[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]

/mu/ - Muzik

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)
[1] Next

File: 1539544316789.jpg (74.45 KB, 1080x1311, 360:437, 26067090_905466786283502_5….jpg) ImgOps Google

ee7af No.46[Reply]File: 1539395467807.jpg (126.1 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

d026a No.45[Reply]

"bunu dinleyen kesin eziktir, sorunlu bir psikolojisi vardır ve bastırdığı şeyleri bu müzikle ifade ediyordur" müzikleri


File: 1538924827127.mp4 (16.53 MB, 640x360, 16:9, broke_your_Chains.mp4) ImgOps Google

281d3 No.44[Reply]

♫ Tonighhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫

This is our last night with you
Maybe this is our last love making
Let the heat surround your body
Be as you feel

♫ Tonighhhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫

Lets play all games one by one
Sink in sins ceaselessly
Hushh dont talk dont ask questions
Discover my secrets

♫Tonighhhttttt, Tonigghtttttttttt ♫
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1538846956191.jpg (50.02 KB, 590x661, 590:661, bergen.jpg) ImgOps Google

6c437 No.43[Reply]File: 1538827231973.jpg (54.97 KB, 563x339, 563:339, facepalmjew.jpg) ImgOps Google

ede9f No.42[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=69ne32iagyM

ASMR ile müziğin birleşmesi.


File: 1538527080436.jpg (38.62 KB, 600x449, 600:449, xzcdd.jpg) ImgOps Google

e5a7d No.41[Reply]

bi bahçemiz var
bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl
bir taraf da gökkuşağı ,öbür tarafsa kör
sınırda kalmışlardanız,
biz hep sınıfta kalmışlardan
çok uzaktayız
sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde
çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır
ahmak olmasaydın insan, tüm zaferler dostça kazanılırdı
her gün doğumundan,gün batımına
her geceden,gündüze işlenen bir suç var
her bi yerde bahçemiz var
cümle derde ol deva diye dua ederdi
günde bin defa
fayda yok
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1537120198267.jpeg (21.31 KB, 606x340, 303:170, fft99_mf3082343.Jpeg) ImgOps Google

baedb No.39[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=2ImJrGDpzGo

uzun yolda canınız mı sıkıldı, açın bir müslüm baba

12ba8 No.40
File: 1537039234341.jpg (102.35 KB, 800x600, 4:3, 180914-Eminem-Killshot-800….jpg) ImgOps Google

f0e64 No.38[Reply]

M&M yine bi soytarıyı yerin altına gömmüş.

https://www.youtube.com/watch?v=FxQTY-W6GIo


File: 1536594070028.jpg (199.44 KB, 1920x1080, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google

08f66 No.37[Reply]

eski türk dizilerine ait müzikler

https://www.youtube.com/watch?v=3JIlg8GHhIc


File: 1533194461268.jpg (121.68 KB, 1920x817, 1920:817, CR-Health-AH-Supplements_s….jpg) ImgOps Google

1d635 No.18[Reply]

Sadece techno ve dım tıs
2 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

77838 No.22

>>19
evdeki sesi mixe sokmasına kadar dayanabildim,berbattı.

f3382 No.29

File: 1535282395537.gif (999.55 KB, 430x290, 43:29, keleş.gif) ImgOps Google


b803a No.36

File: 1536357454367.gif (1.53 MB, 500x500, 1:1, kalite.gif) ImgOps Google

https://www.youtube.com/watch?v=belXoxcmgXA
https://www.youtube.com/watch?v=CHsnrVP3oC0
www.youtube.com/watch?v=yl_fCe2V9Oo
www.youtube.com/watch?v=X61b0nYPJR0
www.youtube.com/watch?v=JHX5MqqGhu0
www.youtube.com/watch?v=dR6_8o5TywE
www.youtube.com/watch?v=W8txIpC-fwk
www.youtube.com/watch?v=M1BNcARlm8cFile: 1535739216150-0.mp4 (14.99 MB, 480x360, 4:3, ünal_yalçın.mp4) ImgOps Google

File: 1535739216150-1.mp4 (12.37 MB, 640x360, 16:9, ümit_besen.mp4) ImgOps Google

da8b1 No.33[Reply]

hangisi daha iyi söylemiş şarkıyı sizce?

