[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1642908001249.jpeg (60.67 KB, 500x500, 4EB82954-0DC2-4C41-82CD-F….jpeg) ImgOps Google

36764 No.831

anonlar çok nadir de olsa şöyle bir şey yaşıyorum. büyük boyutlu bir görseli indirdikten sonra açmaya çalışırsam bilgisayar donuyor. her büyük görselde değil ama bazılarında oluyor. görselin küçük resmi geldiğinde bile donuyor reset atıyor. klasör içinde görünümü liste ya da ayrıntılar gibi görselin küçük resmi görülmeyecek şekilde ayarlamam gerekiyor sonra o görsele sol ya da sağ tıklayınca yine donuyor. diğer görsellerle beraber seçmeye çalışırken onun üzerine gelince yine donuyor. diğer görselleri başka klasöre alıp, o görseli tek bırakıyorum, direkt klasörü silip öyle yok etmem gerekiyor. bu neden oluyor?

3f242 No.832

Ramlarini test et buyuk ihtimalle orda sikinti[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]