3Rah6Nn….jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-2.jpg (103.35 KB, 575x766, 575:766, (m=e-yaaGqaa)(mh=ecBT9HEu3….jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-3.jpg (120.45 KB, 1000x750, 4:3, 279_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-4.jpg (112.15 KB, 903x1000, 903:1000, 286_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-5.jpg (98.11 KB, 913x1000, 913:1000, 298_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-6.jpg (86.93 KB, 837x1000, 837:1000, 303_1000.jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-7.jpg (113.12 KB, 720x960, 3:4, 36386246_2052649655054317_….jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-8.jpg (1.36 MB, 1123x1685, 1123:1685, 1535389337902.jpg) ImgOps Google

File: 1590012308534-9.jpg (102.7 KB, 768x1024, 3:4, b36da929b89083477c2f4dc36e….jpg) ImgOps Google


e9690 No.1318

File: 1591979467126.jpg (188.68 KB, 1620x1080, 3:2, wallhaven-wye18r.jpg) ImgOps Google
File: 1591807046275-0.jpg (201.76 KB, 1012x1012, 1:1, 20200610_193508.jpg) ImgOps Google

File: 1591807046275-1.jpg (181.55 KB, 1080x863, 1080:863, 20200610_193640.jpg) ImgOps Google

0cc62 No.1309[Reply]

şu aldrean nickli kızın ifşası vardı burda noldu ona ya

97093 No.1310

yerli tiradında.File: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
14 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

34c94 No.744

> o his ki
penisin bu oyuncağından küçük olduğu gerçeği

8c96f No.766

>>642
tam anlamıyla cheerleader effect. soldaki ve sağdaki bildiğin tipsiz iğrenç birlikte oldukları zaman güzel geliyor.

5c5a9 No.1308

sos yok mu anonFile: 1587035168208.mp4 (31.13 MB, 320x568, 40:71, One_noode - 20190618_13282….mp4) ImgOps Google

b0864 No.1061[Reply]

çok tatlı mihihi
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

d7b27 No.1289

File: 1591428374742.mp4 (25.18 MB, 558x1080, 31:60, whnqai.mp4) ImgOps Google

dımtıs

fb158 No.1292

>>1289
Pürüssüz be. Yanındakine bak. 30 cm kol, makyajlı surat. Bu kadının sağlam bir becerilmeye ihtiyacı var. Yanındaki yumoşun bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bir zenci hiçbir cümle kurmaya gerek duymadan bu kadını kölesi yapabilir. Gerçekler götümü yakıyor

9cf87 No.1293

>>1289
tiktok thot'uydu bu en son, direkt amı götü dağıtmış.File: 1584049808915.jpg (103.8 KB, 1080x1352, 135:169, 58727458_159815165045041_3….jpg) ImgOps Google

37d86 No.967[Reply]

yeni nesil gotik takılan, her türlü iğrençliği yapabilen, eskilerin liz vicious'ı gibi bir pornocu var mı?

bu arada liz suyum duvardan nasibini almış, gözlerim yaşlı ;_;

2e4ef No.993

Charlotte Sartre var

cec60 No.1002

>>993
Güzel örnek.

Kısacası legalporno.com’a girip orada gothic look olanlardan seçip beğeneceksin anon

c9209 No.1277

liz su'nun 12'lik sevgilisi çöp arabasında parçalanarak öldü. toparlanamaması normal. zaten yaş 35.File: 1580495526531.webm (3.99 MB, 854x480, 427:240, 1580292260854.webm) ImgOps Google

beb35 No.889[Reply]

alfa tiradı

b3224 No.1069

>>889
Bir ismi veya lakabı falan yok mu bu alfa abimizin?

1fb31 No.1269
File: 1581631910630.webm (3.61 MB, 854x480, 427:240, 1579129150525.webm) ImgOps Google

7fc90 No.922[Reply]

nasıl male squirt yapabilirim?
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

c6d9c No.983

>>969
bu ne? bir seferde değil de yavaş yavaş gelmiş olması normal değil. bir şey basıyorlardır içine.

op'nin sorusuna gelince. spermleri arttırmanın en iyi yolu bol protein ve çinko. 5-6 saat boşalmadan faplersen de en doğal sonuca ulaşabilirsin.

00b23 No.987

>>983
Kegel+ edging

444fa No.1265

>>1264
adamfışkırmasıFile: 1586707820713.png (569.53 KB, 714x330, 119:55, ClipboardImage.png) ImgOps Google

1e624 No.1058[Reply]

3386c No.1059

>>1058
Bu adamı seviyorum ya. Kısa boyuna rağmen sert sikebiliyor. Bana biraz özgüven geliyor uzun çüklüyü izleyince.File: 1572262920628.jpg (16.46 KB, 236x236, 1:1, c6bc198d88ba785b13db0a80bf….jpg) ImgOps Google

dd658 No.764[Reply]

diyaloglar efsane gibi… Ar*pça bilen hayatsız biri çevirse ne güzel olur. lel

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5db4cb16ec074
1 post omitted. Click reply to view.

ff73e No.992

File: 1584958069632.jpg (784.93 KB, 1200x1200, 1:1, 1584798813076.jpg) ImgOps Google

Avrupa'ya kaçmış köyü yanmış bir Kürt hepsi bu larp i bile amatörü eğlendirir… 1/5 cevap verdirdiği için o da.

d8d5d No.994

>>991
>Birthday: Nov 20, 2000
>karı

78412 No.995

File: 1584992468652.jpg (51.14 KB, 600x410, 60:41, d_9438.jpg) ImgOps Google

Jakuzili videoya bakıyorum o da eve jakuzi koyulur mu fikir versin diye kek :DDPrevious [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]