84f12 No.34

ikisini de beğendim. ümit besen meyhane tarzında yapmış, daha arabesk, daha acıklı söylüyor. ünal yalçınınki daha canlı sanki kalkıp oynayacakmışım gib hissediyorum.File: 1535647380847-0.webm (854.2 KB, 320x240, 4:3, videoplayback.webm) ImgOps Google

File: 1535647380847-1.gif (340.38 KB, 500x318, 250:159, immortal-gif-4.gif) ImgOps Google

bcc8b No.32[Reply]

ABBATH! ABAT! APAT!


>in board: ALL SHALL FALL


File: 1535402363923.jpg (67.64 KB, 800x800, 1:1, 22ang1.jpg) ImgOps Google

9f3a9 No.30[Reply]

bir şey ingilizce söylendiği zaman neden havalı oluyor?

şu anda popüler olan aşağı yukarı tüm zenci şarkılarında para ve silahlar övülür, kadınlar sikilip atılır. türkçe şarkılarda ise bunları duyamazsınız. yüksek sesle dinlenen o zenci şarkılarının türkçesinin yapıldığını düşünsenize

>para bende kızlar bende

>her gün birini beceriyorum havam yerinde
>ben sokakta büyüdüm bas git işine
>yoksa bakarsın tadına 9 milimetrenin de

https://www.youtube.com/watch?v=QPRmFJ_U8Ug


File: 1534275460122.jpg (242.36 KB, 646x850, 19:25, apollo.jpg) ImgOps Google

a08b1 No.26[Reply]

fbceb No.27

File: 1534276223803.jpg (156.39 KB, 932x680, 233:170, 1420203600831.jpg) ImgOps Google

bu müzik tavuk dönerimi yerken bana kendimi elegant hissettirdi. teşekkürler

d3567 No.28

>>26
>Hellenistik donemde yazilmis eseri modern yunanca seslendirmek
Bu yunanlar katiyen egitilmezdir. Ilyadayi homerik aksanda okuyan birine oyle okunmaz modern yunancada okuyacaksin yazan gerzek de gordum. Okuyus tarzi, aksanida modern.
Yunanlardan antik muzik dinlemeyin, bok attiklari yabancilar kat kat daha iyi soyluyorlar.File: 1534069762235.jpg (34.67 KB, 468x527, 468:527, 1484355227121.jpg) ImgOps Google

5a4ac No.25[Reply]File: 1534019539133.gif (2.28 MB, 333x200, 333:200, acc6fb2196ac752977887ef577….gif) ImgOps Google

43519 No.23[Reply]

adedc No.24
File: 1533636743358.webm (433.37 KB, 640x360, 16:9, dans.webm) ImgOps Google

d5c71 No.21[Reply]File: 1532378370514.jpg (34.76 KB, 968x544, 121:68, Putin_Pointing.jpg) ImgOps Google

7a98e No.17[Reply]

>can you hear?
>everybody can hear?
>good

seni dinliyorum anon, favorimsin.


File: 1531613405237.jpg (87.27 KB, 640x640, 1:1, 9647eddaf27004a5a86b66af2f….jpg) ImgOps Google

e451e No.4[Reply]

bu adamın 2009 öncesindeki şarkıları neden buhranı bu kadar iyi anlatıyor?

https://www.youtube.com/watch?v=iJiH7GKG88w
2 posts omitted. Click reply to view.

ed451 No.7


82b96 No.9

File: 1531789015886.jpg (69.72 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault.jpg) ImgOps Google


82b96 No.16

https://www.youtube.com/watch?v=bXWzJ6X9tMk
bu adamın çıkmış en son şarkısı tadı yok bence. ondan sonraki tüm şarkıları çöptür.File: 1532193606104.gif (236.34 KB, 226x280, 113:140, hit-phones.gif) ImgOps Google

9adf2 No.15[Reply]Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Banlar / Stats ] ]