[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1655896172577.jpg (77.47 KB, 1200x800, ds00244.gallery_full_top_l….jpg) ImgOps Google

c6235 No.864

yarış motorlarında gidon kilitliymiş dönmüyormuş. yön vermek motoru yatırarak ayarlanıyormuş. böyle bir şey mi varmış lan kitli gidon mu olur.

03f55 No.866

motoru yan yatırmasalar hızlı giderken birden döndüklerinde takla atarlar. ağırlık merkezini olabildiğince yere yakın tutmak zorundalar.

c246f No.867

>>866
motoru yan yatırmak için tersine kırma tekniğini kullanmak zorundalar. sağa gitmek için önce sola kırıp motor yatıyor, sonra hafif sağa kırıp viraj dönüyorlar işte. gidon kilitli olsa motoru bir şekilde yatırsa bile düz gider dönemez.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]