[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/s/ - Ciplaklik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

Siteye tahta.ch ve tahta.se alan adlarindan ulasabilirsiniz, yani proxyler banlaniyor kullanamiyoruz diye koyu yanmis kurt gibi aglasip durmayin

File: 1585221267287.jpg (43.12 KB, 350x277, 350:277, unnamed.jpg) ImgOps Google

2c3d0 No.1007[Reply]

chaturbate sitesinde yayın yapan smlingcouple çiftinin videolarına ihtiyacım var. bulabildiğim yer yok, 1-2 görüntü var. siteleri de buraya koyuyorum.
camvideos.me/cam-models-videos/p/chaturbate-smlingcouple

ve https://rec-tube.com/watch/2019080501000612/?__cf_chl_jschl_tk__=22733fcc8d5d02696ecc20561762c5c2a227479f-1585172258-0-AZrBrFeF6DcmqWByyD9kiP3QUGX5lH_GZSPd6kSAM5u2MvorZG5VWdaOcEEKh9vti6GNFYHf_P2ofCu9QEh83foTbF_i4RV57WlntyD0dbc_QLuT5Bl1lupzn2ribqfsdegBmA35HePJxFpPhx-TnqhnP7Agj6q-CCaxUhwXyoCJ7jUsd5r6kv059hWRyhY-Vp-7qqrFlcidRm1NfRKR7Yc1p_WmtSWIcrdso9Qp82iMMGxiSKVLIItCNsp4Sjn8EnSfWT7Z08Ry01XMqw_49yRg8fbXF4YvEVj4I1sACPhXXLeRKtf_tSZVdAPQOAhmsA

tüm yayınlara ilk linkten ulaşabiliyoruz sanırım ama hiçbir şey açılmıyor. diğer linkte 1 video var ama 20 saniye sonra premium istiyor ve videoyu da indiremiyorum.
17 posts omitted. Click reply to view.

bab8d No.1045

Bunu görür umarım

d0e7e No.1046

>>1045
Merhaba ben admin,

Paylaşımdaki şahsın siz olduğunu kanıtlayabilme ihtimaliniz var mı? Bir kağıda bugünün tarihini ve sitenin adını (tahta.se) yazıp onunla beraber fotoğrafınızı çekip buraya yükleyebilirseniz aksiyon alma konusunda tereddüt etmeyeceğim. Teşekkürler, beklemedeyim.

bab8d No.1047

Buraya değil iletişim sağlayabileceğim bi kanal açarsanız memnuniyetle. E-mail adresini görebiliyorsunuzdur. Benimle bu e-mailden bi kontak kurunuz.File: 1565786298416-0.jpg (628.1 KB, 2160x3840, 9:16, DnTvRgW.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-1.jpg (486.32 KB, 2160x3840, 9:16, g64CVJ2.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-2.jpg (437.07 KB, 2160x3840, 9:16, ShiyL9B.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-3.jpg (132.66 KB, 1080x1920, 9:16, v6GQV5j.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-4.jpg (663.66 KB, 2160x3840, 9:16, xQbKu39.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-5.jpg (144.75 KB, 1080x1920, 9:16, Y0cOLtR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-6.jpg (538.97 KB, 2160x3840, 9:16, ZYqfFpR.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-7.jpg (596.04 KB, 2160x3840, 9:16, 5j48Q04.jpg) ImgOps Google

File: 1565786298416-8.jpg (145.23 KB, 1080x1920, 9:16, 6Aovuus.jpg) ImgOps Google

38e27 No.691[Reply]

beklenen yerli ve milli tirad.
81 posts and 169 image replies omitted. Click reply to view.

a593d No.1029

>>1028

sosla anon

5e8f2 No.1034

File: 1586307852902-0.jpg (137.66 KB, 1080x1320, 9:11, 23734183_335644816904657_9….jpg) ImgOps Google

File: 1586307852902-1.jpg (131.85 KB, 1080x1080, 1:1, 25012536_1224306847671322_….jpg) ImgOps Google

File: 1586307852902-2.jpg (83.28 KB, 1080x1349, 1080:1349, 37047962_294877874410622_5….jpg) ImgOps Google

File: 1586307852902-3.jpg (152.45 KB, 1080x1349, 1080:1349, 43645433_300823850645211_6….jpg) ImgOps Google

