[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/mu/ - Muzik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1533194461268.jpg (121.68 KB, 1920x817, 1920:817, CR-Health-AH-Supplements_s….jpg) ImgOps Google

1d635 No.18[Reply]

Sadece techno ve dım tıs
3 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

f3382 No.29

File: 1535282395537.gif (999.55 KB, 430x290, 43:29, keleş.gif) ImgOps Google


b803a No.36

File: 1536357454367.gif (1.53 MB, 500x500, 1:1, kalite.gif) ImgOps Google

https://www.youtube.com/watch?v=belXoxcmgXA
https://www.youtube.com/watch?v=CHsnrVP3oC0
www.youtube.com/watch?v=yl_fCe2V9Oo
www.youtube.com/watch?v=X61b0nYPJR0
www.youtube.com/watch?v=JHX5MqqGhu0
www.youtube.com/watch?v=dR6_8o5TywE
www.youtube.com/watch?v=W8txIpC-fwk
www.youtube.com/watch?v=M1BNcARlm8c

7c140 No.80

https://youtu.be/NZgruPVtKDA

axxx bee çok özledimFile: 1557055340569.jpg (120.24 KB, 1024x932, 256:233, CkIeCFdUUAA5T7n.jpg) ImgOps Google

7d751 No.79[Reply]File: 1556808027170.jpg (34.95 KB, 635x450, 127:90, 43036567_721902694828877_3….jpg) ImgOps Google

17d9f No.76[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=34M6iWOsMY8

org müziğini çok seviyorum ama başkaları bana weirdoymuşum gibi davrandığı için etrafta biri varken dinlemeye korkuyor/utanıyorum

9c2c4 No.77


4146c No.78

File: 1556914443071.jpg (161.99 KB, 990x1010, 99:101, 1506443773886.jpg) ImgOps Google

>>77

bach putumdur ama küçüğü büyükten daha çok seviyorum
richter manyak çalsa da çok karmaşık geliyor. bachta öyle bir sıkıntı hiç yaşamıyorum
buradaki bir anon bunu önermişti, muhteşem bir cover;

https://www.youtube.com/watch?v=Z9wpye28bfMFile: 1556730520633.jpg (25.16 KB, 600x485, 120:97, 1504281159081.jpg) ImgOps Google

35f34 No.75[Reply]File: 1545501152793.mp4 (16.6 MB, 640x360, 16:9, Khontkar - Legal.mp4) ImgOps Google

ea569 No.56[Reply]

A
R
T L
I Ş L E R
K G
. A
. L

10ffa No.74

>>56
video bozuk sürekli pikselleniyorFile: 1555181130338.png (382.46 KB, 1024x766, 512:383, 2335.png) ImgOps Google

f05f5 No.73[Reply]File: 1554544506155.jpg (380.65 KB, 1200x1200, 1:1, a0289363512_10.jpg) ImgOps Google

a442c No.72[Reply]File: 1551994318752.jpg (141.56 KB, 1200x1200, 1:1, DzO70ulWkAALobg.jpg) ImgOps Google

0e545 No.66[Reply]

Yeni albüm geldi, tamamını henüz dinlemedim ama ilk albümleri gibi yine hoş ve atmosferik olmuş, öneririm anonlar.

ayrıca yerli rap tiradı, dinlediklerinizi postlayın

eecef No.69

File: 1552168365824.jpg (27.94 KB, 601x601, 1:1, Romantizma.jpg) ImgOps Google

>>67
anon öncelikle sevgiler, kontribütün için ayrıca teşekkürler.

biraz yeni jenerasyona fazla yüklenildiğini düşünüyorum. auto-tune veya düşük lirikal kaliteyi fazla sallamazsanız beat ve altyapı olarak kesinlikle çok daha kaliteli işler çıkıyor şu an. kaldı ki 90bpm, mode xl, hidra, az da olsa şeyho gibi lirikal olarak da destekleyen adamlar var dinlenebilecek.

neyim var ki zirve değil demiyorum, ama bence sagopanın romantizma albümü sadece rap değil, türk musikisinde cidden en güzel eserlerden biri olabilir.

a4800 No.70

>>69

>sagopa


Adamın kariyeri boyunca yapmadığı pislik kalmadı. Gitti İsmailağa Cemaati'nde zikir çekti, uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı, akepe belediyesinde konserler verdi, dini kullanıp milleti sömürdü sonra çıktı ateistim dedi. Yarın bir gün çıkıp tekrardan: "şaka yaptım la müslümanım :DD" deyip şakirtliğine devam etse, gram şaşırırsam orospu çocuğuyum. Tam ondan beklenecek bir hareket olur.

Arasının iyi olduğu 1 tane rapçi kalmadı piyasada, diss attığı adam cevap verince gitti dava açtı, en son Kolera denen kezbanla bile araları açılmış duyduğum kadarıyla. Adamdaki kibir, yalan, arkadan iş çevirme gibi huylar adamı tek başına yapayalnız bıraktı.

Yaptığı müzik de rap falan değil, gözümde "gittin başkasına verdin kahpeee" diye böğüren arabesk rapçi kekolardan farkı yok, ki zaten bu türün kurucusudur. İmam hatipli Rabiaların, İsmet Özel okuyan Muhammet Mustafaların, tezek, tarhana ve çorap kokan şakirtlerin dinlediği iğrenç bir adam.

