[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]

/lit/ - Edebiyat

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Password (For file deletion.)

File: 1546405423705.jpg (54.33 KB, 800x1148, 200:287, tehlikeli oyunlar.jpg) ImgOps Google

03488 No.22[Reply]

"(…) çok güzel kızlar varmış ve Kant'ı da su gibi okuyorlarmış diye söylentiler çıkarıyorlar, doğru mu acaba? Onları ne yazık ki karşıdan karşıya geçerken ve vapurda bacak bacak üstüne atarken ve piyasa caddelerinde gözlerini ilerde bir noktaya dikmiş yürürken göremiyoruz, nerede saklanıyorlar dersin, bak ben ortadayım, onlarda kim bilir ne isterler? Kant'ın kendisini isterler, hem de güzel bir Kant isterler, kirli çamaşırlarını bile kimselere koklatmazlarmış öyle mi? Beni şimdiye kadar otuz yedinci sayfaya kadar okudular, sıkılıp ellerinden bıraktılar, o sayfam açık öylece kaldım, o sayfada sarardım, bizim bir arkadaş vardı, kadınlara kendini acındıracaksın diye öğüt veriyordu bana, çok üzülüyorum – ne yapacağımı bilmiyorum – yalnız kaldığım için intihar etmeyi düşünüyorum diye dert yandı mı bütün kadınlar ağına düşüyormuş, sonra bir yanlışlık oldu: Bu arkadaş -başımız sağ olsun- intihar etti, benim de korktuğum anlar oluyor, insan bu güven olmaz, pencere bu kadar yakınken ve iki adım daha atınca denize düşmek ihtimali varken, korkmayın canım şey, sizi elde etmek için yalan söyledim, ben ölür müyüm? ha- ha, vicdan azabı rolünde yaşamak niyetindeyim, kendimden bahsettiğime bakmayın, asıl mesele sizsiniz, ben yaşlanıyorum, siz hep genç kalıyorsunuz, yıllardır vapura binerim, yıllardır geniş caddelerde karşıdan karşıya geçerim, yıllardır yollarda yürürüm, gördüğüm kadarıyla siz hep gençsiniz, hep güzelsiniz, yirmi yaşında kalıyorsunuz her zaman, bir bayrak yarışında olduğu gibi gençliği birbirinize devrederek ilerliyorsunuz, ben benzetme için özür dilerim, sizi yerinizden oynatacak kadar heyecanlı bir benzetme yapmayı ne kadar isterdim, bizi iyi yetiştirmediler, hep ukalalık öğrettiler, öğretenleri bir elime geçirebilsem, sizin yanınızdaki delikanlılar da yaşlanmıyor, ne garip ne karışık bir düzen bu, bazen yanınızda yaşlıları da görüyorum, sakın paraya kıymet vermeyin olur mu? Sizi onlarla gördükçe daha çok üzülüyorum, beni kırmayın olmaz mı? (…)"
1 post and 1 image reply omitted. Click reply to view.

9196a No.24

>>23
Bak anon; Oğuz Atay kötü bir edebiyatçı. Asla toplumun geneline hitap etmez. Benimse en sevdiğim, kendimi en çok bulduğum kişidir. Ve Oğuz Atay'ın özenti olmadığına her türlü bahse girmeye hazırım. Yaşarken kimse ne ona ne de yazdıklarına değer verdi.

e2eaf No.25

File: 1546431935819.jpg (37.72 KB, 327x800, 327:800, azer baba2.jpg) ImgOps Google

>>24
Bunu bir hakaret ya da tartışmada öne çıkmak için sunduğum bir ad hominem olarak algılama ama yaşının küçük olduğu kanaatindeyim. İlerki yaşlarda bu anon kardeşini hatırlayıp hak vereceksin eminim.

>t. lise yıllarında "Oğuz Bey"e tapan anon

88c33 No.26

>>25
Ben Oğuz Atay'ın kitaplarını 15 yaşındayken okudum. Pişman oldum. Onları hafızamdan silip tekrar okumak istiyorumFile: 1541330887542.jpg (58.75 KB, 634x431, 634:431, article-2118689-1248470F00….jpg) ImgOps Google

fec59 No.19[Reply]

Harikulade bir kitap.
The Worst Journey in the World
Apsley Cherry-Garrard

görsel wilson un çizimlerinden biri.

6a405 No.21

File: 1541711850248.jpg (281.94 KB, 1932x1932, 1:1, tommyboi.jpg) ImgOps Google

T.hanksFile: 1541687140883.jpg (189.97 KB, 1024x768, 4:3, Dls7IbEVAAAIkXF.jpg) ImgOps Google

bbbed No.20[Reply]

M. Elieade epub elinizde varsa paylasabilir misiniz anonlar


File: 1538384027589.jpg (185.53 KB, 1224x1632, 3:4, a6aba1588c7a75e0c4da469a4b….jpg) ImgOps Google

690f3 No.17[Reply]

https://journo.com.tr/kitap-degil-similasyon

>Bence bu kitapları alan bir okur potansiyeli hep vardı ama bunlar ya az kitap alıyordu ya da hiç kitap almıyordu. Bu kitaplarla birlikte bu okurlar da kitap okumanın prestijli dünyasına girdiklerini düşünüyorlar. Çünkü öteden beri kitap okumak, ne olursa olsun prestijli bir iş olarak görülmüştür. Yabancı turistlerin plajda kitap okumasına filan böyle imrenerek bakılır.


>Gösteri çağı, düşünce çağı olarak adlandırılan kitabın aşıldığı yerde ortaya çıkıyor. Kitap da hâlâ varlığını sürdürüyor. Ama nasıl? Bir, endüstri olarak varlığını sürdürüyor. İki, kültürel sermaye olarak varlığını sürdürüyor. Hâlâ insanlar D&R’lara gidip kitap karıştırma hevesindeler ama aslında gerçekten kitap diyebileceğimiz ürünlere takati yok insanların. O yüzden bu kitapları alıyorlar.

6475c No.18

File: 1538836127933.jpg (146.3 KB, 800x800, 1:1, 1470515698124.jpg) ImgOps Google

Bir adım daha ötede olması gerek yani burada bir anonun bir ara yazdığı bir şey vardı kitap vs forslandigindan halbuki bir filozof da bir orospu da hakikate aynı uzaklıkta gibi bulabilirsem SSını atarım.File: 1532428983659.png (213.81 KB, 669x353, 669:353, Screenshot_44.png) ImgOps Google

683bf No.3[Reply]

Türkiye Dil Haritası
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

4a1ad No.8

File: 1532452524094.png (67.21 KB, 1011x631, 1011:631, ClipboardImage.png) ImgOps Google

dil haritası değil etnik haritası. k*rdolar bile kendi dillerini konuşamıyorlar koduğumun çerkezleri mi konuşacak.

0ca7c No.9

>>8
Boktanbul’un ortasında dahi sesli sesli konuşuyoruz boktenli beta :D

0595b No.10

>>4
>Türcomani ne demek?
türkmence.
>karapapaghi, dimili kurdish falan bunlar ne anlama geliyor?
kürtçenin diyalektleri.Previous [1] Next | Catalog
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ fit / lit / mu / no / tv ] [ Kurallar / Stats ] ]