File: 1586307852902-4.jpg (2.28 MB, 1750x2250, 7:9, 1.jpg) ImgOps Google

>>971
yeteeeğğğğr postlayın şu arşivi artık

5e8f2 No.1035

File: 1586308015569-0.jpg (834.9 KB, 1024x640, 8:5, 1z.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-1.jpg (786.35 KB, 1024x638, 512:319, 1h.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-2.jpg (571.42 KB, 1024x641, 1024:641, 1g.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-3.jpg (825.78 KB, 1024x646, 512:323, 1f.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-4.jpg (846.54 KB, 1024x683, 1024:683, 1a.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-5.jpg (940.55 KB, 1024x683, 1024:683, 1e.jpg) ImgOps Google

File: 1586308015569-6.jpg (1001.56 KB, 1024x641, 1024:641, 1b1.jpg) ImgOps Google
File: 1584049808915.jpg (103.8 KB, 1080x1352, 135:169, 58727458_159815165045041_3….jpg) ImgOps Google

37d86 No.967[Reply]

yeni nesil gotik takılan, her türlü iğrençliği yapabilen, eskilerin liz vicious'ı gibi bir pornocu var mı?

bu arada liz suyum duvardan nasibini almış, gözlerim yaşlı ;_;

2e4ef No.993

Charlotte Sartre var

cec60 No.1002

>>993
Güzel örnek.

Kısacası legalporno.com’a girip orada gothic look olanlardan seçip beğeneceksin anonFile: 1584831532681.jpg (57.15 KB, 720x1396, 180:349, 90306542_102179378045755_5….jpg) ImgOps Google

c0107 No.988[Reply]

Hadi eyv.
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

ca168 No.996

>>990
o ne demek lan? link ver link

c8dd2 No.997

>>996

@1flawlessdolllook

ed8e1 No.998

>>997

Yok artık

Titanyumdioksit oldumFile: 1572262920628.jpg (16.46 KB, 236x236, 1:1, c6bc198d88ba785b13db0a80bf….jpg) ImgOps Google

dd658 No.764[Reply]

diyaloglar efsane gibi… Ar*pça bilen hayatsız biri çevirse ne güzel olur. lel

https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5db4cb16ec074
1 post omitted. Click reply to view.

ff73e No.992

File: 1584958069632.jpg (784.93 KB, 1200x1200, 1:1, 1584798813076.jpg) ImgOps Google

Avrupa'ya kaçmış köyü yanmış bir Kürt hepsi bu larp i bile amatörü eğlendirir… 1/5 cevap verdirdiği için o da.

d8d5d No.994

>>991
>Birthday: Nov 20, 2000
>karı

78412 No.995

File: 1584992468652.jpg (51.14 KB, 600x410, 60:41, d_9438.jpg) ImgOps Google

Jakuzili videoya bakıyorum o da eve jakuzi koyulur mu fikir versin diye kek :DDFile: 1581631910630.webm (3.61 MB, 854x480, 427:240, 1579129150525.webm) ImgOps Google

7fc90 No.922[Reply]

nasıl male squirt yapabilirim?
3 posts omitted. Click reply to view.

8933e No.969

File: 1584288947518.webm (3.73 MB, 640x360, 16:9, ps12.webm) ImgOps Google

>>927
ereksiyon halinde işeyemiyorum

c6d9c No.983

>>969
bu ne? bir seferde değil de yavaş yavaş gelmiş olması normal değil. bir şey basıyorlardır içine.

op'nin sorusuna gelince. spermleri arttırmanın en iyi yolu bol protein ve çinko. 5-6 saat boşalmadan faplersen de en doğal sonuca ulaşabilirsin.

00b23 No.987

>>983
Kegel+ edgingFile: 1539692092790.mp4 (1.22 MB, 640x360, 16:9, cuck1.mp4) ImgOps Google

900de No.257[Reply]

evet yerli alagavatlar
30 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

f4513 No.966

File: 1584047615975.mp4 (2.54 MB, 320x580, 16:29, Konuşmaları mutlaka dinley….mp4) ImgOps Google


58a5a No.979

>>966
tırrığı sönmüş ve inik halde.

anlamıyorum bunu. madem karını siktireceksin bul bir tane 22cm alfa ona siktir. şarapçı göbeği olan pipiliye niye siktirirsin ki?

e1dce No.986

>>979


Gerçek değil bu. Zaten bahsettiğin gibileri tercih ediyor çiftler. Beyazzenci3xl ve cuckold ege türkiye deki tüm cuckold çiftleri onlar sikiyor. Çünkü alternatif yok. Geri kalanlar ucuz orospuları cuckold-swinger adı altında video çekip dm'den pazarlayan kadın satıcıları.File: 1532726181452.jpg (111.29 KB, 641x435, 641:435, yyyyyalaaaaaaaaaaaaa.jpg) ImgOps Google

e71d5 No.39[Reply][Last 50 Posts]