Bir pesimistin gözyaşları, romantizma gibi albümlerini de dinledim, daha doğrusu kendimi zorlayarak dinlemeye çalıştım. Bir sik yok, müzikal altyapısı sıfır, sözleri bildiğin şakirtlik propagandası. Ki zaten isimlere bak; "bir pesimistin gözyaşları :'(((" bu ne lan? Bu ne bayağılık bu ne vizyonsuzluktur? Nilgün Bodur bu isimde bir kitap çıkarsa daha okumadan karıyı linç edersiniz.

Yolda görsem moralimin bozulacağı bir mahlukat amına koyim. Daha ne anlatayım? Sagopa falan konuşulacaksa Tunay kireçlesin tiradı hiç gerek yok.

Onun dışında gelip bana yeni yetme rapçilerden birkaç örnek sunup, önyargımı kıracaksan buyur söz senin. Dinlemek isterim çünkü ben de çocukluğumdan beri hep aynı adamları dinlemekten biraz sıkıldım açıkçası. Zaten Ceza ve Yener Çevik dışında da yukarda dinliyorum diye saydığım isimlerin çoğu artık 3-4 yılda bir albüm çıkarır oldu. Yeni şeyler öğrenmek isterim.File: 1550777260179.jpg (90.46 KB, 1024x674, 512:337, rogano.jpg) ImgOps Google

16f90 No.65[Reply]

>neredeyse 10 yıllık oyuna beleş mod yapanlar multimilyon dolarlık gruplardan daha iyi müzik çıkarıyor
Açıklayın.

https://www.youtube.com/watch?v=1NbQFGnQaCE


File: 1550085249212.gif (233.09 KB, 328x272, 41:34, 1548900800238.gif) ImgOps Google

80711 No.63[Reply]

e97d1 No.64

ikinci link yanlış olmuş
https://youtu.be/fPO76Jlnz6cFile: 1549039229801.png (38.47 KB, 1054x526, 527:263, 1498275026767.png) ImgOps Google

1eb74 No.59[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=8eswiifPgi0
We didn't have no where to live,
we didn't have nowhere to go
'til someone said
"I know this place off Burditt Road."
It was on the fifteenth floor,
it had a board across the door.
It took an hour
to pry it off and get inside.
It smelt as if someone had died;
the living-room was full of flies,
the kitchen sink was blocked,
the bathroom sink not there at all.

Ooh,
Post too long. Click here to view the full text.

41d11 No.62

https://www.youtube.com/watch?v=CHxfOZH8cew
Thrown like a star in my vast sleep
I opened my eyes to take a peek
To find that I was by the sea
Gazing with tranquility
'Twas then when the Hurdy Gurdy Man
Came singing songs of love
Then when the Hurdy Gurdy Man
Came singing songs of love
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
"Hurdy gurdy, hurdy gurdy, hurdy gurdy gurdy" he sang
Histories of ages past
Unenlightened shadows cast
Down through all eternity
Post too long. Click here to view the full text.File: 1549401690132.jpg (223.97 KB, 1536x2048, 3:4, 1549133339304.jpg) ImgOps Google

7e329 No.60[Reply]

7e329 No.61
File: 1547165273007.jpg (249.73 KB, 590x698, 295:349, Yamato_explosion.jpg) ImgOps Google

f1908 No.58[Reply]

Imperial japanese army march'tan nereye geldim amk

https://youtu.be/iPaoZEJcK9A


File: 1546982926945.mp4 (3.42 MB, 854x480, 427:240, 1545998133472.mp4) ImgOps Google

9d9fa No.57[Reply]

Bu neşidin ismi nedir ve buna benzer neşidleri nasıl bulabilirim?


File: 1543107682047.jpg (5.81 KB, 800x500, 8:5, Typeform-Blog-BlackFriday-….jpg) ImgOps Google

ebb13 No.54[Reply]File: 1536594070028.jpg (199.44 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

08f66 No.37[Reply]

eski türk dizilerine ait müzikler

https://www.youtube.com/watch?v=3JIlg8GHhIc

ac99e No.53
File: 1541464357580.jpg (100.24 KB, 1086x743, 1086:743, franksinatra.jpg) ImgOps Google

d4431 No.52[Reply]File: 1541273639010.jpg (16 KB, 480x360, 4:3, 395892_1432819159.jpg) ImgOps Google

d9a18 No.51[Reply]

Hangis şarkısını dinlesem derin bir his deryasına kapılıyorum.

>Supergirl

>Tonight
>Sometimes
>Million Miles


File: 1540806763592.jpg (156.41 KB, 900x600, 3:2, 04MikeSkinnerBirminghamCit….jpg) ImgOps Google

4d3d6 No.49[Reply]File: 1540022389354.jpg (212.81 KB, 1289x1070, 1289:1070, ffx.jpg) ImgOps Google

2f290 No.47[Reply]

Wexta Zerya min nişan kirin
Davê birîna min vekirin
Birîn tije xwê dikirin
Derman çare pê nedikirin

Çi zinarek teqeteq e
Min gul çinî te kir baqe
Kê dîtiye kê bînaye
Qîz ser kuran bûê aşiqe

Çi kanîke wê qiçqiçî
Cotê kawa lê xaricî
Xwezla min li wî xortî bûye
Ew bidilê xwe zewicî

https://www.youtube.com/watch?v=88sW3HEk9Yw

74fa1 No.48
Previous [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]