[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1638183695959.jpg (17.02 KB, 375x375, 9589206941746.jpg) ImgOps Google

65ed0 No.821

fsp 1000 harici güç kaynağım var. sanırım bataryaları bitti çünkü artık çalışmıyor. bataryası bitse bile elektrik gidip gelince koruma sağlasın diye kullanmanın yolu yok mu?

f6ea0 No.830

>>821
Akım koruması için bu devasa akü yerine akım koruma priz kullanmak daha mantıklı değil mi?
Bırak bazı şeyler çöp olsun.

18a40 No.833

>>821
aküleri satılıyor alıp değiştir bayağı basit. benim de var 2 tane değiştirdim geçen.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]