şöyle 39-40 numara bir ayak olsa da sabaha kadar ağzımda eritsem

ayrıca ofişıl ayak tiradı
206 posts and 229 image replies omitted. Click reply to view.

dfb2f No.964

File: 1584020435087.png (302.55 KB, 400x254, 200:127, ClipboardImage.png) ImgOps Google


1e6f2 No.965

File: 1584033617594.jpg (120 KB, 822x1632, 137:272, S00312-20190385.jpg) ImgOps Google

Gücüme gidiyor artık

6cb61 No.985

File: 1584798661928-0.jpg (198.84 KB, 2000x1500, 4:3, 0ByleBI.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-1.gif (1.73 MB, 350x263, 350:263, 2zlllsX.gif) ImgOps Google

File: 1584798661928-2.jpg (257.52 KB, 2000x1500, 4:3, 7TBNE2E.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-3.jpg (204.92 KB, 2000x1500, 4:3, dJiVDqM.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-4.jpg (186.15 KB, 1280x847, 1280:847, GgTDp34.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-5.gif (780.78 KB, 320x240, 4:3, Kt3zI4p.gif) ImgOps Google

File: 1584798661928-6.jpg (182.91 KB, 2000x1500, 4:3, lkUdjqz.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-7.jpg (51.12 KB, 640x480, 4:3, NvgQezn.jpg) ImgOps Google

File: 1584798661928-8.jpg (378.09 KB, 3264x2448, 4:3, TbLcIc6.jpg) ImgOps Google
File: 1573203130648.webm (3.38 MB, 512x384, 4:3, mh.webm) ImgOps Google

e9291 No.767[Reply]

pornolardan komik anlar
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

20ba4 No.772


134e8 No.848

>>770
kız gülüyor bildiğin herhalde webcam önizlemesini görüyor ekrandan

2166d No.968

File: 1584288792611.mp4 (5.38 MB, 720x400, 9:5, SexMex.20.03.13.Salome.Gil….mp4) ImgOps Google
File: 1582636059614.mp4 (16.9 MB, 600x338, 300:169, 45596.mp4) ImgOps Google

1da01 No.944[Reply]

Sikim Status : Explodasyon
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

37f52 No.948

fareli sitede izlemiştim bu seriyi. sonra aklıma geldi tekrar izleyeyim dedim ama en sevdiğim videolar gizli hale gelmişti. hekesin izleyebildikleri güzel değildi. güzelleri izlemek için kullanıcının arkadaşı olmak gerekiyordu. epey üzülmüştüm. kurgu veya değil bilemem süper videolardı

300e7 No.949

özet geçin yav noluyo

02bc5 No.952

>>944
>>945
nasıl eziklersiniz böyle şeylere mastürbe ediyorsunuz a q(KURALLAR.HTML)File: 1546256367238.png (162.57 KB, 1280x1280, 1:1, png-format-images-of-pepe-….png) ImgOps Google

b8780 No.349[Reply]

6 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

50957 No.913

File: 1581287304538.jpeg (215.66 KB, 2362x1575, 2362:1575, pexels-photo-156731.jpeg) ImgOps Google

>>350
fuggg bu postu geçen yılbaşında atmıştım hayatımda değişen çok az. bu tiradı kim neden bumplıyor?

1b8a8 No.942

>1 year ago
bunu da gördük çanlarda
vax

0a489 No.943

>>913
Anon kaldirdim bekliyorum reupload yapar misinFile: 1581462598930.jpg (605.45 KB, 2048x1286, 1024:643, 1580423994820.jpg) ImgOps Google

b6fcd No.914[Reply]

Merhaba anonlar, çok gereksiz diyebilirsiniz ben yine de anlatayım

Yardıma ihtiyacım var. Arşivimdeki içerikleri daha düşük boyutlara indiriyorum
Videonun (ses ve görüntü bit hızlarıyla oynamak gibi)

5-6 farklı kalitede videoları çıkarttım ama aradaki kalite farkını algılayamıyorum ben, bu konuda sizden yardım istiyorum.
Yardım etmek isterseniz atmaya başlarım.
19 posts and 13 image replies omitted. Click reply to view.

fbfe1 No.939

>>938
ortalam bitrate 1.6k

umarim yardimci olabildim anoncum

c61e7 No.940

>>939
kbakma gec cevap verdim
seninle nasil iletisime gecebilirim :)
Eposta adresi yazacaktım ama burada herkese görünecek, silme de mümkün değil.

fbfe1 No.941

>>940
burdan devam edebiliriz anon.File: 1577705053969.png (21.16 KB, 1280x901, 1280:901, 1280px-YouTube_full-color_….png) ImgOps Google

43237 No.842[Reply]

burda az takipçili güzel youtüp kanaları paslıyoruz.

https://www.youtube.com/watch?v=dnLyDM3vTdg
2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

38086 No.908


fde00 No.910

File: 1580915604189.mp4 (3.46 MB, 640x360, 16:9, AdmiredAgonizingAntarcticg….mp4) ImgOps Google

>>909
fakat bu tahta ciplaklik icin. sentup materyali icin degil.

