[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1664574148007.png (24.48 KB, 768x556, b2blocked.png) ImgOps Google

41d74 No.878

Backblaze’nin B2 (bulut depolama) servisi oldukça ucuz olduğu için kullanıyordum, herifler onu bile engellemişler. Günlerdir hesabıma giremiyorum, pornodan mı yoksa parasını ödemediğim için mi (aylardır 20GB+ dosya depoluyorum, kuruş ödemedim) banlandım diye düşünürken destekteki eleman da turkeyden erişim sıkıntıları var deyince anladım.

Ne yapacağız anonlar? Sitelerdeki dosyaları kurtarmak bile ayrı dert, en ucuz VPN/VPS 90 beton olmuş.

2a2b1 No.879

>>878
sene 2022 vpni betonsuz çözemiyorsun interneti bırak anon

92cc2 No.880

ÜEAHT BulutParlaması Warp öneriyor. Anonimite sağlamaz ama işini görür. En hızlı vpn budur.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]