[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1645531296294.jpg (28.62 KB, 719x690, 36c700812b637471d5274c5ec8….jpg) ImgOps Google

b38a0 No.834

obs gibi ekran yakalama programları oyunlarımı görmüyor. 20 denememde bi kez görüyor. oyunu kapatıp açıyorum ya da programı ya da bilgisayarı, 20 kez yine görmüyor. neden böyle oluyor? fraps'ta olmuyor fraps hep kaydedebiliyor ama çok yüksek boyutta olduğu için işimi görmüyor.

91341 No.835

windows capture sec, game capture sec, olmadi screen capture sec.

b8fdf No.846

obs'i yönetici olarak aç[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]