53715 No.911
File: 1580495526531.webm (3.99 MB, 854x480, 427:240, 1580292260854.webm) ImgOps Google

beb35 No.889[Reply]

alfa tiradı


File: 1572212120265.jpg (224.52 KB, 900x1200, 3:4, EGWWL1KW4AAOR1r.jpg) ImgOps Google

b09a0 No.759[Reply]

Ama kafamız nasıl güzel.
https://twitter.com/kekstarr19/media
4 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

76661 No.880

File: 1580257525558.png (387.19 KB, 680x708, 170:177, a09.png) ImgOps Google

tirkolar tosunlayıp yeni açtığı hesabı da kapattırmış. Ne istediniz thot waifumdan barbarlar kattiler eroyin tüccarları

dceb4 No.881

>>761

sağol anon

bdee2 No.882

>>880
wallaxi bu tirkoların ben sikişemiyorsam kimse sikişemesin hasetinden gına geldi. acını anlıyorum anonFile: 1579374379129.jpg (39.08 KB, 600x598, 300:299, 1562839902589.jpg) ImgOps Google

502a1 No.869[Reply]

Gerçek hermafrodit porno starı var mı?


File: 1579099490596-0.jpg (109.6 KB, 980x551, 980:551, sample.jpg) ImgOps Google

File: 1579099490596-1.jpg (110.38 KB, 533x800, 533:800, 01.jpg) ImgOps Google

File: 1579099490596-2.jpg (343.8 KB, 1018x2574, 509:1287, 1.jpg) ImgOps Google

103d1 No.863[Reply]

bakireymiş
1 post omitted. Click reply to view.

7a056 No.865

melek midir????

77fc2 No.866

doktor kontrolü mü var, dolandırıcılık davası mı açacaklar amk.
salla gitsin bakire diye.(KURALLAR.HTML)

103d1 No.867

>>864
ben de amının içine bakayım diye indirdim, göstermedi.File: 1578557689819.mp4 (3.9 MB, 360x640, 9:16, IMG_20200109_111213_969.mp4) ImgOps Google

9db9b No.852[Reply]

Kutu açılımı tiradı
7 posts and 8 image replies omitted. Click reply to view.

5357b No.860

File: 1578673466022.webm (3.1 MB, 1280x720, 16:9, 75cb5a6ff33312aa23bf59aee….webm) ImgOps Google

NE YAPTIM

TUTTUM

5357b No.861

File: 1578673532005.webm (2.18 MB, 480x480, 1:1, 4889fbb902037e3972c60dab7….webm) ImgOps Google

NE YAPACAĞIM

AÇACAĞIM

6a67e No.862

File: 1578838920122.png (516.96 KB, 738x1083, 246:361, 1577297876345.png) ImgOps Google

>>860

ismini verebilir misin anon-kun?File: 1577747484218.mp4 (15.42 MB, 640x360, 16:9, xvideos.com_effa35d73d2932….mp4) ImgOps Google

5932e No.845[Reply]

elmas tiradi

c8ddb No.846

film mi bu. öyleyse ismi nedir?

5ef50 No.847

>>846
video ismini aratıp buldum anon

https://www.imdb.com/title/tt8378126/

5ef50 No.849

>>847
geçe geçe izledim yarrak gibi filmdi. NTR hentailer bundan 100 kat güzeldir.File: 1532179009459.mp4 (26.32 MB, 640x360, 16:9, ebcdf068c151bd19839d5bb7b9….mp4) ImgOps Google

276f4 No.12[Reply]

deneme
13 posts and 6 image replies omitted. Click reply to view.

f11e4 No.664

File: 1564337584592.webm (8.3 MB, 1280x720, 16:9, AdvancedDarkGroundbeetle.webm) ImgOps Google


34c94 No.744

> o his ki
penisin bu oyuncağından küçük olduğu gerçeği

8c96f No.766

>>642
tam anlamıyla cheerleader effect. soldaki ve sağdaki bildiğin tipsiz iğrenç birlikte oldukları zaman güzel geliyor.Previous [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]