[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1662365400869.png (49.53 KB, 516x788, Ekran görüntüsü 2022-09-05….png) ImgOps Google

7680d No.875

sonunda ülkede kullanılabilecek hızlarda internet alabiliyoruz. FTTH altyapı çekmekle uğraşıp sonra da o kablo üzerinden 100 megabit gibi komik hızlar satmak (upload'a hiç girmiyorum zaten, o hala leş) sadece bizim ülkede görülen bir şeydi.

ff1a2 No.876

bu hangi paket / hizmet anon?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]