[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/g/ - Teknoloji

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1635959729448.png (15.51 KB, 783x391, images.png) ImgOps Google

ade6c No.817

adını ilk defa duydum, ne düşünüyorsunuz? kodlama öğrenmeye rust ile başlanır mı?

91099 No.818

kesinlikle başlanmaz.
kodlama öğrenmeye cs50 ile başla. önce C'yi gör.

1d203 No.819

https://scalac.io/blog/5-reasons-why-rust-is-the-future-rust-functional-programming/
Öğrenmemen için bir sebep yok. Ama cs50 gibi taşşaklı bir başlangıç dökümanı olmadığı için c öğrenmen daha caizdir.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]