[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/mu/ - Muzik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] [2]

File: 1543672776968.png (1.87 MB, 1080x1080, 1:1, 1 G90-a7W47ydoRa6koU_yOg.png) ImgOps Google

7c3d3 No.55[Reply]File: 1543107682047.jpg (5.81 KB, 800x500, 8:5, Typeform-Blog-BlackFriday-….jpg) ImgOps Google

ebb13 No.54[Reply]File: 1536594070028.jpg (199.44 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

08f66 No.37[Reply]

eski türk dizilerine ait müzikler

https://www.youtube.com/watch?v=3JIlg8GHhIc

ac99e No.53
File: 1541464357580.jpg (100.24 KB, 1086x743, 1086:743, franksinatra.jpg) ImgOps Google

d4431 No.52[Reply]File: 1541273639010.jpg (16 KB, 480x360, 4:3, 395892_1432819159.jpg) ImgOps Google

d9a18 No.51[Reply]

Hangis şarkısını dinlesem derin bir his deryasına kapılıyorum.

>Supergirl

>Tonight
>Sometimes
>Million Miles


File: 1541175681328.jpg (23.43 KB, 600x485, 120:97, 69f.jpg) ImgOps Google

bca54 No.50[Reply]File: 1540806763592.jpg (156.41 KB, 900x600, 3:2, 04MikeSkinnerBirminghamCit….jpg) ImgOps Google

4d3d6 No.49[Reply]File: 1540022389354.jpg (212.81 KB, 1289x1070, 1289:1070, ffx.jpg) ImgOps Google

2f290 No.47[Reply]

Wexta Zerya min nişan kirin
Davê birîna min vekirin
Birîn tije xwê dikirin
Derman çare pê nedikirin

Çi zinarek teqeteq e
Min gul çinî te kir baqe
Kê dîtiye kê bînaye
Qîz ser kuran bûê aşiqe

Çi kanîke wê qiçqiçî
Cotê kawa lê xaricî
Xwezla min li wî xortî bûye
Ew bidilê xwe zewicî

https://www.youtube.com/watch?v=88sW3HEk9Yw

74fa1 No.48
File: 1539544316789.jpg (74.45 KB, 1080x1311, 360:437, 26067090_905466786283502_5….jpg) ImgOps Google

ee7af No.46[Reply]File: 1539395467807.jpg (126.1 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

d026a No.45[Reply]

"bunu dinleyen kesin eziktir, sorunlu bir psikolojisi vardır ve bastırdığı şeyleri bu müzikle ifade ediyordur" müzikleri


File: 1538924827127.mp4 (16.53 MB, 640x360, 16:9, broke_your_Chains.mp4) ImgOps Google

281d3 No.44[Reply]

♫ Tonighhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫

This is our last night with you
Maybe this is our last love making
Let the heat surround your body
Be as you feel

♫ Tonighhhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫

Lets play all games one by one
Sink in sins ceaselessly
Hushh dont talk dont ask questions
Discover my secrets

♫Tonighhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1538846956191.jpg (50.02 KB, 590x661, 590:661, bergen.jpg) ImgOps Google

6c437 No.43[Reply]File: 1538827231973.jpg (54.97 KB, 563x339, 563:339, facepalmjew.jpg) ImgOps Google

ede9f No.42[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=69ne32iagyM

ASMR ile müziğin birleşmesi.


File: 1538527080436.jpg (38.62 KB, 600x449, 600:449, xzcdd.jpg) ImgOps Google

e5a7d No.41[Reply]

bi bahçemiz var
bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl
bir taraf da gökkuşağı ,öbür tarafsa kör
sınırda kalmışlardanız,
biz hep sınıfta kalmışlardan
çok uzaktayız
sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde
çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır
ahmak olmasaydın insan, tüm zaferler dostça kazanılırdı
her gün doğumundan,gün batımına
her geceden,gündüze işlenen bir suç var
her bi yerde bahçemiz var
cümle derde ol deva diye dua ederdi
günde bin defa
fayda yok
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1537120198267.jpeg (21.31 KB, 606x340, 303:170, fft99_mf3082343.Jpeg) ImgOps Google

baedb No.39[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=2ImJrGDpzGo

uzun yolda canınız mı sıkıldı, açın bir müslüm baba

12ba8 No.40
File: 1537039234341.jpg (102.35 KB, 800x600, 4:3, 180914-Eminem-Killshot-800….jpg) ImgOps Google

f0e64 No.38[Reply]

M&M yine bi soytarıyı yerin altına gömmüş.

https://www.youtube.com/watch?v=FxQTY-W6GIo


File: 1533194461268.jpg (121.68 KB, 1920x817, 1920:817, CR-Health-AH-Supplements_s….jpg) ImgOps Google

1d635 No.18[Reply]

Sadece techno ve dım tıs
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

77838 No.22

>>19
evdeki sesi mixe sokmasına kadar dayanabildim,berbattı.

f3382 No.29

File: 1535282395537.gif (999.55 KB, 430x290, 43:29, keleş.gif) ImgOps Google


b803a No.36

File: 1536357454367.gif (1.53 MB, 500x500, 1:1, kalite.gif) ImgOps Google

https://www.youtube.com/watch?v=belXoxcmgXA
https://www.youtube.com/watch?v=CHsnrVP3oC0
www.youtube.com/watch?v=yl_fCe2V9Oo
www.youtube.com/watch?v=X61b0nYPJR0
www.youtube.com/watch?v=JHX5MqqGhu0
www.youtube.com/watch?v=dR6_8o5TywE
www.youtube.com/watch?v=W8txIpC-fwk
www.youtube.com/watch?v=M1BNcARlm8cFile: 1535739216150-0.mp4 (14.99 MB, 480x360, 4:3, ünal_yalçın.mp4) ImgOps Google

File: 1535739216150-1.mp4 (12.37 MB, 640x360, 16:9, ümit_besen.mp4) ImgOps Google

da8b1 No.33[Reply]

hangisi daha iyi söylemiş şarkıyı sizce?


File: 1535647380847-0.webm (854.2 KB, 320x240, 4:3, videoplayback.webm) ImgOps Google

File: 1535647380847-1.gif (340.38 KB, 500x318, 250:159, immortal-gif-4.gif) ImgOps Google

bcc8b No.32[Reply]

ABBATH! ABAT! APAT!


>in board: ALL SHALL FALL


File: 1535402363923.jpg (67.64 KB, 800x800, 1:1, 22ang1.jpg) ImgOps Google

9f3a9 No.30[Reply]

bir şey ingilizce söylendiği zaman neden havalı oluyor?

şu anda popüler olan aşağı yukarı tüm zenci şarkılarında para ve silahlar övülür, kadınlar sikilip atılır. türkçe şarkılarda ise bunları duyamazsınız. yüksek sesle dinlenen o zenci şarkılarının türkçesinin yapıldığını düşünsenize

>para bende kızlar bende

>her gün birini beceriyorum havam yerinde
>ben sokakta büyüdüm bas git işine
>yoksa bakarsın tadına 9 milimetrenin de

https://www.youtube.com/watch?v=QPRmFJ_U8Ug


Previous [1] [2]
| Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]